Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The results of our empirical researches carried out in North-East Hungarian region is analyzed and compared with national and international experiences. During last decade, we examined social and health status of Gipsy/Roma people living in this region in frame of researches, two of them were proceed at county, others at settlement level. We present our results grouped around three problems, which gives a chance for empirical testing of hypothesis of other researches reflected on this problems. Typical sample’s characteristics of Hajdúböszörmény study made feasible to analyze the statements on correlation between underclass situation and ethnicity. Our results proved the statement that the poverty makes ethnical feature but not only Roma can be ranked among underclassed. In our study we deeply analyze coherence of ethnicity and poverty; besides of income poverty we touch the housing poverty, deprivation in wealth and living conditions, and the problems of social-political poverty. The health state was studied through the subjective health picture, utilization of the health care system, satisfaction with care services and the list of most frequently complaints, diseases.We aspired in our study to give structural and cultural explanation of examined phenomenon, moreover to present correlations, although because of research methods we rather analyzed successes of structural effects.

Restricted access

Azonosság vagy különbözőség. Fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban

Identity or Diversity: The National Identity and Prejudices of Young People in Four Cities

Educatio
Author:
István Murányi

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

Open access

), 657 – 680 . Obrovská , J. ( 2016a ). Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované

Open access