Search Results

You are looking at 1 - 10 of 266 items for :

  • "factor structure" x
  • All content x
Clear All

Individual Differences , 36 , 555–562. Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bernadette Kun, Róbert Urbán, Hedvig Balázs, Máté Kapitány, Henriett Nagy, Attila Oláh, and Zsolt Demetrovics

, C. (2005) An examination of the factor structure of the Schutte Self-report Emotional Intelligence (SSREI) scale via confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 39, 1029–1042. Diener, E. (1984

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Elisabeth Franc, Yasser Khazaal, Katarzyna Jasiowka, Thibault Lepers, Francesco Bianchi-Demicheli, and Stéphane Rothen

without an intoxicating substance, such as gambling or cybersex. However, these factors have been demonstrated to be relevant for gambling motives, for example, in a study conducted by Stewart and Zack ( 2008 ). They validated the three-factor structure of

Open access

Sciences and Engineering, 69 (11-B), 7180. Brunet, J., McDonough, M.H., Hadd, V., Crocker, P.R.E., & Sabiston, C.M. (2010). The Posttraumatic Growth Inventory: An examination of the factor structure and invariance among breast

Restricted access

), Personality psychology: Recent trends and emerging directions (pp. 261 - 271 .). New York, NY : Springer . http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-0634-4 20 . Joshanloo , M. ( 2017 ). Factor structure and measurement invariance of the MHC-SF in the USA

Open access

2000 The factor structure of global self-esteem among adolescents and adults Journal of Research in Personality 34 357 379

Restricted access

A Scheier és Carver (1985) által kidolgozott Életszemlélet Teszt (Life Orientation Test, LOT) a vonásoptimizmus mérésére leggyakrabban használt mérőeszköz. Az optimizmus (fizikai) egészségre (úm. testi tünetek száma, gyógyulás sebessége, mortalitás és immunfunkciók) vonatkozó prediktív erejét számos vizsgálatban igazolták. A mérőeszköz eredeti (LOT), majd annak átdolgozott (LOT–R) változatát, valamint az optimizmus konstruktumát azonban sok kritika érte és éri a mai napig, amelyek egy része a mérőeszköz faktorszerkezetét, másik része pedig a vonásoptimizmus diszkriminációs validitását, illetve az úgynevezett harmadik változó problémát érinti. A skála és a fogalom, valamint az azokat ért kritikák rövid bemutatása után ismertetjük a LOT–R magyar változatának validitási, reliabilitási adatait és a feltáró és konfirmatív faktorelemzéssel kapott eredményeket. A teszt hazai változatának reliabilitás- és validitásadatai a külföldi eredményekkel összhangban jónak adódtak. A LOT–R faktorszerkezetére vonatkozó eredmények azonban nem támasztják alá egyértelműen a teszt egy- vagy kétfaktoros modelljét.

Restricted access

among the reported factor structures of IAT. Widyanto and McMurran (2004) conducted a study among adults in the U.K. and an exploratory factor analysis (EFA) revealed six factors that were salience, excessive use, neglect of work, anticipation, lack of

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Shane W. Kraus, Mateusz Gola, Joshua B. Grubbs, Ewelina Kowalewska, Rani A. Hoff, Michał Lew-Starowicz, Steve Martino, Steven D. Shirk, and Marc N. Potenza

used the Omnibus service provided by Qualtrics Survey Software to recruit 2,075 U.S. adults matched to U.S. representative norms in order to reconfirm the single-factor structure of the screen, assess its internal reliability, and examine the

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Máté Kapitány-Fövény, Róbert Urbán, Gábor Varga, Marc N. Potenza, Mark D. Griffiths, Anna Szekely, Borbála Paksi, Bernadette Kun, Judit Farkas, Gyöngyi Kökönyei, and Zsolt Demetrovics

-planning Impulsivity). However, attempts to validate the BIS-11 have usually resulted in factor structures different from the original one ( Table 2 summarizes sample characteristics, applied statistics, and factorial solutions described within these studies

Open access