Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "gyógyszerkönyv" x
  • All content x
Clear All

A XV. században az orvosok és a gyógyszertárak csak kézzel írott, másolt receptkönyveket használtak. A könyvnyomtatás kezdetén azonnal népszerű lett a receptgyűjtemények kiadása is, amelyek eltérő szerkezetű és eredetű gyógyszeres vagy orvosi könyvekben jelentek meg, mintegy a hivatalos gyógyszerkönyvek előfutáraként. A „Szegények patikája” (Medicina Pauperum) címmel a XVI. századtól kezdve jelentek meg olyan könyvek, amelyek a művelt emberek segítségére szolgáltak, hogy magukat és az udvarnépet, cselédséget, környezetüket betegség esetén elláthassák. Az első, kimondottan a „Medicina Pauperum” témakörébe, műfajába tartozó mű ismereteink szerint magyarul 1660-ban jelent meg, és az eddigi források, dokumentumok, illetve kutatások alapján csak töredékesen maradt fenn, „Szegények patikája” címmel, ismeretlen szerzőtől. A ritka véletlen bekövetkezett, és az elveszettnek hitt „könyv” előkerült kéziratos, „másolt” formában, 97×139 mm méretű, kenderzsineg bordákra fűzött, körülvágott, kötetlen állapotban. A töredékként ismert nyomtatott könyv hiánytalanul, kézírásban maradt ránk, összesen 318 oldalon, hét jól elkülöníthető részből állva. A kutatások alapján feltételezhető, hogy a szerző a Nagyszombaton dolgozott és élt Johann Misch Astrophilus. Az iniciálé és a cifrák, valamint a betűtípusok és a vízjel vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az eredeti könyvet a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatták. A kézirat bekötésre került. A további széles körű kutatáshoz hasonmás kiadás készül az eredeti digitalizálásával és nagyításával, számozott példányokban. Orv. Hetil., 2011, 152, 1093–1097.

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Nóra Papp, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Kinga Gyergyák, Rita Filep, Sámuel Gergely Bartha, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs, and Ágnes Farkas

Carpathian Basin] , 83 – 92 . Pécs : Janus Pannonius Múzeum . Ph . Hg .VIII. 2004 Magyar Gyógyszerkönyv VIII [Pharmacopoea Hungarica VIII] Vol. 2 ., 1170 – 2397 . Budapest : Medicina Könyvkiadó . Rácz , Gábor – Füzi , József 1973

Open access
Acta Alimentaria
Authors: E. Rapavi, K. Szentmihályi, A. Lugasi, E. Vági, É. Bányai, A. Balázs, É. Szőke, and A. Blázovics

506 VII. Magyar Gyógyszerkönyv (Hungarian Pharmacopoeia, 7th ed.) (1992): Medicina Könyvkiadó, Budapest. VII. Magyar Gyógyszerkönyv (Hungarian

Restricted access

Hungarica Pharmacopoeia VIII. [Magyar Gyógyszerkönyv VIII.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian] 39 Codex Alimentarius Hungaricus. [Magyar élelmiszerkönyv.] Élelmiszer

Open access

References 1 Pharmacopoeia Hungarica VIII. [Magyar Gyógyszerkönyv VIII.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian] 2 Formulae Normales VII

Restricted access

Hungarian Pharmacopoeia VIII. [Magyar Gyógyszerkönyv VIII.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian] Formulae Normales VII. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003. [Hungarian

Open access

): Pharmacopoeia Hungarica VII. (Magyar Gyógyszerkönyv, VII.) Medicina Kiadó, Budapest. Pharmacopoeia H. Pharmacopoeia Hungarica VII 1986

Restricted access