Search Results

You are looking at 1 - 10 of 154 items for :

  • "executive functions" x
  • All content x
Clear All

). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten . Child development , 78 ( 2 ), 647 – 663 . Corsi

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Julianna Bircher, Eszter Kótyuk, Renáta Cserjési, Andrea Vereczkei, Zsolt Rónai, Mária Sasvári-Székely, Anna Székely, and Géza Nagy

Lezak, MD. The problem of assessing executive functions. Int J Psychol. 1982; 17: 281–297. 11 Blum K, Cull JG, Braverman ER, et al. Reward deficiency syndrome. Am Sci. 1996; 84

Open access

. 3. Ardila , A. ( 2008 ): On the evolutionary origins of executive functions . Brain and Cognition , 68 , 92 – 99 . 4. Barkley , R. A. ( 1997

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Izabella Szöllősi, Ágnes Lukács, and Lilla Zakariás

. B ROWN -S CHMIDT , S. ( 2009 ). The role of executive function in perspective taking during online language comprehension . Psychonomic Bulletin & Review , 16 ( 5 ), 893 – 900

Restricted access

. ( 2002 ). Ego depletion and self-control failure: An energy model of the self’s executive function . Self and Identity , 1 ( 2 ), 129 – 136 . Baumeister , R. F. , & Tierney , J

Restricted access

Jelen tanulmány különböző neurokognitív folyamatok versengő kapcsolatát vizsgálja az implicit tanulás és a végrehajtó funkciók működésének bemutatásán keresztül. Az implicit tanulásról ma már tudjuk, hogy — a végrehajtó funkciókat működtető frontális területekkel átfedésben — a fronto-striatális hálózat működésén alapszik. Ez az átfedés egymással kooperáló és kompetitív folyamatokat is eredményezhet. Két kognitív folyamat versengő kapcsolatát többféle kísérleti elrendezésben is lehet vizsgálni, például az egyik folyamat gyengítésével vagy egy olyan vizsgálati populáció választásával, amelyben az egyik vagy a másik funkcióért felelős agyi terület sérült. Jelen áttekintő tanulmány célja, hogy az utóbbi években megjelent, ezeket a módszereket használó kutatásokon keresztül bemutassa az implicit tanulás és a végrehajtó funkciók kapcsolatát. A felsorakoztatott eredmények alapján a frontális lebeny függő végrehajtó funkciók és az implicit tanulás között negatív kapcsolat áll fenn, tehát a gyengébb végrehajtó funkciók jobb implicit tanulási képességgel járhatnak együtt. Ennek a versengő kapcsolatnak a hátterében a felhasznált kognitív erőforrások átfedése állhat. A kognitív folyamatok interaktív szemlélete a kognitív funkciókat más funkciókkal való interakcióban vizsgálja, ami hozzájárulhat a pszichológiai funkciók jobb megértéséhez általában véve. Ez a szemléleti keret segíthet az atipikus fejlődési mintázatok és kognitív nehézségek jobb megértésében és fejlesztő módszerek kidolgozásában.

Restricted access

. , Papagno , C. , & Spinnler , H. ( 2005 ). Testing Central Executive Functioning with a Pencil-and-paper Test . In P. Rabbit (Ed.), Methodology of Frontal and Executive Function (pp. 59 – 78 ). UK : Taylor & Francis e

Restricted access

: Academic Press . Barkley , R. A. ( 2012 ). Executive Function. What They Are, how they Work, and why They Evolved . New York : Guilford Press

Restricted access

123 . P. Anderson 2002 Assessment and development of executive function (EF) during childhood Child Neuropsychology

Open access

. 2. Ardila , A. ( 2008 ): On the evolutionary origins of executive functions . Brain and Cognition , 68 , 92 – 99 . 3. Barkley , R. A. ( 1997

Restricted access