Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for :

  • "evészavarok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az evészavarok és a személyiség kapcsolata a középiskolás korosztályban

The relationship between eating disorders and personality in a population of secondary school students

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Balázs Ludányi
and
Pál Szabó

egészségesétel-függőség: Evészavar vagy maladaptív túlélési stratégia? In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (53—62). Budapest: Pro Die 9 Fallon, A., & Rozin, P. (1985). Sex differencies

Restricted access

] 26 Lukács L, Kézdy A. Religion and eating disorders: Significance of the BPSS model. In: Túry F, Pászthy B. (eds.) Eating disorders and body image disorders. [Vallás és evészavarok: A

Open access

Problematikus evési magatartások és evészavarok az élsportban

Disordered eating and eating disorders among professional athletes

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Erika Kovács
and
Szilvia Boros

the care of eating disorders in children and adolescents. [Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a gyermek- és serdülőkori evészavarok ellátásáról.] Available from

Open access

A szenzoros ételelutasítás a kora gyermekkori evészavarok korszerű megközelítésének tükrében

Sensory food aversion in the context of a modern approach to eating disorders in early childhood

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Gulácsi
,
Noémi Scheuring
,
Judit Stadler
,
Mónika Siba
, and
Ildikó Danis

; 44: 289–297. 6 Scheuring N, Hollósi L, Egyed K. Multidisciplinary approach of early childhood eating disorders. [Kora gyermekkori evészavarok multidiszciplináris

Open access

Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai

A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Anna Demeter
,
Ferenc Túry
, and
Edit Czeglédi

—289. 60 Szabó, K., Túry, F., & Czeglédi, E. (2011). Evészavarok és a média: A magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,12 , 353—374. 61

Restricted access

. (szerk.): Evészavarok és testképzavarok. Pro Die Kiadó, Budapest, 2008. Evészavarok és testképzavarok 2008

Open access

eating disorders among university students. [Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban.] Ideggyógyászati Szemle, 1990, 43 , 409–418. [Hungarian] Szendrey G. Prevalence of

Restricted access

Resch M.: A női atléta triász: evészavarok, amenorrhoea, osteoporosis. Orv. Hetil., 1997, 138 , 1393–1397. Resch M. A női

Restricted access

Családlátogatás evészavarban szenvedőknél

Környezetpszichológiai megfontolások

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ferenc Túry
,
Andrea Dúll
,
Márta Wildmann
, and
Zsuzsa László

DÚLL A., RÂÁCZKI R., TÚRY F. (2005) Az evészavarok környezetpszichológiai megközelítésben: az otthon mint szociofizikai környezet szerepének elemzése. Előadás. Magyar Családterápias Egyesület XIX. Vándorgyűlése, 2005. április 1-3. Szombathely

Restricted access

417 Resch M.: A női atlétatriász: evészavarok, amenorrhoea, osteoporosis. Orv. Hetil., 1997, 138 , 1393–1397. Resch M

Restricted access