Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "gender stereotypes" x
  • All content x
Clear All

A betegségekkel kapcsolatos szakmai és laikus vélemények alakulása nem független a kulturális és társas hatások közvetítette nézetrendszerektől, sztereotípiáktól. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a nemi sztereotípiák miként jelennek meg a tünetértelmezésben orvos- és pszichológushallgatóknál. Mivel a reprezentációk nem közvetlenül fejtik ki hatásukat, direkt módszerekkel kevéssé vizsgálhatók, feltárásukra így projektív technikát alkalmaztunk. Egy szépirodalmi betegség-elbeszélést használtunk projekciós felületként, melynek az eredeti, női főszereplővel (nőbeteggel) játszódó változatát létrehoztuk férfi protagonistával is. A kétféle verzió értékeléséhez kérdőívet szerkesztettünk, melyet 313 pszichológus- és orvostanhallgatóval vettünk fel, és a szöveges válaszok tartalmi kategóriáinak kvantitatív és kvalitatív elemzésével értékeltünk. Megállapítottuk, hogy a hiányos tünetbemutatást tartalmazó történet intenzívebben mozgósította a nőbeteggel kapcsolatos reprezentációkat. A tünetre és a női történetre szomatizációs mechanizmusokat vetítettek a válaszadók. A férfi beteget egysíkúbban jellemezték, tüneteit stresszel és rizikóviselkedésekkel magyarázták. A válaszadók neme sokkal jelentősebb tényező volt, mint a válaszadók szakja. Kutatásunk felhívja a figyelmet arra, hogy a nemi sztereotípiák a diagnózisalkotást is befolyásolhatják, és ezt a hatást erősítheti a tünetek hiányos vagy diffúz prezentációja.

Restricted access

stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder . Journal of Social Issues , 57 ( 4 ), 657 – 674 . H eilman , M. E. ( 2012 ). Gender stereotypes and

Restricted access

HEILMAN, M. E. (2001) Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57 , 657-674. Description and prescription: How gender stereotypes prevent

Restricted access

/Heidelberg/New York/London/Paris/Tokyo/Hong Kong: Springer-Verlag. Bonebright , T. L. , Thompson , J. L. & Leger , D. W. 1996 . Gender Stereotypes in the Expression and Perception

Restricted access

Collectivization. 1983 Jávor , Kata 1998: A nemi sztereotípiák továbbélése és a szocializációs modell alakulása a nemi szerepre nevelésben (A varsányi példa) [The continued existence of gender stereotypes and changes

Restricted access

133 168 Hoffman, C. and Hurst, N. (1990): Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology , 58, 197

Restricted access

test of gender stereotypes. CHI 2000 Conference Companion , Amsterdam, Netherlands. CHI 2000 Conference Companion Winograd, T. (1995): Heidegger and the design of

Restricted access

továbbélése és a szocializációs modell alakulása a nemi szerepre nevelésben [Survival of Gender Stereotypes and the Development of the Socialization Model in the Formation of Gender Roles] . Népi Kultúra – Népi Társadalom XIX : 155 – 172 . Jávor , Kata

Restricted access

, J. T. , & Kay , A. C. ( 2005 ). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification . Journal of Personality and Social Psychology , 88 ( 3 ) 498 − 509

Restricted access

-2896(99)00035-5 Da Silva C. ( 2017 ). Inferior by Angela Saini, book review: An enlightening account that shatters gender stereotypes . The Independent , May 24th , 2017 . Retrieved from https

Open access