Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "gastric emptying" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

control, gastric emptying, and safety parameters in patients with type 2 diabetes on optimized insulin glargine with or without metformin: a randomized, open-label trial. Diabetes Care 2015; 38

Open access

A panel of orally administered lectins (100 mg/kg b.w.) of different binding specificities was tested for suppression of voluntary food consumption in prefasted rats. PHA isolectins (Phaseolus vulgaris) and RPA-I (Robinia pseudoacacia) were found to exert a marked and significant effect, but two other gut-binding lectins, i.e. SBA (Glycine max) and WGA (Triticum vulgare) and several non-binding lectins were ineffective. In cannulated rats PHA infused into the duodenum induced food suppression, i.e. binding of the lectin to the mouth or stomach was unnecessary. Suppression of food consumption lasted through the whole nocturnal feeding period, control (BSA) and experimental (PHA) curves of cumulative food consumption showed a V-like divergence. Suppression by PHA or RPA-I showed very similar time courses, but a long-lasting inhibition of gastric emptying was only observed in the RPA-treated animals. Intraperitoneally administered lectins suppressed food consumption much more effectively than the oral ones, whereas Galanthus nivalis agglutinin (GNA) had little or no effect. It is concluded that lectins can be used as effective tools for the modulation of food consumption and gastric emptying in experimental animals.

Restricted access

reconstruction on delayed gastric emptying after the pylorus-preserving Whipple procedure Arch Surg 140 1094 9 . 9. T

Restricted access

228 242 Tougas, G., Chen, Y., Coates, G. és mtsai: Standardization of a simplified scintigraphic methodology for the assessment of gastric emptying in a

Restricted access

patterns in functional dyspepsia and irritable bowel syndrome: relationship to disturbances in gastric emptying and response to nutrient challange in consulters and non-consulters. Gut, 2004, 53 , 1445

Restricted access

Endoscopos stent vagy sebészi bypass? A pancreastumor esetében alkalmazható palliatív módszerek összehasonlítása klinikai vizsgálatok bizonyítékai alapján

Endoscopic stent or surgical bypass? A review and evidence-based comparison of pallitative procedures in inoperable pancreas tumours

Magyar Sebészet
Authors: Gábor Olgyai and Attila Oláh

Absztrakt

A szerzők a rendelkezésre álló legfrissebb evidence based adatok alapján tekintik át az irresecabilis pancreastumorok kapcsán alkalmazható palliatív módszerek két alternatívájának, a hagyományos sebészi bypassműtéteknek és az endoscopos stentimplantatióknak az eredményeit. A meta-analízisek elemzése alapján biliaris plasztikstentek alkalmazása csak rövid, 6 hónapot meg nem haladó várható túlélés esetén javasolható. Ennél hosszabb életkilátás esetén az öntáguló fémstent a költséghatékonyabb. Ez utóbbi módszer a hagyományos sebészi bypassműtéttel minden szempontból egyenrangú. Feltétlenül a sebészi módszernek van azonban prioritása minden esetben, ahol az irresecabilitas a korrekt staginget követően is kétséges, vagy ahol egyidejűleg gyomorürülési zavar is fennáll.

A duodenalis stentek alkalmazása nem javasolható rutinszerűen. A magas késői szövődmények aránya (stentmigratio, perforatio, obstructio) miatt csak szelektált esetekben, előrehaladott stádiumban, vagy fokozott műtéti kockázat mellett érdemes megkísérelni a módszert.

Restricted access

features and gastric emptying disturbances in diabetes mellitus. Clin. Endocrinol., 2009, 70 , 415–420. Forstrom L. A. Relationship between clinical features and gastric emptying

Restricted access

1249 Lin, H. C., Doty, J. E., Reedy, T. J. and Meyer, J. H. (1990): Inhibition of gastric emptying by sodium oleate depends on length of intestine exposed to nutrient. Am. J. Physiol. 259 , G

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: J. Schnoor, Juliane K. Unger, A. Hofeditz, B. Bode, R. Rossaint, and J. Silny

. J., Hildebrandt, U., Garth, H. and Feifel, G. (1987): The effect of metamizol on gastric emptying and small intestine transit in the rat (in German). aArzneimittelfor-schung 37 , 1051-1053. The effect of metamizol on

Restricted access

.M., Barber, D.C. & Edwards, C.A. (1986): Simultaneous measurement of gastric emptying, small bowel residence and colonic filling of a solid meal by the use of the gamma camera. Gut , 27 , 300–308. Edwards C

Restricted access