Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,876 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Austin , J. T., Vancouver , J. B. (1996) Goal constructs in psychology: Structure, process, and content. Psychological Bulletin, 120, 338–375. Bagozzi , R. P

Restricted access

of wins, draws and losses as well as the number of goals scored and conceded. In this article, we intend to give an account of the results of processing the latter group of data. It is with the help of these that we wish to shed light on whether the

Open access

., Ryan , R. M. (2000) The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. Diener , E., Emmons , R. A., Larsen , R. J., Griffin

Restricted access

The impact of goal attainment and goal importance on satisfaction with life – a polynomial regression and response surface analysis

A célok fontosságának és megvalósulásának hatása az élettel való elégedettségre – Polynomiális regresszió analízis

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Ágnes Tóth
,
Barbara Wisse
, and
Klára Faragó

References Bahrami-Ehshan , Z. , & Cranney , J. ( 2015 ). Personal growth interpretation of goal attainment as a new construct relative to well-being . Procedia - Social

Restricted access

family results in success in education, pleasant social behaviour and more efficient management of stress in children ( Avaznezhad, Ravanipour, Bahreini, & Motamed, 2016 ). Another important factor is goal orientation which is a structure that suggests

Open access

devices of the expression of emotions in language] Penman, Robyn 1990. Facework and politeness: multiple goals in courtroom discourse. In: Journal of Language and Social Psychology

Full access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Nádas
,
Zsuzsanna Putz
,
József Fövényi
,
Zsolt Gaál
,
András Gyimesi
,
Tibor Hídvégi
,
Nóra Hosszúfalusi
,
Gyula Neuwirth
,
Tamás Oroszlán
,
Pál Pánczél
,
Győző Vándorfi
,
Gábor Winkler
,
István Wittmann
, and
György Jermendy

146 147 152 Paragh G., Márk L., Zámolyi K. és mtsai: Lipid-modifying therapy and attainment of colesterol goals in Hungary: the return

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors:
György Paragh
,
Gyula Pados
,
László Márk
,
István Karádi
,
Mária Audikovszky
,
Károly Zámolyi
, and
László Romics

22 554 572 Paragh, G., Márk, L., Zámolyi, K. et al.: Lipid-modifying therapy and attainment of cholesterol goals in Hungary: the

Restricted access

Jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, miként ragadhatók meg az új közszolgálati menedzsment (New Public Management – NPM) céljai. A kérdés aktualitását az adja, hogy a NPM irányzat „középkorúvá vált” (Hood–Peters 2004: 1), tehát eljött az ideje, hogy – visszatekintve az irányzat gyakorlati eredményeire – tudományos igénnyel megvizsgáljuk hatásait, és következtetéseket vonjunk le a jövőre vonatkozóan. A tudományos közösségnek mindeddig nem sikerült egyértelműen definiálnia az irányzat céljait, így annak eredményességét sem képes meghatározni. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a NPM szemléletmódjából és a közösségi döntések elméletéhez való viszonyából levezessük az irányzat céljait. Állításunk szerint a NPM irányzat célja a közszféra allokációs funkciójának hatékonyabbá tétele, amelyet a NPM irányzathoz csatlakozó országok állampolgáraik elvárásaihoz igazodva kívántak elérni.

Restricted access

feedback loops between the triple – economically, socially, and ecologically – balanced development. Indeed, where we are goi ng depends on how we measure progress towards our econo mic development goals. János Kornai was fully aware of the shortcomings of

Restricted access