Search Results

You are looking at 1 - 10 of 983 items for :

  • "financing" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas, and Imre Boncz

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakban PTE KK) intézményi szintű finanszírozására. Adatok és módszerek: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak és a 2004–2008 közötti időszakot fedik le. Meghatároztuk az egy súlyszámra eső tényleges OEP-térítési díjat, a TVK okozta finanszírozási veszteséget. Elemeztük a területi ellátási kötelezettségen kívüli, illetve a sürgősségi esetek arányát klinikai bontásban. Eredmények: A PTE KK egy súlyszámra eső forint térítési díja a TVK bevezetését követően elmaradt az OEP által előre meghirdetett díjtól. A vizsgált 5 év alatt, vagyis 2004–2008 között a PTE KK esetében a TVK okozta veszteség 3,256 milliárd forintot ért el. A PTE KK egészének vonatkozásában az ellátott esetek 25,3%-a, illetve a teljesített súlyszám 24,5%-a a területi ellátási kötelezettségen kívülről érkező betegek ellátását jelentette. A sürgősségi esetek arányának vizsgálata a teljes betegellátási volumenen belül azt mutatta, hogy az esetek 31,5%-a, míg a súlyszámok 36,1%-a származott sürgősségi betegek ellátásából. Következtetés: A teljesítményvolumen-korlát bevezetése jelentős mértékben csökkentette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egészségbiztosítási finanszírozását 2004–2008 között.

Restricted access

Altman, E. I. — Saunders, A. (1998): Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years. Journal of Banking & Finance 21: 1721–1742. Saunders A

Restricted access

A szerzők a ritka betegségben szenvedők érdekeit szem előtt tartva a gyógyszerár-támogatás és ezáltal a gyógyszerfelhasználás racionalizálása, átláthatóbbá, tervezhetőbbé tétele céljából elemezték az árva gyógyszerek finanszírozására vonatkozó 2012. évi hazai egészségbiztosítói adatokat. A legtöbb árva gyógyszer 2012-ben egyedi méltányosság keretében lehetett finanszírozott kezelés, amely támogatási lehetőség kapcsán számos, meglehetősen súlyos probléma adódott, különös tekintettel a nagy értékű enzimpótló kezelésekre. A rendkívül nagy költségvonzattal bíró árva gyógyszerek finanszírozásának átalakítása Magyarországon sürgetővé vált. A megállapítások alapján a szerzők javaslatot fogalmaznak meg az egészségügyi ellátás szakmai, gazdasági és etikai szempontból sajátságos területe, a nemzetközileg egyre nagyobb figyelemmel kísért ritka betegségek érintettjeinek gyógyszerellátására. Elsődleges cél, hogy az enzimpótló orphan gyógyszerek hozzáférését megfelelő támogatási formában lehessen biztosítani azon ritka betegségben szenvedőknek, akik számára kielégítetlen terápiás szükségletet jelent az adott kezelés. A szerzők hangsúlyozzák, hogy ebben a szakmai, gazdasági, etikai szempontból rendkívül kényes kérdésben elkerülhetetlen az érintett szakemberek (kezelést végző klinikusok, finanszírozási szakemberek, betegszervezeti delegáltak) együttműködése. Orv. Hetil., 2014, 155(44), 1735–1741.

Open access
Scientometrics
Authors: Ronald Rousseau and Mark Smeyers

Abstract  

LUC's research council stimulates research by allocating a part of its funds based on results. The output-financing scheme is presented and its role in the university's research policy is explained. It is shown how this works in practice. An important aspect is that not only articles in JCR-covered journals are included but also other publications. This scheme together with a full-scale scientometric study forms two important aspects (short term versus medium term) of the university's research evaluation exercise. Its success is largely due to a general acceptance by the scientists.

Restricted access

): 259 – 270 . Berk , J.B. — Stanton , R.H. — Zechner , J. ( 2007 ): Human Capital, Bankruptcy and Capital Structure . Journal of Finance , 65 ( 3 ): 891 – 926

Restricted access

235 256 Fernández-Arias, E. — Hausmann, R. (2001): Is Foreign Direct Investment a Safer Form of Financing? Emerging Markets Review , (2)1, March: 34

Restricted access

.02.2010. Hudson , A. ( 2009 ): The Law of Finance . Sweet & Maxwell. 1st ed. Jarvis , H. ( 2000 ): The Rise and Fall of the Pyramid Schemes in Albania . IMF Staff

Restricted access

International Political Economy . Palgrave. Unger, I. (1964): The Greenback Era; A Social and Political History of American Finance 1865–1879 . Princeton University Press. Weil, S. (2006): The Real

Restricted access

Infrastructure Financing within the EU . http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/552308/IPOL_STU(2015)552308_EN.pdf Flyvbjerg , B. ( 2007 ): Policy and Planning for

Restricted access

1 Introduction: The emergence of crowdfunding Crowdfunding, as a new and alternative method of financing, is growing in popularity around the world (cf. Wilson et al. 2017 ). This form of financing first appeared in the United States where it still

Open access