Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "fasciocutaneous flap" x
Clear All

flaps. Szerk.: Hallock, G. G. Blackwell Scientific Publications, Boston, 1992. Soutar D. S. Fasciocutaneous flaps 1992

Restricted access
Authors: Zoltán Lóderer, Gábor Bognár, András Novák, Csaba Berki, Gábor Sándor, Gábor Bognár and Pál Ondrejka

D Fuller 2002 Fasciocutaneous flap reconstruction of the tongue and floor of mouth Arch Otolaryngol Head Neck Surg 128 1388 95

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A krónikus hidradenitis suppurativa (HS) egyetlen definitív, relapsusokat kiküszöbölő gyógymódja az érintett mirigyállomány teljes eltávolítása. Az így keletkezett hiányt pótolni kell. A rekonstrukciót leggyakrabban részvastag bőrrel (SSG) végzik, azonban az arteria thoracodorsalis perforátor (TDAP) fasciocutan lebeny alkalmazásával kedvezőbb funkcionális és esztétikai eredmény érhető el. Módszer: 2014. május és 2016. július között 14 betegnél történt HS miatti excisio utáni helyreállítás, két páciens esetében kétoldali. A rekonstrukció 15 alkalommal TDAP és egy esetben arteria thoracodorsalis kapilláris perforátor (TAPcp) lebennyel történt. Eredmények: A 16 lebeny közül kettő kivételével mindet egy domináns perforátor látta el. Egy esetben két domináns perforátor, egy további esetben kapilláris perforánsok látták el a lebenyt. A lebenyek mérete 6 × 8 és 10 × 15 cm között volt. 15 helyreállítás volt sikeres. Egy lebeny nekrotizált, valószínűleg a beteg együttműködésének hiánya miatt. Összefoglalás: Krónikus HS miatt végzett mirigyállomány-excisiót követően hiány keletkezik. Ennek rekonstrukciójában a TDAP-lebeny kiváló alternatívája az SSG által végzett helyreállításnak.

Restricted access
Authors: Csaba Halmy, Katalin Szetei, Zoltán Nádai, Pál Pesthy, Zsuzsanna Juhász, Márta Tóth and András Barta

101 Hallock, G. G.: Regional fasciocutaneous flaps for the burned axilla. J. Burn Care Rehabil., 1991, 12 , 237–242. Hallock G. G

Restricted access

References 1. B Ponten 1981 The fasciocutaneous flap: its use in soft tissue defects of the lower leg

Restricted access
Authors: Gábor Bognár, András Novák and Gábor István

AO Ray M Hill 2013 Reconstruction of massive localised lyphoedema of the scrotum with a novel fasciocutaneous flap: A rare case presentation and

Restricted access

M Rubin F Michelassi 2001 Primary closure of complicated perineal wounds with myocutaneous and fasciocutaneous flaps after proctectomy for Crohn

Restricted access
Authors: Csaba Halmy, Zoltán Nádai, Gergely Tamás, Tamás Kassai and Róbert Tamás

., Pesthy, P., et al.: The use of Integra “artificial skin, dermal regeneration template” and the reverse radial forearm fasciocutaneous flap in the primary reconstruction of a septic hand injury. [Integra „mesterséges bőr, irha-újraképződési minta” és

Restricted access

. AE Hamdy BA Habib 2009 A perforator based bilobed fasciocutaneous flap: an additional tool for primary reconstruction following wide exision of

Restricted access