Search Results

You are looking at 1 - 10 of 573 items for :

  • All content x
Clear All

252 262 Kuo AD: The relative roles of feedforward and feedback in the control of rhythmic movements. Motor Control 6, 129-145 (2002) The relative roles

Restricted access

risk factors and consequences, commonalities exist between gambling and alcohol problems. Interventions, such as personalized feedback interventions (PFI) and personalized normative feedback (PNF) that have shown success with problem drinking may be

Open access

. M. Fahle S. Edelman 1993 Long-term learning in vernier acuity: Effects of stimulus orientation, range and of feedback

Restricted access
Learning & Perception
Authors: Elisa M. Tartaglia, Kristoffer C. Aberg, and Michael H. Herzog

vernieracuity: Effects of stimulus orientation, range and of feedback Vision Research 33 397 412 . M. Fahle

Restricted access

Different kinds of computer mediated communication combine contradictory properties. On one hand, there are typical features of spoken language, on the other, there are parameters traditionally associated to written productions. We propose three levels of distinction between spoken and written language: material form, conditions of production, and structure of the final product. Spoken and written language, conceived as two different strategies of expression, cannot be limited to the material realization of language. Other parameters to be taken into consideration are the co-presence of the interacting partners and, consequently, the possibility of direct feedback. Some discourse have mixed characteristics, situating themselves between the ideal categories of spoken and written language.

Restricted access

Low molecular-weight compounds, structurally related to lignin, increase the production of laccase, lignin peroxidase, manganese dependent peroxidase, and feed-back type enzymes such as glucose oxi- dase, cellobioso-quinone oxidoreductase, and glyoxal oxidase in the culture of the white rot fungus Phlebia radiata growing on different carbon sources.

Restricted access

Abstract  

A discrete nonautonomous two-species Lotka-Volterra competitive system with delays and feedback controls is proposed and investigated. By using the method of discrete Lyapunov functionals, new sufficient conditions on the permanence of species and global attractivity of the system are established. Particularly, an interesting fact is found in our results, that is, the feedback controls are harmless to the permanence of species for the considered system.

Restricted access

Bevezetés: A Semmelweis Egyetemen 2006 óta elektronikus tesztvizsgáztatás történik az egészségügyi informatika területét felölelő tantárgyakból. A kitöltött tesztsorok statisztikai analízisével vizsgálható a vizsgáztatás (tudásmérés) megbízhatósága, továbbá javítható az oktatási folyamat (tudásátadás) minősége és hatékonysága. Célkitűzés: A Semmelweis Egyetemen oktatott egészségügyi informatika tantárgy vizsgaeredményeit tartalmazó adatbázis analíziseredményeinek felhasználásával a szerzők célul tűzték ki olyan oktatási módszertanra vonatkozó javaslatnak a kidolgozását, amely a vizsgáztatási gyakorlatba is beépíthető. Módszer: A 2006 óta rendelkezésre álló adatokat (2801 hallgató 4933 elektronikus vizsgalapját) mind a vizsgakérdések, mind a vizsgaeredmények szintjén statisztikai módszerekkel vizsgálták, az eredményeket oktatásmódszertani megközelítésből értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a vizsgaeredményekben fokozatos javuló tendencia figyelhető meg. Azonosították azokat a vizsgakérdéseket, amelyeket célszerű átdolgozni vagy kihagyni a vizsgáztatásból, mivel a hallgatók tárgyi tudását nem mérik. Következtetések: A vizsgaeredmények analízise hasznos információt ad a leadott tudásanyag összeállításáról, annak befogadásáról, elsajátításáról, alkalmazhatóságáról. Szükséges a vizsgaeredmények folyamatos monitorozása, mivel pozitív visszacsatolással bír a tudástranszfer-folyamat minőségének javítására, az ellenőrzésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 1269–1276.

Open access

limits. It should also be noted that the study of Auer and Griffiths ( 2013 ) is the only study ever to analyze voluntary time limits using a real-world data set. Messaging tools and personalized feedback in responsible gambling

Open access