Search Results

You are looking at 1 - 10 of 3,290 items for :

  • "frequency" x
Clear All

Jóhannsdóttir, Kristín 2005. Temporal adverbs in Icelandic: Adverbs of quantification vs. frequency adverbs. In: Working Papers in Scandinavian Syntax 76: 31–72. Jóhannsdóttir K. Temporal

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Farkas, Eszter Ostorházi, Katinka Pónyai, Béla Tóth, Elmardi Adlan, László Párducz, Márta Marschalkó, Sarolta Kárpáti and Ferenc Rozgonyi

Az Ureaplasma urealyticum és Mycolasma hominis fontos szerepet tölt be az urogenitális fertőzések kiváltásában. Célok: A szerzők a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD-ambulanciáján 2008. május 1. és 2010. július 31. között vizsgált betegek genitális mintáiban az Ureaplasma urealyticum és Mycoplasma hominis gyakoriságának és antibiotikum-érzékenységének elemzését tűzték ki célul. Módszerek: Férfiaknál az urethrából, nőknél a cervixből és urethrából vattapálcával (Biolab) vett mintákat Urea-Myco DUO kit (Bio-Rad) segítségével tenyésztették, majd a pozitívnak bizonyult minták esetén a rezisztenciát U9 levesben SIR Mycoplasma kittel (Bio-Rad) határozták meg. Eredmények: A vizsgált 4154 beteg genitális mintájából 247 esetben (6%) Ureaplasma urealyticum és 26 esetben (0,63%) Mycoplasma hominis tenyészett ki. Mind az Ureaplasma uraelyticum, mind a Mycoplasma hominis törzsek többsége (75%, illetve 77%) cervixből, kisebb hányada (25%, illetve 23%) férfi és női urethramintából származott. Az Ureaplasma urealyticum- és a Mycoplasma homonis-pozitívak a 16–60 év között minden korcsoportban megtalálhatók voltak, de legnagyobb arányban a 21–40 évesek között fordultak elő. A legtöbb U. urealyticum törzs megőrizte érzékenységét tetracyclin (95%), doxycyclin (96%), azithromycin (88%) és josamycin (90%) iránt, míg a törzsek 21%-a ofloxacin, 85%-a erythromycin-, 79%-a clindamycinrezisztens volt. Az Ureaplasma urealyticum törzsek 77%-a erythromycinre és clindamycinre együttesen is rezisztens volt, ami jelzi, hogy az ex iuvantibus adott két antibiotikum mindegyike szelektálhatja a keresztrezisztenciával bíró törzseket is. A Mycoplasma hominis törzsek között a clindamycin-, doxycyclin-, ofloxacin- és tetracyclinrezisztens törzsek aránya 4–12% volt. Következtetések: Az összes vizsgált antibiotikumra mindössze egyetlen Ureaplasma urealyticum törzs bizonyult érzékenynek, ezért a tenyésztés vagy a kórokozó kimutatása molekuláris genetikai módszerrel (PCR) nem elégséges a biztosan sikeres terápiához, ahhoz az antibiotikum-érzékenység meghatározása is szükséges. A szerzők felhívják a figyelmet a hazai U. urealyticum nagymértékű erythromycin-, clindamycin- és ofloxacinrezisztenciájára. Magyarországon ez az első ilyen klinikai mikrobiológiai közlemény. Orv. Hetil., 2011, 152, 1698–1702.

Open access

frequency simulations , Acta Technica Jaurensis, Vol. 7 , No. 2 , 2014 , pp. 130 – 145 . [10] Kuczmann M. , Budai T. , Kovács G. , Marcsa D

Restricted access

Owolabi G. M., Swamidas A. S. J., Seshadri R. (2003), Crack detection in beams using changes in frequencies and amplitudes of frequency response functions. Journal of Sound and Vibration, 265(1), 1

Restricted access

References 1 Hartmann, E., Lachenmayr, B., Brettel, H.: The peripheral critical flicker frequency. Vision Res., 1979, 19( 9), 1019

Open access

583 599 Cade, J., Thompson, R., Burley, V. & Warm, D. (2002): Development, validation and utilisation of food-frequency questionnaires — A review. Public Health

Restricted access

References Boreddy , S.R. , Birla , S.L. , Froning , G. , Thippareddi , H. & Subbiah , J. ( 2014 ): Effect of radio frequency

Restricted access

IPI 2 Win (MT) v.2.0, 2002, Geoscane-M. Limited, Moscow State University Kaufman A A, Keller G V 1983: Frequency and transient soundings. Elsevier Nabighian M N 1991: Electromagnetic methods in

Restricted access

. 17 154 Olia PM, Sestini P, Vagliasindi M: Distribution of acoustic frequencies of cough in healthy subjects. Europ. Resp. J. 16, suppl. 21, 551 (2000

Restricted access
Learning & Perception
Authors: Orsolya Szalárdy, Alexandra Bendixen, Dénes Tóth, Susan L. Denham and István Winkler

Anstis, S., Saida, S. (1985): Adaptation to Auditory Streaming of Frequency-Modulated Tones. Journal of Experimental Psychology – Human Perception and Performance, 11, 257–271. Bendixen, A., Bőhm

Restricted access