Search Results

You are looking at 1 - 10 of 134 items for :

  • "glycemic control" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

to calculate the percentage of time they spend with blood glucose levels in the target range [ 4 ]. Well-controlled diabetes helps to achieve near normal glycemic control, higher time in range (TIR), avoid hypoglycemic episodes and maintain good

Open access

A közelmúltban publikált metaanalízis eredményei azt bizonyítják, hogy cukorbetegek intenzív kezelésével a minél jobb anyagcserehelyzet elérésére való törekvés érdemben csökkenti a cardiovascularis eseményeket. Az elérhető relatív (konvencionális kezeléshez viszonyított) kockázatcsökkenés 1-es típusú diabetesben kifejezettebb, mint 2-es típusúban. A csökkenés a három fő manifesztációs területen (szív, agy, periféria) egyaránt igazolható, a csökkenés mértéke azonban különböző. A két (intenzív versus konvencionális) kezelési rendszer összehasonlításakor a halálozás terén értékelhető különbség nem mutatható ki.

Restricted access

Gao, J., Guo, X. H., Vaz, J. A. for the PRESENT Study Group: Biphasic insulin aspart 30 treatment improves glycaemic control in patients with type 2 diabetes in a clinical practice setting: Chinese PRESENT Study. Diab. Obes. Metab., 2009, 11

Open access

. Simplification of complex insulin regimens with preserving good glycaemic control in type 2 diabetes (abstract). Diabetologia 2018; 61(Suppl 1): S414. 37 Baranyi É, Winkler G. Diabetes

Restricted access

Bevezetés: A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében a gyógyszeres kezelés mellett döntő jelentősége van a betegoktatásnak. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, hogy a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknek nyújtott csoportos edukáció fejt-e ki pozitív addicionális hatást a cukorháztartásukra és életvezetésük egyes jellemzőire. Módszer: A beavatkozással nem járó vizsgálatba 18–75 év közötti betegeket vontak be. Az edukált betegeket a betegedukációt biztosító centrumok, a kontrollbetegeket a hagyományos cukorbeteg-tanácsadást végző centrumok vonták be a vizsgálatba. Eredmények: Kiinduláskor az edukációs csoport betegei fiatalabbak voltak, rövidebb volt a diabetesanamnézisük és jobb vércukorháztartással rendelkeztek. A kontroll- és az edukációs csoportban a HbA1c változása –1,41% vs. –1,23% (p = 0,277), az éhomi vércukorszinté –1,89 mmol/l vs. –1,88 mmol/l (p = 0,854) volt. A postprandialis vércukorszintben a kontrollcsoportban lehetett szignifikánsan nagyobb csökkenést kimutatni: (–2,88 mmol/l vs. –2,26 mmol/l; p = 0,010). A kontrollcsoport betegeinek testtömegindex-értéke lényegében változatlan maradt, míg az edukációs csoporté szignifikánsan csökkent. Az edukációs csoportban az 1. és a 3. edukációs alkalom között nőtt az önellenőrzési napok száma és a betegek fizikai aktivitása. Következtetések: Az induláskor meglévő különbségek valószínű magyarázata, hogy az edukációs csoportokba a fiatalabb, motiváltabb, jobb anyagcsere-állapotban lévő betegek léptek be. Az edukáció a vércukorháztartásban nem, de a testtömegindexben kedvező változással járt együtt. Az edukált betegek körében javuló önellenőrzési aktivitást és több testmozgást lehetett kimutatni. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1713–1721.

Restricted access

versus usual algorithmic titration of basal insulin and point-of-care versus laboratory measurement of HbA 1c on glycemic control in patients with type 2 diabetes: the Glycemic Optimization

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Géza Nagy
,
Klára Rosta
,
Barbara Szémán
,
Mária Sasvári-Székely
, and
Anikó Somogyi

control: a meta-analytic review of the literature. Diabetes Care, 2000, 23 , 934–942. Freedland K. E. Depression and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors:
Solomon O. Ugoya
,
Emmanuel I. Agaba
,
Nimzing G. Ladep
,
Fabian H. Puepet
, and
Adesola Ogunniyi

20 438 445 Lincoln, N. B., Faleiro, R. M., Kelly, C. et al.: Effect of long-term glycemic control on cognitive function. Diabet. Care

Restricted access

: 694–700. 26 Hayward RA, Reaven PD, Wiitala WL, et al., VADT Investigators. Follow-up of glycemic control and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Mihály Dió
,
Tibor Deutsch
,
Tímea Biczók
, and
Judit Mészáros

), 505–512. 17 Hsu, W., Laffel, L., Meneghini, L., et al.: An electronic logbook maintains improvement in glycemic control: observational assessment following a

Open access