Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "everyday creativity" x
  • All content x
Clear All

Dr. László Végh (born in 1931), composer and radiologist played a decisively influential role in forming of the underground art scene of the Sixties. He presented (from 1958) the first local examples of concrete and electronic music compositions for the living representatives of Hungarian modernism and for the new generation of the neo-avant-garde in the quasidemocratic communities of private spaces. Due to this mediating cultural activity, his non-conformist personality and appearance, impressive network across the generations, Dr. Végh offered a new model of alternative living and the continuity of modernism behind the iron curtain. His soirées and proto-actions — for which I would introduce the term ‘intuitive actions’ – were performed with young artists of the subculture, and led to deconstruction of traditional art forms through pieces of avant-garde and experimental music, while opened up the way for happening and fluxus.

Restricted access

A szerző az eddig folytatott kreativitásvizsgálatok eredményeit összegzi abból a szempontból, hogy milyen összefüggésben lehet akár a hétköznapi életben megjelenő, akár a kiemelkedő alkotók kreativitása az optimizmussal, egészséggel és szubjektív jólléttel. Levezetései szerint mindkét típusú kreativitás valószínűleg együtt jár az optimizmussal – kivéve a művészek esetét, mert erre a következtetésre utaló eredményeket nem talált a szerző. A köznapi kreativitás és a szubjektív jóllét együttjárása azonban valószínűsíthető.

Restricted access

The paper intends to present communication if foreign languages in the perspective of “everyday creativity”. It tries to define the role of creativity training in certain aspects and at certain stages of the education of foreign language students. The reflection is fostered by the opinions sustaining that creativity may be a factor at play in the communication in foreign languages. It is rooted in the principles of glottodidactics, its aims and scope of research, as formulated by researchers from Polish school of applied linguistics. Moreover, it takes into account trends and tendencies showing new directions in thinking about foreign language acquisition, in particular those outlining the role of the student. The approach adopted relates also to the role played in psychoeducation by didactic and creativity research (both pure and applied), which may pave the way for research on creativity training and its role in foreign language teaching and learning.

Restricted access

Az „őrült zseni” sztereotípiája kultúránkban időről időre felbukkan nemcsak a közgondolkodásban, hanem művészeti alkotások és életrajzi művek témájaként is. Híres egyéniségek történetei töltik el félelemmel vegyes vonzalommal az embereket, ahogy az eminens talentum mellett feltűnik a lelki szenvedés, a másság és a destruktivitás, amely könnyen átlép a józan ésszel megérthető és megmagyarázható határán. Az utóbbi évtizedben a kreativitás és a pszichopatológia kapcsolatának kutatásában jelentős szemléletváltás következett be: a ritka, diagnosztikus címkékkel felruházott esetek boncolgatása helyett a „tünetek” populációs leírása került előtérbe a szkizotípiás, az affektív vagy az autisztikus vonások tekintetében. Ezek a jelenségek a populációban széles skálán mozognak, egymással átfedést mutatva. A kreatív teljesítmény prediktorainak egyre összetettebb statisztikai feltérképezésén túl az új megközelítés lehetővé teszi azt is, hogy mind a funkcionális agyi lokalizáció, mind a genetikai háttér megértésének tekintetében előrelépés történjen.

Restricted access

Absztrakt:

A változó környezethez történő sikeres alkalmazkodásban jelentős tényező a mentális rugalmasság, amely a szokásosan rögzült viselkedés helyett új stratégiákra és megoldásokra való áttérést tesz lehetővé. A mentális rugalmasság alkotóelemei közé a figyelmi, fontosság-észrevételi, munkamemória, gátlási és váltási folyamatok tartoznak, amelyeket neurokognitív tesztekkel mérni lehet. A kognitív idegtudomány vizsgálati módszereivel kapott adatok összevethetők az agy alapállapotban és feladatvégzés közben észlelt szerkezeti és működési jellemzőivel. A mentális rugalmasság központi idegrendszeri korrelátumait neurobiológiai, farmakológiai és képalkotó eljárásokkal elemezve azt találták, hogy bizonyos agyterületek (prefrontális kéreg, elülső cingulum és insula, striatum, lobulus parietalis inferior) a kapcsolódáshálózataikkal együtt, valamint egyes neurotranszmitterek (például dopamin) alapvető szereppel rendelkeznek ebben. A flexibilitás a művészi/tudományos/hétköznapi kreativitással és a nyitottság személyiségjeggyel bizonyos hasonlóságokat mutat, amely neurobiológiai paraméterekben is kifejeződik. A művészettörténet tanúsága szerint a nonkonform avantgárd művészi alkotások közönség általi be- és elfogadása is részben a flexibilitástól és a nyitottságtól függ. A mentális rugalmasságban eltéréseket találtak betegségekben (pszichiátriai és egyéb), valamint stresszhatás alatt. Bár a rugalmas váltást általában pozitívnak és jótékonynak tartják, a szokásokat, konvenciókat és tradíciókat fenntartó állandóságnak is lehetnek bizonyos körülmények között előnyei. Orv Hetil. 2017; 158(45): 1771–1786.

Restricted access
Pszichológia
Authors: Zoltán Kőváry, Ágnes Devecsery, Krisztina Jakab, Barbara Pusztai, Laura Agócs, Réka Kómár, and Gábor Orosz

epistemological perspective on human nature and personal creativity. In: R. Richards (ed.), Everyday Creativity and Views of the Human Nature. Psychological, Sociological and Spiritual Perspectives . Washington, D.C., American Psychological Association, 91

Restricted access

: University of London . Richards , R. ( 2010 ). Everyday creativity: process and way of life four - key issues ( 189 – 215 ). In: J. C. Kaufman , R. J. Sternberg (eds

Open access

1961 42 305 310 Richards, R. (1993). Everyday creativity, eminent creativity, and psychopathology

Restricted access

Tehetség és idegtudomány: Adatok a kreativitás és a matematika területéről

Giftedness and Brain Research: Creativity and Mathematics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Czigler István, Csizmadia Petra, Nagy Boglárka, and Gaál Zsófia Anna

., & Qiu , J . ( 2016 ). Brain structure links everyday creativity to creative achievement . Brain and Cognition , 103 , 70 – 76 . 10.1016/j.bandc.2015.09.008 Zhu , W ., Chen , Q ., Xia , L ., Beaty , R. E ., Yang , W ., Tian , F ., Sun

Open access