Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "geologic time" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

We have obtained empirical laws for the variation of the Earth parameters with geologic time that are in agreement with coral fossil data obtained by Wells and Runcorn. Our model predicts that the day is lengthening at a rate of 2 ms/century at the present time. The length of the day when the Earth was formed is found to be 6 hours and the synodic month 56 days. The angular momentum of the Earth-Moon system is found to be increasing with time. The origin of the presently observed acceleration of the Moon is explained. The model predicts that the Moon is accelerating at 20.6 arc sec/cy2 at the present time.

Restricted access

Abstract  

This paper relates the quantum–mechanical equilibrium isotopic fractionation correction to the radiocarbon dating method by Eq. 9, and also shows the significant influence of temperature on the method. It is suggested that the correction is a function of the frequencies and temperature of a specific sample and these two variables can be evaluated theoretically by the ab initio quantum calculations and experimentally by analyzing the clumped-isotope ratios in it, respectively. This paper also suggests that the 14C/12C ratio in the atmosphere in geological time can be calculated by Eq. 10.

Open access
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
Authors:
P. Varga
,
Z. Bus
,
B. Süle
,
A. Schreider
,
C. Bizouard
,
D. Gambis
, and
C. Denis

In its first part this work focuses on connection of length of day (LOD) with centered and eccentric geomagnetic dipole fields described with the use of Gaussian coefficients derived from global geomagnetic observations is discussed for the epoch 1900–2000. The statistical comparison of temporal variation of earth magnetic and astronomical data shows close correlation of geomagnetic dipole momentum M 0 and ΔLOD. It should be mentioned that the time-correlation is closer when the centred geomagnetic dipole is used for statistical modelling. In the same time no relation was found between ΔLOD and the orientation variations of the geomagnetic dipole.In the second part of present study the connection of geomagnetic field and the LOD is investigated in geological time-scale. A significant ΔLOD was found which coincides in time with the geomagnetic Mesozoic low. The reason of this coincidence is enigmatic.

Restricted access

Subsequent to a comparative examination of recent bone material the author has recently completed the paleobiogeochemical evaluation of classical Quaternary and Pliocene terrestrial fossils of vertebrata from Hungary. A derivatograph (MOM) has been used to determine two thermoanalytical parameters which are closely associated with the passage of geological time: the total bound organic-matter content of the fossil and the fossilization cofficient.

Restricted access

Key subjects related to the present status of mantle convection theory are reviewed in this paper. Rheology of the polycrystalline mantle material is known from laboratory experiments. Diffusion and dislocation creeps must predominate in the long-term deformation of the mantle at high temperatures; their effective viscosities can be estimated from measured creep parameters. Inhomogeneities in the chemical and phase composition of the mantle can influence the convective pattern considerably. Perhaps the most significant heterogeneities in this respect are those produced by the phase changes of the transition zone. The endothermic spinel-perovskite transition at 660 km depth can create an efficient obstacle to vertical flow. Available seismic tomographic images show clear signs of such an obstacle in some subduction zones, at other places however the downwellings seem to be unimpeded. The exact degree of flow layering caused by the 660 km discontinuity is not known, but some sort of flow stratification is strongly suggested by the isotopic and trace element geochemistry which shows that different chemical reservoirs must exist in the mantle on the geological time scale. Equations and the main governing forces are analyzed, and the basic structures of the convective flow are demonstrated in examples of numerical solutions. In particular, recent modelling results are discussed with regard to the plume forms allowed by a semi-permeable internal phase boundary. It is shown that three different kinds of plumes can reach the surface and produce hotspots: those arising from the internal phase boundary, those coming from the basal boundary layer of the mantle, and a recently described new plume type which breaks through the phase transition starting from a diffuse volume below the transition zone. 

Restricted access

On climate change, hydrological extremes and water security in a globalized world

Klímaváltozás, hidrológiai szélsőségek és vízbiztonság a (egy) globalizált világban

Scientia et Securitas
Author:
András Szöllősi-Nagy

Summary. There is growing empirical evidence that the length of the return periods of extreme hydrological events, such as floods and droughts, is decreasing, i.e. the frequency, or the probability of extreme events, is increasing yielding more frequent disasters at both ends of the hydrological spectrum. Furthermore, it is observed that the 100-year flood occurs nowadays every 20 years or so in many parts of the world. Together with the ever-increasing world population these drivers cause a decreased water security. Also, the question of what caused the change in the hydrological cycle that seems to accelerate or intensify is being asked? Some argue that it is basically due to the large planetary cycles, such as the Milanković-Bacsák cycle, while others attribute it to the increasing green house concentration ever since the industrial revolution. However, the acceleration of the hydrological cycle has been observed quite recently at a decadal time scale, which is by orders of magnitude much smaller when compared to geological time scales of the MB-cycle. The hypothesis that is being tested, and has already yielded quite important affirmative answers, is that the intensification of the hydrological cycle is due to anthropogenic changes observable since the industrial revolution. On the one hand, new design methodologies and standards are needed to properly take into account the non-stationarity of hydrological processes as the current design methodologies, such as the concept of T-year design floods, developed under the hypothesis of stationary hydrological processes, is not valid anymore. On the other hand, these global drivers might lead to some serious reductions in water security if not to water conflicts. Both mitigation and adaptation measures are equally needed. It is argued that the re-examination of some of the structural measures, such as the need for more water storage, is necessary at all scales.

Összefoglalás. A cikk a vízbiztonság szempontjából áttekinti a vízgazdálkodás jelenlegi főbb globális kihívásait és a lehetséges megoldások körvonalait, ideértve az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljait (SDG). A globális népességdinamikai előrejelzések és a várható klímaváltozás tükrében a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem tartható fenn a XXI. században, ami a vízbiztonság csökkenését, illetve súlyos konfliktusok kialakulását eredményezheti. Ezért paradigmaváltás szükséges. A víz a XXI. század egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kihívása lesz. A XX. századi népességrobbanás következtében – amikor is egy évszázad alatt a Föld népessége 2 milliárdról 6 milliárdra háromszorozódott, miközben a vízkivételek globálisan meghatszorozódtak – az egy főre jutó éves vízkészlet 1975 óta drámain lecsökkent: 12 000 m3/fő/évről a mostani 5000 m3/fő/év vízmennyiségre. A vízkészletek csökkenésére azonban nem lehet olyan lineáris előrejelzést adni, mely szerint a következő 35 éven belül az emberiség „kifut” vízkészletéből, hiszen a hidrológiai ciklus állandóan megújítja a vízkészleteket, ám kétségtelen, hogy további csökkenés várható. Ma a Föld édesvízkészlete épp annyi, mint a holocén klímaoptimum idején volt. Ugyanakkor a felhasználók száma háromszoros exponencialitással növekedett, bár már felismerhetően egy logisztikai görbe felé tart, és a száz év múlva várható 12 milliárdos népesség eléri azt az aszimptotát, ami a fenntarthatóság határa. Azt meghaladva (humán és ökológiai) rendszereink irreverzibilis állapotba kerülnek, és gyorsuló sebességgel az összeesés felé tartanak. A vízkészletek egy főre jutó csökkenése elsősorban a fejlődő országokban jelentősen növelheti a vízkészletekkel kapcsolatos konfliktuspotenciált, mivel a klímaváltozás primer módon a víz által manifesztálódik. A szélsőségek előfordulási valószínűsége várhatóan tovább növekszik, azaz több árvíz várható, ám ugyanakkor az aszályosság mértéke térben és időben is növekedni fog. A távérzékelés és a számítási korlátok voltaképpeni megszűnése azonban új lehetőségeket nyitott a numerikus hidrológiai modellezésben a lokálistól a globális szintig a Big Data algoritmusok, a mesterséges intelligencia és a blokklánc-technológiák alkalmazásával. A digitális technológiák teljesen új lehetőségeket teremtenek. Globális változás és adaptáció szükséges a vízgazdálkodás minden szintjén, az integrált vízgazdálkodástól kezdve az intézményes felépítésen át az oktatásig és kutatásig. A megállapítás egyaránt érvényes a fejlődő és az iparosodott országokra. Különösen érvényes ez Magyarországot illetően, ahol az elmúlt évtizedek a dezintegrált vízgazdálkodási intézmények sajnálatos példáját mutatták.

Open access

.G., Smith 1990: A geologic time scale 1989. - Cambridge Univ. Press, Cambridge, NY, Port Chester, pp. 263. A geologic time scale 1989 263

Restricted access

hydrologic conditions in the environs of city Pécs). F. Gradstein J. Ogg 2004 Geologic Time Scale 2004

Restricted access

Science 310 1293 1298 . Ogg , J.G. , G. Ogg , F.M. Gradstein 2008 : The Concise Geologic Time Scale . — Cambridge, Cambridge University Press. 177 p

Restricted access
Restricted access