Search Results

You are looking at 1 - 10 of 85 items for :

  • "family therapy" x
Clear All

. Goldenberg , H. – Goldenberg , I. ( 2008 ): Family Therapy – An Overview . Belmont : Thomson Brooks/Cole . Inglehart , R. – Norris , P. ( 2009 ): Cosmopolitan Communications

Restricted access

pszichoterápiájának aktuális kérdései (166—177). Budapest: Semmelweis Kiadó Lowenstein, L.F. (1994). Anorexia nervosa in boys: A review of the recent literature and a case treated in a therapeutic community. Family Therapy, 21 , 233

Restricted access

Introduction The earliest article about family therapy was “parent groups in total family therapy” (Langer 1959 ). Following that, Jackson and Weakland in 1961 published a highly influential paper: “conjoint family therapy

Restricted access

Hipotézis: A vallás és terápia viszonyát a disztinkció és nem a merev szeparáció jellemzi. A kapcsolat korrelatív. Ezt a feltevést a rítusok és szimbólumok témakörében vizsgáljuk. A két jelenség főbb karakteriszti­ku­mai­nak bemutatása után arra keresünk választ, hogy milyen rítusformák alkalmazhatóak a terápiás és a lelkigondozói gyakorlatban. Ebben az összefüggésben beszámolunk az általunk rítusrekonstrukciónak nevezett - pszichiátriai klinikai és tanácsadói kontextusban alkalmazott - krízisintervenciós eljárásról. Végül bevezetjük a család-év fogalmát, és ismertetjük az abból adódó rítusrekonstrukciós lehetőségeket.

Restricted access

the movement to conceptualize problems transdiagnostically, and in terms of the cross-cutting mechanisms of different symptoms or diagnoses ( Franklin, Jamieson, Glenn, & Nock, 2015 ), and the demonstrated effectiveness of several family therapies to

Open access

. Crethar , H. C. , Snow , K. , Carlson , J. ( 2005 ): Theories of family therapy . In: R. H. Coombs (ed.), Family Therapy Review, Preparing for Comprehensive and Licensing Examinations . Mahwah , Lawrence Erlbaum Associates , 143 – 167

Restricted access

A tanulmány először a pszichológia eszköztárával vizsgálja a bűntudatot és a szégyent, majd a személyiségre gyakorolt hatásukat írja le. Ennek kapcsán kitér a felelősség kérdésére, a döntési szabadságra, valamint a személyiségre gyakorolt pozitív és negatív hatásokra is: az ellenséges érzésekre, adaptációs zavarokra, az ekkléziogén neurózisra és általában a vallásosságra gyakorolt hatásra. A teológusoknak és a pszichológusoknak a bűntudatról alkotott, egymástól eltérő vélekedése vezet a lelkigondozók és a pszichoterapeuták lehetséges együttműködésének elméleti és gyakorlati területére, esetleges problémáira. A tanulmányt olyan családterápiás esetek zárják, melyeket lelkigondozó és pszichoterapeuta együtt vezettek, és amelyeknek fókuszában a delegált bűntudat áll.

Restricted access

maturity in adulthood. Journal of Adult Development , 15 (1), 1—12. Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice . New York: Aronson Böszörményi-Nagy, I., & Ulrich, D.N. (1981). Contextual

Restricted access

Lou, Y. C., Lin, H. F.: Estimate of global research trends and performance in family therapy in Social Science Citation Index. Scientometrics, 2012, 90 (3), 807–823. Du, Y

Restricted access

Bowen, M. (1976). Theory in the practice of psychotherapy. In P. J. Guerin , Jr. (Ed.), Family Therapy: Theory and Practice (pp. 42–90). New York: Garner Press. Bowen M

Restricted access