Search Results

You are looking at 1 - 10 of 411 items for :

  • "follow-up study" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Annamária Zseni
,
Katalin Varga S.
,
Mária Angster
,
Nikolett Béleczki
,
Gábor Füzér
,
Emese Néveri
,
Mária Nóra Joó
,
Zoltán Nagy
, and
Dóra Lőrik

Kutatásunkban a családállítás közép- és hosszú távú hatásait kívántuk vizsgálni. Az utánkövetéses vizsgálatot 209 személlyel, saját szerkesztésű kérdőívvel végeztük. A kérdőívek adatait az SPSS 10.0 statisztikai programcsomag felhasználásával elemeztük. Kimutattuk, hogy a hazánkban is egyre népszerűbb módszer tényleges hatással rendelkezik. A családállítást követően megélt közép- és hosszú távú változás mértéke szignifikáns. Ez mind a saját hipotézisünknek, mind a hasonló céllal végzett nemzetközi vizsgálatok eredményeinek megfelel.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Andreas M. Bickl
,
Larissa Schwarzkopf
,
Johanna K. Loy
,
Bettina Grüne
,
Barbara Braun-Michl
,
Pawel Sleczka
,
Jenny Cisneros Örnberg
, and
Ludwig Kraus

, A. ( 2017 ). Recovery, relapse, or else? Treatment outcomes in gambling disorder from a multicenter follow-up study . European Psychiatry , 43 , 28 – 34 . https

Open access

follow-up study in Bavaria . Journal of Behavioral Addictions , 10 ( 3 ), 690 – 700 . https://doi.org/10.1556/2006.2021.00043 . Black , D. W. , Allen , J. , & Bormann , N. L. ( 2021 ). Are comorbid disorders associated with changes in gambling

Open access

Objective

The aim of the present short-term follow-up study was to assess the effect of scaling and root planing (SRP) with and without adjunct use of an essential-oil-based mouthwash (EOBM) on whole salivary interleukin (IL)-1beta (β) levels in patients with periodontal disease.

Methods

Ninety individuals with periodontal disease were divided into two groups. Patients in group 1 underwent SRP and were instructed to rinse with 10 mL of an EOBM twice daily for 30 days. Patients in group 2 underwent SRP and were instructed to rinse with 10 mL of water twice daily for 30 days. Whole saliva samples were collected, and IL-1β levels were measured at baseline and after 60 days of treatment. P-values < 0.05 were considered statistically significant.

Results

At baseline, whole salivary IL-1β levels were comparable among patients in groups 1 (135.6 ± 13.5 μg/mL) and 2 (141.2 ± 5.4 μg/mL). After 60 days of follow-up, there is a significant decrease in whole salivary IL-1β levels among patients in group 1 (10.2 ± 6.4 μg/mL) as compared to those in group 2 (56.6 ± 10.2 μg/mL) (P < 0.01).

Conclusion

SRP, when performed with adjunct use of an EOBM, is more effective in reducing whole salivary IL-1β levels as compared to when SRP is performed without the use of an EOBM.

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Wycliffe Omurwa Masanta
,
Raimond Lugert
,
Uwe Groß
,
Gunter Linsel
,
Astrid Heutelbeck
, and
Andreas Erich Zautner

Several studies have shown that about 60–100% of farmed ducks are colonized by Campylobacter species. Because of this, a higher risk of campylobacteriosis among duck farm workers can be assumed.

To estimate the risk of Campylobacter infections in duck farm workers, we investigated the prevalence of Campylobacter spp. in ducks of two duck farms and the seroprevalence of anti-Campylobacter antibodies (IgA and IgG) in two cohorts of workers. The first cohort consisted of high-exposed stable workers and slaughterers, which was compared to a second cohort of non-/low-exposed persons. Duck caecal swabs and serum samples were collected in 2004, 2007, and 2010.

The colonization rate in the examined ducks was found to be 80–90%. The seroprevalence of anti-Campylobacter IgA and IgG antibodies among the non-exposed cohort was found to be 0.00% in all 3 years. In contrast, the exposed cohort demonstrated an IgA seroprevalence of 4.17% in 2004, 5.71% in 2007, and 0.00% in 2010 and an IgG seroprevalence of 8.33% in 2004, 0.00% in 2007, and 4.29% in 2010.

In conclusion, in 2004, we observed a significantly higher anti-Campylobacter antibody seroprevalence in the exposed cohort followed by a steady reduction in 2007 and 2010 under occupational health and safety measures.

Open access

Background and Aims

Recent work has studied addictions using a matrix measure, which taps multiple addictions through single responses for each type. This is the first longitudinal study using a matrix measure.

Methods

We investigated the use of this approach among former alternative high school youth (average age = 19.8 years at baseline; longitudinal n = 538) at risk for addictions. Lifetime and last 30-day prevalence of one or more of 11 addictions reviewed in other work was the primary focus (i.e., cigarettes, alcohol, hard drugs, shopping, gambling, Internet, love, sex, eating, work, and exercise). These were examined at two time-points one year apart. Latent class and latent transition analyses (LCA and LTA) were conducted in Mplus.

Results

Prevalence rates were stable across the two time-points. As in the cross-sectional baseline analysis, the 2-class model (addiction class, non-addiction class) fit the data better at follow-up than models with more classes. Item-response or conditional probabilities for each addiction type did not differ between time-points. As a result, the LTA model utilized constrained the conditional probabilities to be equal across the two time-points. In the addiction class, larger conditional probabilities (i.e., 0.40–0.49) were found for love, sex, exercise, and work addictions; medium conditional probabilities (i.e., 0.17–0.27) were found for cigarette, alcohol, other drugs, eating, Internet and shopping addiction; and a small conditional probability (0.06) was found for gambling.

Discussion and Conclusions

Persons in an addiction class tend to remain in this addiction class over a one-year period.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Bényi
,
Zsuzsanna Kéki
,
Péter Rákos-Zichy
,
Vilmosné Panics
, and
Ivett Honvéd

Az időskori esések egészségügyi, szociális, gazdasági terhe igen jelentős napjainkban is. A demográfiai változások következtében a problémával továbbra is számolni kell. Európa-szerte nagy figyelem hárul az időskori balesetek megelőzésére. A szerzők egy európai uniós program keretében kutatást végeztek a szociális otthoni körülmények között élők esési gyakoriságáról, illetve annak okairól. Cél: A kutatás célja az volt, hogy az esések gyakoriságán kívül azok háttere is feltárásra kerüljön, különös tekintettel a gyógyszerfogyasztásra. Adatok, módszer: Egységes kérdőív alapján két szociális otthonban, amelyeknek együtt 1016 lakója van, egyéves vizsgálat történt. A munka során az ápolószemélyzet rögzített minden esést és azok körülményeit, következményeit. Az okok között kiemelt helyen szerepeltek a környezeti tényezők mellett a fogyasztott gyógyszerek. Ez utóbbiakat az elnevezésük alapján tovább vizsgáltuk, a hatásukat és az elesést okozó mellékhatásukat illetően. Az adatfeldolgozás SPSS 14.0 programmal történt. Eredmények: A szociális otthonok lakói között 1013 esés történt a 12 hónap során. Az esetek kétharmadában valamilyen egészségügyi ellátást igényelt az elesett személy. A leggyakrabban horzsolás, zúzódás, illetve bőrsérülés jött létre (20–24%). Combnyaktörés 3%-ban, egyéb törés 1,8%-ban következett be. Szinte minden lakó fogyaszt gyógyszert: 19% háromfélét vagy annál kevesebbet, a többség ennek a többszörösét. Az egy főre jutó maximális gyógyszerfogyasztás 19 volt, az átlag 6. Az esést okozó mellékhatások tekintetében a maximum 43 volt, az átlag 14. Az egyes mellékhatások gyakoriságát, halmozódását külön is bemutatjuk. Következtetések: Az időskori esések száma, aránya jelentős a szociális otthonban élők körében. Ennek egyik oka lehet az igen nagy mennyiségű gyógyszerfogyasztás, amelynek mellékhatása következtében nő az elesés rizikója.

Restricted access

in Singapore – a fifteen year follow-up study. Ann. Acad. Med. Singapore, 1991, 20 , 201–203. Tsoi W. F. Suicide and schizophrenia in Singapore – a fifteen year follow-up study

Open access

Panic disorder and suicide behavior

Egy utánkövetéses vizsgálat eredményei

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Tamás Zonda
and
Gabriella Nagy

A szerzők egy túlnyomórészt pánik- és szorongásos zavarokat ellátó ambulancia 281 fős mintájának (átlagosan 5 éves) utánkövetéses vizsgálatát végezték el. Vizsgálatuk a felvételkor (2002–2006) és a vizsgálat idején (2008) észlelt öngyilkossági viselkedésre terjedt ki. Az első vizsgálat idején 5 főnél (1,7%) volt élete során öngyilkossági kísérlet, 53 beteg (18,2%) számolt be öngyilkossági gondolatokról, fantáziákról — ezek az adatok harmonizálnak a népességben mért gyakoriságokkal. A követési időszak alatt befejezett öngyilkosság nem történt, 2 személy (0,7%) követett el öngyilkossági kísérletet, 4 fő (1,4%) számolt be szuicid ideációkról — ezek az adatok alatta maradnak a népességben mérteknek. Öt betegnél alakult ki major depresszió (közülük egy főnél bipolaris zavar) az utánvizsgálati időszak alatt. A vizsgálat azt mutatta, hogy a komorbiditás nélküli pánikzavar önmagában nem jelent öngyilkossági kockázatot, a gyakori fóbiás tünetek fennállása esetén sem. A terápia után észlelt szignifikánsan alacsonyabb szuicid ideációkat illetően a szerzők hangsúlyozzák a kognitív viselkedésterápia következetes végigvitelének szükségességét.

Restricted access

procedures This longitudinal study consisted of a baseline study (Wave 1 [W1]) in April 2016 and a follow-up study (Wave 2 [W2]) in April 2017. Using convenience sampling, we recruited 469 Chinese university student participants from a public university in

Open access