Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "fenntarthatóság" x
  • All content x
Clear All

Co-housing és városi fenntarthatóság

Piaci és közösségi többlakásos fejlesztések helyválasztása a fenntarthatóság tükrében

Építés - Építészettudomány
Authors: Szabó Julianna, Kissfazekas Kornélia, and Babos Annamária

. Szabó Julianna : A települési fenntarthatóság mérése . In: Budapest 2050: a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei . Szerk.: Alföldi György . TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. , Budapest 2012 . 92

Open access

Medgyasszay, Péter: Fenntarthatóság az építészetben. Ökotrend (2005) No. 1. 6–9. Ökotrend 2005 1

Restricted access

Urban form and sustainability in historic cities

A case study of two neighbourhoods in Erbil city, Iraq

Építés - Építészettudomány
Authors: Rebaz Khoshnaw and Kornélia Kissfazekas

This paper discusses the issue of sustainable urban form in the old neighbourhoods in the centre of Erbil city. These traditional districts preserved their urban form throughout the past two centuries. During the last few decades, however, with growing population and the increased number of cars, they have lost much of their former appeal. This paper evaluates the general aspects of sustainable urban form and then analyses the two old neighbourhoods as case studies. A descriptive and interpretative method was adopted to analyse and identify the aspects of sustainability in this area. Finally, the article concludes that the urban form of these districts has a high potential for sustainability and the reasons why they are currently unattractive are mainly due to bad management.

Restricted access

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

A cikk a 2010. november 9-én több intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének Értékszociológiai Műhelye, a Demokrácia és Kormányzás Osztály, a Világgazdasági és Történettudományi Intézet, továbbá a Budapesti Corvinus Egyetem és az ISES Alapítvány együttműködésében megrendezett műhelykonferencia összefoglalása. A szervezők szándéka az volt, hogy a 2009-ben megjelent Eredeti válságfelhalmozás. Összeomlás vagy átalakulás? című kötetben megfogalmazott gondolatok aktualitásáról alakítsanak ki szakmai vitát, megvizsgálják a benne szereplő prognózisok utóéletét, illetve a megjelenés óta felmerült gondolati alternatívák tartalmát, életképességét. Teljesen eltérő tudományterületeket képviselő tudósok, szakemberek, kutatók jutottak hasonló következtetésekre a közös gondolkodás során, hangsúlyozva egyfelől a válság komplex, holisztikus, strukturális jellegét, másfelől az összetett, interdiszciplináris megoldás keresésének szükségességét.

Restricted access

4 5 27 SZÉPLAKI N. (2002) A fenntarthatóság pedagógiájának hazai kezdetei egy vizsgálat tükrében. Szakdolgozat, ELTE Szociológiai Intézet

Restricted access

The Interreg DTP project “Living Danube Limes” aims to establish a stepping stone and sound foundation for the creation of a cultural route spanning the whole Danube area. The project identifies the Roman heritage in the Danube Region as unifying, common historical and cultural heritage. Four tiers compose the holistic approach to valorising the Roman heritage along the Danube: archaeology and history, museums and sites, preservation and sustainable tourism solutions, and raising public awareness on the importance of the Roman heritage; the latter is achieved by an authentic reconstruction of a Roman Danube ship.

Az Európai Unió Interreg Dunai Transznacionális Programja keretében megvalósuló „Elő Dunai Limes”, vagyis „Living Danube Limes” elnevezésű projekt célja, hogy egy kezdő lépcsőfokot, egyúttal szilárd alapot biztosítson egy, a Duna teljes vonalán végighúzódó kulturális útvonal létrehozásához. A projekt a Dunai Régió római kori örökségét egységesítő, közös történeti és kulturális értékként azonosítja. Négy szint alkotja a Duna menti római örökség értékelésének holisztikus megközelítését: régészet és történelem, múzeumok és helyszínek, megőrzés és fenntartható turisztikai megoldások, valamint a római örökség fontosságának tudatosítása a lakosságban. Ez utóbbi célt segíti elő egy római dunai hajó hiteles rekonstruálása.

Restricted access

Nemzetközi szinten a pólusok dinamikus szegmensét jelentik az új gazdaságnak. Fejlesztési stratégiájuk ötvözi az innováció ösztönzését és a fenntarthatóság előmozdítását. A póluskoncepció ideájában és gyakorlatában rendhagyó törekvéseket és megoldásokat fedezhetünk fel a fejlesztéspolitikában és a különböző szereplők együttműködésében. Eddigi sikereik reményt ébreszthetnek aziránt, hogy sikerülhet válaszolni a XXI. század komplex kihívásaira és szé__

Restricted access

A fenntarthatóság addig nem érhető el, amíg az emberiség nem veszi tudomásul a természettől való örök függését. A gazdasági jólét alapja a természeti tőke, „az élet természeti alapjai”, amelyeket az ember büntetlenül nem szabhat át. Számolni kell a természeti környezet biofizikai feneketlenségébe vetett tévhit és a gazdasági növekedés feltétel nélküli erőltetésének okozataival. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program a Jólét bolygónk felélése nélkül címet viseli, ami a „túllövés” (overshoot)1 állapotában ?nellentmondást rejt. A „növekedés” — tehetnek elé bármilyen jelzőt — biofizikai szempontból véges világban eleve nem lehet fenntartható. A „jólét” relatív szint, értékrendtől függően más-más tartalmat hordoz, válsághelyzetben pedig alaposan átértékelendő fogalom.

Restricted access

. Marselek S.: 2006. Környezeti állapot, mezőgazdaság, fenntartható fejlődés. Gazdálkodás, 50. évfolyam. 15. különkiadás. 12–27 pp. Módos Gy.: 2005. A versenyképesség és a fenntarthatóság konfliktusai a mezőgazdaságban. XL VII

Restricted access