Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "financial control" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feladatait, hatáskörét az Alkotmány és más törvények rögzítik. A számvevőszéki törvény a rendszerváltás hajnalán, 1989 őszén született. Más fontos szakmai törvények (államháztartási, számviteli, önkormányzati, privatizációs stb. törvény) ekkor nem léteztek, nem volt szó az Európai Unióhoz való csatlakozásról (hiszen az EU sem létezett még). A csatlakozásra való felkészülés tolta előtérbe a hazai számvevőszéki ellenőrzésnek azokat a dilemmáit, melyek a rendszerváltáskor is felmerültek. Egy részük (például az előzetes ellenőrzés problémája) csak az Alkotmány módosításával oldható meg. Alaptörvényünk számvevőszéki fejezetének fő problémája, hogy szakmailag nem tisztázott feladatokat, jogosítványokat deklarál. Megoldatlan az ÁSZ vezetési modellje is: a választott vezetők együttműködése, döntéshozatali mechanizmusa, felelőssége.

Restricted access

. ( 1991 ): Financial Control in the Transition from Classical Socialism to a Market Economy . Journal of Economic Perspective , 5 ( 4 ): 107 – 122 . Mertens , A. – Urga , G

Restricted access

): Finančná kontrola. [Financial Control] . Bratislava : Merkury s.r.o . Rakšnys , A. V. – Valickas , A. ( 2016 ): Transformations of Public Sector Managers' Role and Organizational

Open access

industry consensus model. As many business processes that are relevant for pedagogical translation company simulations, for example, general management activities and financial controlling, are not covered by the ISO 17100, the workflow model was

Restricted access

wanted to use the forgery scandal again as a reason to postpone the termination of financial control in Hungary. Thanks largely to British opposition to such a scheme the League of Nations accepted that the Hungarian financial reconstruction be deemed as

Open access