Search Results

You are looking at 1 - 10 of 498 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

We determined the effect of a school-based exercise training (ET) without dietary intervention, on body composition, fitness and cardiovascular risk in overweight/obese children. Subjects were 51 overweight/obese 6.5- to 12.5-year-old children (23 boys, 28 girls; BMI 25.6±4.3 kg/m 2 ), of whom 48 completed the program. Participants were enrolled in a 15-week aerobic training (three 60-minute sessions/week). Working heart rate was between 120–185 beats/minute. Participation rate was 87%. BMI, waist circumference, body composition (bioimpedance), aerobic capacity (treadmill), blood pressure, lipids and insulin sensitivity (HOMA) were assessed. Waist circumference (85.9±12.4 vs. 80.9±10.2 cm), muscle mass (32.4±6.2 vs. 33.7±6.1 kg), maximal oxygen consumption (37.0±3.9 vs. 42.6±11.2 ml/kg per minute), systolic blood pressure (113.3±11.2 vs. 106.7±11.6 mmHg) and LDL cholesterol (2.4±0.6 vs. 1.9±0.6 mM/l) improved significantly. Number of children with abdominal obesity (29 vs. 20), hypertension (10 vs. 5) and elevated triglyceride (18 vs. 14) also declined significantly over time. We concluded that as a result of high attendance and appropriate training program, cardiovascular fitness and abdominal obesity improved in overweight/obese children along with the improvement in metabolic risk factor profile.

Restricted access

Háttér: A rendszeres testedzés fizikumra és mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását számos vizsgálat alátámasztja, azonban egyes tanulmányok szerint a testedzésnek negatív következményei is lehetnek, például a testedzésfüggőség és a negatív testkép. Célkitűzés: Vizsgálatunk fő célja a testedzésfüggőség korrelátumainak felmérése volt fitneszedzést folytató nők körében. A kutatás keretében magyar nyelvre adaptált Testértékelési Skála (Body Appreciation Scale; BAS) pszichometriai vizsgálatát ugyancsak célul tűztük ki. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves, online adatgyűjtést alkalmazó vizsgálatunkban 1231 nő vett részt (átlagéletkor: 31,3 év; szórás = 7,83 év). Mérőeszközök: önbeszámolós antropometriai adatok (testsúly, testmagasság), a testedzés típusára és gyakoriságára vonatkozó kérdések, Testedzés Addikció Kérdőív, Testértékelési Skála. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a BAS egyfaktoros struktúráját (χ2 (65) = 1496,81; p < 0,0001; CFI = 0,87; TLI = 0,82; RMSEA = 0,134; RMSEA CI90 = 0,128—0,140). Az elméleti alapon felállított négyfaktoros szerkezet viszont elfogadható illeszkedést mutatott (χ2 (59) = 691,72; p < 0,0001; CFI = 0,94; TLI = 0,91; RMSEA = 0,093; RMSEA CI90 = 0,087—0,100; ∆χ2 = 805,09; ∆DF = 6; p < 0,0001). A kérdőív belső megbízhatósága jónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,91). Az edzések gyakoribb volta (β = 0,15; p < 0,001), a felsőfokú iskolai végzettség (β = 0,13; p < 0,001) és az idősebb életkor (β = 0,09; p = 0,001) a test kedvezőbb, míg a nagyobb mértékű észlelt súlyfelesleg a test kedvezőtlenebb (β = —0,40; p < 0,001) értékelését jelezte előre. A testedzésfüggőség kockázatának prevalenciája 6,7%. A minta 62,4%-a nem függő, de problémás testedzőnek bizonyult. A testedzésfüggőség szempontjából veszélyeztetettek kisebb mértékű észlelt súlyfelesleggel bírnak (OR = 0,94; p = 0,014) és többet edzenek (OR = 3,19; p < 0,001), mint a testedzésfüggőség szempontjából tünetmentes társaik. Konklúzió: Eredményeink hozzájárulhatnak a testedzésfüggőség problémakörének jobb megismeréséhez, illetve az intervenciós programok kidolgozásához.

Restricted access

://www.ihrsa.org/publications/the-2017-ihrsa-global-report (Downloaded: 2018 . 12 . 10 .) [11] EHFA – European Health and Fitness Association ( 2012 ), Annual report . http://fliphtml5.com

Open access

Trends Gen. 10 118 123 Abrams, P., Matsuda, H. and Harada, Y. (1993): Evolutionary unstable fitness maxima

Restricted access

. G. F. Miller 2001 Aesthetic fitness: How sexual selection shaped artistic virtuosity as a fitness indicator and aesthetic preferences as mate choice criteria Bulletin of

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Kinga Belányi
,
István Gyene
,
Zsuzsa Bak
, and
Györgyi Mezei

fitness in asthmatic children without pulmonary complications or changes in Exercise-Induced Bronchospasm. Pediatrics, 1983, 71 , 147–152. Nickerson B. Distance running improves

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors:
Kinga Balla
,
István Gyene
,
Klára Szentágothai
,
Zsuzsa Bak
, and
Györgyi Mezei

Tremblay, M. S., Barnes, J. D., Copeland, J. L. et al.: Conquering childhood inactivity: Is the answer in the past? Physical Fitness and Performance, 2005, 37 , 1187–1194. Copeland J. L

Restricted access

Az életcélok szerepe a szociális szférában dolgozó nők tápláltsági, fittségi és életminőségi mutatóiban

The role of purpose in life as reflected in the indicators of body composition, fitness and quality of life in women working in the social sector

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Szakály
,
József Bognár
,
Zoltán Tánczos
, and
Csaba András Dézsi

–705. 32 Dhoble A, Lahr BD, Allison TG, et al. Cardiopulmonary fitness and heart rate recovery as predictors of mortality in a referral population. J Am Heart Assoc. 2014; 3: e000559

Open access

114 138 Taylor, P. D. and Day, T.: IBD measures of relatedness in finite populations (submitted). Kelly, J. K. (1997): Fitness variation across a

Restricted access

. 4. Barabas , A. , Fabian, Gy., Ozsvath , K. ( 1992 ) Motor fitness investigation in Hungary by Eurofit tests . International Council for Physical Fitness Research (ICPER). Symposium’92, Leuven

Restricted access