Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "ferences templom" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén, Dr. Istvánfi Gyula vezetésével folyó PhD kutatás tárgyát az Erdélyben található XVIII. századi ferences templomok és kolostorok képezik. A ferencesek a XIII. században alapítják az első kolostoraikat Erdélyben, majd a XV. század közepén az obszervancia elterjedésével újabb kolostorok létesülnek. A reformáció után a katolicizmus XVIII. századi térhódításában ismét fontos szerepet játszanak a ferencesek. Ekkor létesül a legtöbb, ma is álló kolostoruk. A felsorolt emlékek egy része napjainkban is a ferencesek birtokában van, másik része az Erdélyi Egyházmegyének átadott plébániaként működik. Több kolostor elpusztult. A XX. század végére Erdély nagy részén a magyarság, és így a katolikus hívek is kisebbségbe kerültek. Az épített örökség, melynek jelentős részét képezik a ferences kolostorok, folyamatosan pusztul. Az épületek egy része üresen áll, pedig méreteiknél fogva, és mivel általában városokban állnak, könnyen lehetne hasznosítani őket. A kutatás megpróbálja feltárni az épületek újrahasznosításának lehetőségét, azok történeti és építészeti értékeinek feltárásával és megőrzésével. A kutatás eredményeként az egyes épületek elhelyezhetők a magyar barokk építészettörténetben. Ebből a szempontból a tanulmány hiánypótló lenne, hiszen a sokszor kvalitásos épületek vagy épületegyüttesek, melyek többnyire méreteiknél fogva is kiemelkedőek, alig szerepelnek az eddigi szakirodalomban.

Restricted access

ferences templom oltárainak mesterei [Maler, Bildhauer, Holzschnitzer, Tischler und andere Handwerker im Dienst des Grafen Antal Csáky in Szendrő in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Joseph Hartmann und Heinrich Schweitzer, Meister der Altäre der ehemaligen

Restricted access

Szőke Balázs : A szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata . In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájáraII. PPKE BTK, Piliscsaba 2005 . 875 – 890

Restricted access

. 2002 , 107 – 172 . 69. Mikó–Pálffy 2005 – Mikó Árpád–Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei (16–17. század). Művészettörténeti Értesítő LV. 2005 , 319

Restricted access

172 Mikó-Pálffy 2005 - Mikó, Árpád - Pálffy, Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei. [Die Grabdenkmäler in der Franziskanerkirche in

Restricted access