Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "global governance" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1973 Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighbourhood . Oxford: Oxford University Press

Restricted access

The Commission on Global Governance (1995): Our Global Neighborhood . Oxford: Oxford University Press. Our Global Neighborhood

Restricted access

1 Introduction The institutions, rules and norms of global governance that evolved in the post-war era are in crisis at the beginning of the second decade of the twenty first century. The Covid-19 pandemic

Open access

A legutóbbi válság megvilágította a közgazdaságtan és a politikatudomány fő áramlatainak gyengeségeit, amelyek a szűklátókörűségből és ideológiai elfogultságokból, vagyis a holisztikus, történeti és kritikai szemléletmód hiányából fakadnak. A válság feltételezett okait vizsgáló és a válság leküzdésére vagy egy újabb megelőzésére gazdaságpolitikai módszereket ajánló legtöbb közgazdász csak a részpiacokra összpontosít, de szem elől veszíti a világgazdaságnak azokat a visszatérő globális válságokban megnyilvánuló alapvető egyensúlytalanságait, amelyek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek növekedéséből származnak. És negligálja a válságok kulturális, politikai és morális aspektusait is. Míg a nemzeti társadalmaknak éppúgy, mint a világtársadalomnak nagy szüksége lenne valódi demokratizálódásra és mind a piacok, mind az államok fölötti hatékony ellenőrzésre, a politikatudomány sok művelője hajlamos a demokrácia értelmezését a képviselet jogi és szervezeti kérdéseire leegyszerűsíteni. A válságok megelőzése és a globális katasztrófák elkerülése szükségessé teszi egy demokratikus globális kormányzás és egy globális ökoszociális piacgazdaság kifejlesztését, ami megköveteli a nemzetközi intézmények lényeges reformját, a civil társadalom globális szervezeteinek befolyásos szerepét és egy „Új Felvilágosodás” eljövetelét is.

Restricted access

. China Leadership Monitor Fall 2014, Issue 45. Van Langenhove , L. – Costea , A. C. – Gavin , B. ( 2004 ): From Multilateralism to Multiregionalism. What Role for Regional Integration in Global

Restricted access

, Goldblatt, & Perraton, 1999 , p. 322). Surveillance and control over movement have always been a concern of the state. Although global governance of mobility is performed through international cooperation aiming to “stem flows at source” by means of economic

Open access

Over the past few decades, the complex process of globalization has dissolved the traditional concept of state sovereignty and neutralized the clear distinction between national and international law. Thus, legal scholarship has formulate alternative conceptual schemes to frame the fragmentation of the new global legal order. In the paper, I focus on the two typically antithetical approaches of legal pluralism and global constitutionalism. Legal pluralism emphasizes the diversity and the multiplicity of the global legal realm, while global constitutionalism is traditionally related to concepts of unity and hierarchy, whose paradigmatic reference is the state. The aim of the inquiry is to establish a theoretical basis and provide the conceptual tools to reconcile the two opposite approaches, first describing the main traits of each model, and then hypothesizing a hybrid model of plural constitutionalism. In the end, I will raise the question, from a constitutional but open point of view, whether it is really worth continuing to adopt a constitutional prospect. Alternative models (the GAL approach, for instance) may provide more suitable solutions for the complexity of the global legal world. However, a multiple model that attempts to reconcile different approaches, in correspondence to the multiplicity of the current global society, could be the best option.

Full access

A tanulmány Kulcsár Kálmán akadémikus, volt igazságügyi miniszter és kanadai nagykövet tudományfejlesztő és államszervező munkásságának méltatása után annak a szerepnek kereteit, tartalmi összetevőit és eszközrendszerét vázolja, amelyek révén a magyar alkotmányos jogállam korszakunk folyamatai közepette a fenntartható fejlődést szolgálhatja. Az alkotmányos keretek továbbfejlesztése érdekében a szerző számos javaslatot fogalmaz meg újabb alapelvek, emberi és polgári alapjogok, tilalmak és kötelességek alkotmányi értékké nyilvánítására, valamint a magyar állam szervezetének és működési rendjének fejlesztésére.

Restricted access

, Realities and Deficits. In: Held, D. — McGrew, A. (eds): Governing Globalization Polity , 305–324. Held, D. — McGrew, A. (eds) (2002): Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance. Polity

Restricted access

Perspective 2002 Tausch, A. (2003): The European Union: Global Challenge or Global Governance? 14 World System Hypotheses and Two

Restricted access