Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "eye contact" x
Clear All

. , & Dean , J. ( 1969 ). Eye-contact, distance and affiliation . Sociometry , 28 , 289 – 304 . Argyle , M. , Ingham , R. , Alkema , F. , & McCallin , M. ( 1973 ). The different functions of gaze . Semiotica , 7 , 19 – 32 . Atkins , D

Open access

A tanulmány első része bemutatja, leírja, elemzi és értelmezi az indiánokkal összefüggő főbb fogalmakat. A fogalmak tisztázása igen fontos, mert éppen ezekben a kérdésekben mutatható ki egyértelműen a hiányos ismeretekre épülő félreértések és többé-kevésbé szándékosan félrevezető általánosítások sokasága. Ezután ismertetjük az észak-amerikai indiánok történetének etnopszichológiai szempontból fontosabb elemeit, kiemelve az Amerika felfedezése előtti évezredekre vonatkozó adatokat, majd áttérünk a bennszülött népek és az Európából egyre nagyobb számban érkező tömegek közötti kapcsolatokra. Az európai bevándorlók által provokált konfliktusok, később háborúk, népirtás, korlátozások és diszkrimináció, valamint az Európából behurcolt fertőző betegségek következtében az első amerikaiak nagy része elpusztult. Csak az utóbbi évtizedekben kezdett kibontakozni az amerikai indián restauráció. A tanulmány második részében bemutatjuk e különleges történelmi sorsú népek pszichológiai sajátosságait. Az etnopszichológiai kutatások igen fontos kérdése az adatgyűjtés módszertani jellemzői, az adatok validitása és megbízhatósága. Az érvek és ellenérvek mérlegelése alapján megkíséreljük az indiánok magatartásának, pszichés jellemzőinek felvázolását, a főbb indián értékek, attitűdök, magatartási sajátosságok bemutatását, mint például együttműködés, a csoport szelleme, a versengés hiánya, szerénység, visszafogott magatartás, perceptuális sajátosságokat, mint kiváló megfigyelőkészség stb.

Restricted access

. , Csibra , G. , Simion , F. , Johnson , M. H. ( 2002 ): Eye contact detection in humans from birth . Proceedings of the National Academy of Sciences , 99 , 9602 – 9605 . 20. Farroni

Restricted access
Authors: Kasos Enikő, Kasos Krisztián, Józsa Emese, Költő András, Bányai Éva and Varga Katalin

cardiovascular function and hormones . Acta Medica Scandinavica , 211 ( 660 S ), 84 – 94 . Argyle , M. , & Dean , J. ( 1965 ). Eye-contact, distance and affiliation . Sociometry, 28 ( 3

Open access

): Madical correlates of infant development . Pediatrics , 61 , 470 – 474 . 33. Lutchmaya , S. , Baron-Cohen , S. , Raggatt , P. ( 2002 ): Foetal testosterone and eye contact in 12

Restricted access

. Zoltán Z. (1981) A dinamikus nagyváros. Magvető Kiadó, Budapest A dinamikus nagyváros. Newman, O. L. D., McCauley, C. (1977) Eye contact

Restricted access
Authors: Erika Orosz, Dorottya Kriskó, Lei Shi, Gábor L. Sándor, Huba J. Kiss, Berthold Seitz, Zoltán Zsolt Nagy and Nóra Szentmáry

. : Bilateral Acanthamoeba keratitis in Synergeyes contact lens wear: Clinical and confocal microscopy findings . Eye Contact Lens 36 , 164 – 169 ( 2010 ). 10.1097/ICL.0b013e3181db3508

Restricted access
Authors: Neda Konstantinović, Ivana Ćirković, Slobodanka Đukić, Vesna Marić and Dragana D. Božić

. Robertson , D. M. : The effects of silicone hydrogel lens wear on the corneal epithelium and risk for microbial keratitis . Eye Contact Lens 39 , 67 – 72 ( 2013 ). 10.1097/ICL.0b013e31827c5b73 6

Restricted access

. (1965) Eye-contact, distance, and affiliation. Sociometry, 28 , 289-304. Eye-contact, distance, and affiliation. Sociometry 28

Restricted access
Authors: Ivaylo Borislavov Iotchev, Anna Egerer, Serena Grafe, András Adorján and Enikő Kubinyi

biological makeup. More specifically, it was found that levels of fetal testosterone predicted eye-contact behaviors in infants postnatally ( Connellan et al., 2000 ; Lutchmaya et al., 2002 ). Higher social initiative in female dogs might relate to humanlike

Open access