Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "etanercept" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Hella, László Hodinka, Piroska Turbucz, and Gábor László Kovács

juvenile idiopathic arthritis undergoing etanercept treatment: a case report and review of the literature. Mod Rheumatol. 2013; 23: 397–400. 3 Zein EF, Karaa SE, Megarbane A

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: György Bernscherer, Csaba Karabélyos, and Zsolt Tarján

A szerzők összefoglaló közleményükben az irodalmi adatok figyelembevételével áttekintik a rheumatoid arthritis primer és szekunder pulmonalis szövődményeit. A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiájának pulmonológiai szövődményei közül kiemelik a betegségmódosító antireumatikus szereket, amelyek közül kitérnek a methotrexat indukálta tüdőgyógyászati kórképekre. A methotrexat szinte majdnem minden additív hatású kettős és hármas – O’Dell-séma – kombinációs terápiában szerepel, ezért is fontos e gyógyszer okozta pulmonalis szövődmények időben történő felismerése. A reumatológusok számára egyre nagyobb kihívást jelent a methotrexattal szemben rezisztens rheumatoid arthritis kezelése. A biológiai terápiás szerek citokinantagonistaként, TNF-α-blokkolás révén fejtik ki hatásukat, és a betegségmódosító antireumatikus szerekhez képest hatásosabban tudják fékezni a betegség progresszióját. Ezek a biológiai válaszmódosító szerek. Főbb képviselőik az infliximab, az adalimumab és az etanercept. A szerzők végül foglalkoznak a biológiai válaszmódosító szerek okozta szekunder pulmonalis szövődményekkel: a pulmonalis tuberculosissal, a bakteriális tracheobronchitisszel, a bakteriális pneumoniával, bronchiectasiával és pulmonalis oedemával, a rapid progresszív fibrotizáló alveolitisszel, valamint a coccidiomycosissal. Az Arizona, Kalifornia, Nevada területén élő, biológiai válaszmódosító szerekkel végzett terápiában részesülő rheumatoid arthritises betegek mintegy 3%-ánál várható a 15%-os halálozással járó pulmonalis és szisztémás gombafertőzés – coccidiomycosis – kialakulása. A gyakori földrengések következtében a talajból a légtérbe kerülő spórák betegítik meg a gyógyszeres terápia miatt immunszupprimált egyéneket. A szerzők felhívják a figyelmet, hogy az előbb említett endémiás, valamint egyéb földrengésaktív területre utazó, biológiai terápiában részesülő betegek potenciális fertőzésveszélynek vannak kitéve, amely miatt a betegek ez irányú tájékoztatása a kezelőorvos részéről elengedhetetlen. A biológiai válaszmódosító szerek újabb és újabb csoportjainak kipróbálása és felhasználása a közeljövőben várható rheumatoid arthritisben. Jelenleg a TNF-α-gátló kezelésre nem reagáló betegeknél lehetőség van a non-Hodgkin-lymphoma terápiájában használatos B-lymphocyta-gátló rituximab alkalmazására. Ez utóbbi citokin rheumatoid arthritisben történő felhasználása során észlelt pulmonalis szövődményeiről még nem rendelkezünk elegendő ismerettel. Napjaink antireumatikus terápiái a betegek életminőségének jelentős javulását eredményezik, miközben az egyre korszerűbb kezelési módok a pulmonalis szövődmények körét gyarapítják.

Restricted access

2007 26 1237 1254 Bathon, J. M., Martin, R. W., Fleischmann, R. M. és mtsai: A comparison of etanercept

Restricted access

Abstract

In their review article, the authors overview the primary and secondary pulmonary complications of rheumatoid arthritis (RA) with the help of bibliographic data. They emphasize the pulmonological complications of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) used for the pharmaceutical therapy of RA, of which they discuss the methotrexate-induced pulmonary diseases. Methotrexate is used in nearly all additive double and triple — O'Dell-scheme — combined DMARDs therapy, because of which the early detection of drug-induced pulmonological complications is important. For rheumatologists, the treatment of methotrexate-resistant RA is proving to be a great challenge. The biological therapeutical drugs act as cytokine antagonists by blocking the TNF-α and, compared to DMARDs, they can more effectively inhibit the progression of the disease. These are the biological response modifiers. Their main representatives are infliximab, adalimumab, and etanercept. At the end, the authors discuss the biological response modifiers caused secondary pulmonary complications, e.g. the biological response modifiers associated pulmonary tuberculosis, bacterial tracheobronchitis, bacterial pneumonia, bronchiectasia, pulmonary oedema, rapid fibrotising alveolitis, and coccidiomycosis. At 3% of the biological response modifiers treated RA patients living in Arizona, California, Nevada, the pulmonary and disseminated mycosis — coccidiomycosis can appear with a 15% mortality. As a consequence of frequent earthquakes, the spores rising from the ground into the air infect the biological response modifiers treated immunosuppressed patients. The authors are attentive to the fact that patients who travel to the aforementioned endemic or earthquake-active regions while receiving biological therapy are at potentially higher risk, and because of this, their consulting a doctor is indispensable. Studies and use of newer groups of biological response modifiers medicines are awaited in the near future for RA. Nowadays in patients who are nonreactive for TNF-α inhibitor treatment, the use of B-lymphocyte inhibitor rituximab, characteristic in non-Hodgkin lymphoma therapy, is possible. The pulmonary complications of RA therapy of cytokine are not yet known. Antirheumatic therapy nowadays causes a significant improvement in the quality of patients’ lives, while an increasing number of modern therapeutical methods cause more complications.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gabriella Nagy, Katalin Lukács, Ágnes Sziray, Katalin Fazekas, Ágnes Florián, László Tamási, and Zsuzsánna Károlyi

. 2006 298 7 15 Leonardi, C. L., Powers, J. L., Matheson, R. T. és mtsai: Etanercept as monotherapy in

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Valentin Brodszky, László Czirják, Pál Géher, László Hodinka, Krisztián Kárpáti, Márta Péntek, Gyula Poór, Zoltán Szekanecz, and László Gulácsi

Jobanputra, P., Barton, P., Bryan, S. és mtsai: The effectiveness of infliximab and etanercept for the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol. Assess., 2002, 6 , 1

Restricted access

agents infliximab and etanercept. Arthritis Rheum., 2005, 52 , 2447–2451. Listing J. Decreased incidence of anterior uveitis in patients with ankylosing spondylitis treated with

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Fanni Rencz, Valentin Brodszky, Márta Péntek, Orsolya Balogh, Éva Remenyik, Andrea Szegedi, Péter Holló, Sarolta Kárpáti, Hajnalka Jókai, Krisztina Herszényi, Emese Herédi, Sándor Szántó, and László Gulácsi

] Luger, T. A., Barker, J., Lambert, J., et al.: Sustained improvement in joint pain and nail symptoms with etanercept therapy in patients with moderate-to-severe psoriasis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 2009, 23 (8), 896

Open access

.: Efficacy and safety of etanercept, high-dose intravenous gammaglobulin and plasmapheresis combined therapy for lupus diffuse proliferative nephritis complicating pregnancy. Lupus, 2006, 15 , 881–885. Rodríguez

Restricted access

mtsai: Pilot trial of etanercept in the treatment of inclusion-body myositis. Neurology, 2006, 66 (2 Suppl. 1) , S123–S124. Kissel J. T. Pilot trial of etanercept in the

Restricted access