Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "familial factors" x
  • All content x
Clear All

A serdülőkori táplálkozási magatartás szerepe meghatározó mind a pozitív bio-pszicho-szociális fejlődés folyamatában, mind a felnőttkori egészséges életmód kialakításában. Vizsgálatunk célja a táplálkozáskontrollal összefüggésbe hozható egyénszintű, családi és transzperszonális tényezők vizsgálata. Adatainkat 1977 erdélyi serdülőtől (15–19 évesek) nyertük, önkitöltős kérdőíves módszerrel. Eredményeink a táplálkozáskontrollban nemi és életkori sajátosságokat igazolnak. A táplálkozással kapcsolatos tudatosságban a kognitív-kontroll tényezők mellett kiemelt szerepet játszanak a családi és transzperszonális tényezők. A nemzetközi vizsgálati eredményekkel ellentétben mintánkban az énhatékonyságnak az étkezés magatartással kapcsolatos meghatározó szerepe nem igazolódik. Ezzel ellentétben felértékelődik a szülői bánásmód és az elégedettség a szülői támogatással, és bár nemekhez, valamint életkorhoz kötötten, de igazolást nyer a transzperszonális tényezők szerepe. Az egyénszintű jóllétmutatók szintén összefüggésben állnak az étkezési magatartással, igazolva, hogy a táplálkozáskontroll a fiatalok életminőségének meghatározó eleme.

Restricted access

, & Gola, 2017 ; Zilberman, Yadid, Efrati, Neumark, & Rassovsky, 2018 ), and/or treatments for CSB ( Efrati & Gola, 2018a , 2018b ; Gola & Potenza, 2016 ; Kraus et al., 2018 ), this study is an attempt to investigate the familial factors linking with

Open access

1994 Huckle, P., McGuffin, P.: Familial factors in going to medical school. Med. Educ., 1991, 25 , 13

Restricted access

): Unhealthy behaviors and psychosocial difficulties among overweight adolescent: the potential impact of familial factors. Journal of Adolescent Health, 31:145-153. Minuchin S. (1974): Families and family therapy. Harvard

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: András Vereczkei, Csaba Szalay, Mihály Aradi, Attila Schwarcz, Gergely Orsi, Gábor Perlaki, Zoltán Karádi, Lívia Németh, Sophia Hanna, Gábor Takács, István Szabó, László Bajnok, Elemér Mohos, László Lénárd, Tamás Dóczi, József Janszky, Sámuel Komoly, and Örs Péter Horváth

obesity: environmental and familial factors Am J Clin Nutr 54 635 41 . 22. Z Karadi

Restricted access

parallel to familial factors ( Langham et al., 2016 ). Problem gamblers also transfer around half of these harms to affected others ( Li et al., 2017 ) with the spouse, children, and parents of the problem gambler considered to be on the frontline of harms

Open access

analysis considered familial factors discretely to identify general trends across studies, rather than examining interactions among familial influences with other variables. The family factors documented in this review may provide a useful guide

Open access

, respectively. These two contexts fit into the “microsystem” of ecological systems theory ( Bronfenbrenner, 1979 ). Examples of familial factors include parent–adolescent conflict, family communication, parenting attitudes, and family violence exposure ( Yen

Open access