Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "false memory" x
Clear All

–752. Otgaar, H. P., Candel, I., & Merckelbach, H. (2008). Children’s false memories: Easier to elicit for a negative than a neutral event. Acta Psychologica, 128, 350–354. Otgaar, H. P., Candel, I., Scoboria, A., & Merckelbach, H

Restricted access

Brainerd, C. J., Reyna, V. F. , & Ceci, S. J. (2008). Developmental reversals in false memory: A review of data and theory. Psychological Bulletin , 134 (3), 343–382. Ceci S. J

Restricted access

. Johnson , M. K. ( 1992 ): MEM: Mechanisms of recollection . Journal of Cognitive Neuroscience , 4 , 268 – 280 . 6. Johnson , M. K. ( 2001 ): Psychology of false memories . In

Restricted access

Absztrakt

Az emlékfelidézés serkentésére kisgyermekek körében gyakran alkalmazott módszer a rajzoltatás, holott kevéssé feltárt még a rajzolás eseményfelidézésre gyakorolt hatása: több emléket nyerhetünk-e a rajzolás segítségével, és vajon növekszik-e a téves emlékek keletkezésének valószínűsége? Vizsgálatunk középpontjában az a kérdés áll, hogy az eseményt követő azonnali eseményfelidézés (verbális vagy rajzos) hogyan hat a későbbi emlékezésre és a félrevezető kérdésekkel szembeni ellenállásra (befolyásolhatóság mértékére) óvodáskorú gyermekeknél. Továbbá az eseményt felépítő történetelemek jellege (szorosan a cselekményszálba illeszkedő vagy esetleges elem, illetve cselekvéses vagy perceptuális tartalmú) szerepet játszik-e az emlékfelidézés pontosságában? A kapott eredmények fényében látható, hogy a csoportok közötti árnyaltabb különbségek az irányított felidézésben érhetők tetten. Úgy tűnik, hogy a rajzi támpontok inkább a fiatalabb, 3–4 éves gyerekeknek jelentenek segítséget a történet perceptuális összetevőinek irányított felidézésében. A cselekményszálba illeszkedő (tematikus) információk általában erőteljesebbek és biztosabban előhívhatók rajzolással és szóbeli felidézéssel is, a gyerekek mégis meglehetősen befolyásolhatók ezekben, különösen az idősebb, 5–6 éves korosztály. A gyerekek feltehetően csak kevés történetelemet őriznek meg (ha megőriznek egyáltalán) a nem tematikus kategóriák mentén, ezért a sugalmazott információ idegennek tűnik számukra, és könnyebben utasítják el, mint azt a sugalmazást, amelyhez hasonlót őriznek, és amely ezáltal elbizonytalanodáshoz, a források keveredéséhez vezethet. További érdekes eredmény, hogy a gyerekek befolyásolhatóbbak a cselekvéses, semmint az azt kiegészítő perceptuális történetelemek tekintetében.

Restricted access

Cornoldi 2010 Age differences in the contribution of recollection and familiarity to false-memory formation: a new paradigm to examine developmental reversals Developmental Science

Restricted access

Bódizs R. (2003) Az alvás és jelenségköre. In Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B. (szerk.) Kognitív idegtudomány . 601–618. Osiris kiadó, Budapest Bremner, J. D., Shobe, K. K., Kihlstrom, J. F. (2000) False memories

Restricted access

8 63 Roediger, H. L., McDermott, K. B. (1995) Creating false memories: Remembering words not presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning

Restricted access

: Experimental effects of acute exercise on prospective memory and false memory . Psychol. Rep. 33294118782466 ( 2018 ) [Epub ahead of print] 20. Greener M

Restricted access

1988 :15–22. 26 Even though Vladimir Bahna’s study focused on what the frequency of circulation depends on and the creation of so-called false memories from cultural context, one of his observations is worth mentioning: “I found that in the surroundings

Open access