Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • All content x
Clear All

Az alábbi tanulmány kísérlet a kiváló magyar festő, Mednyánszky László (1852-1919) új kiadású írásos hagyatékának interpretatív megközelítésére. A művésznaplók különös dokumentumai egy intellektuális tájékozódásban eltelt életnek: görög betűkkel írt - talán szándékosan kódolt - magyar, illetve német nyelvű gondolattöredékek. A szerző képeivel egyszerre született szövegek tehát, amelyek történeti szempontú feltárásra és befogadásra várnak. A művész „töprengéseinek” konstans tárgyai felfoghatók egy tematikus belső beszéd elemeiként. A feljegyzések tartalmi centrumában a XIX. század végi magyar társadalom kataklizmájának, erkölcsi-biológiai romlásának problémája áll. Festőnk e romlás hordozó alapját, magát a Rosszat is megnevezi. Ez pedig nem más, mint a kortársi anyagelvűség, sőt az ontológiai értelemben vett Anyag maga. Ellentéte a naplókban a Lélek, az örök Jó princípiuma, abban az értelem-összefüggésben, ahogyan az a görög idealista hagyományból ránk maradt. A mulandóságnak kitett érzékvilág, a kárhozatos test és a tiszta eszményiség nyelvileg kimutatható toposzai olvastán felvetjük egy platonikus-gnósztikus alapú dualizmus szerepét Mednyánszky világképében.

Restricted access

. Moskva : Gnozis . 353 – 374 . Burkova , Svetlana I. 2010 . Kratkij ocherk grammatiki tundrovogo dialekta neneckogo jazyka . In N. B. Koshkarjova (ed

Full access

Burkova, Svetlana I. 2004. Evidentsialjnostj i epistemičeskaja modaljnostj v nenetskom jazyke. In Y. A. Lander, V. A. Plungjan and A. Y. Urmančiev (eds.) Issledovaniya po teorii grammatiki 3. Irrealis i irrealjnostj. Moskva: Gnozis. 353

Open access

frazeologii [ The Mythological Aspect of Russian Expressive Phraseology ]. In Idem, Izabranye trudy II. Jazyk i kul’tura , 53–128 . Moskva : Gnozis . Vinogradova , Liudmila Nikolaevna 2015 Demonologicheskie funkcii “vredit’ cheloveku” i “nakazat

Restricted access