Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "győzelem" x
  • All content x
Clear All

. ( 2013 ). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei . Értekezés . Budapest : MTA Doktori Tanács . F ÜlÖp M. és B erkics M

Restricted access

győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei . Nagydoktori értekezés . Budapest : MTA Doktori Tanács . F ÜlÖp , M. , & B erkics , M. ( 2003 ). Socialisation for

Restricted access

Mónika ( 2008 ): A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében . Pszichológia , 28 ( 2 ), 195 – 220 . 21. Fülöp , M. , Roland-Levy , C. , Berkics , M. ( 2004

Restricted access

Summary

A jelen vizsgálat a fejlődéslélektani vizsgálatok azon sorába tartozik, amelyek azt kívánják feltárni, hogy miként fejlődik a társas jelenségek megértése a gyermekkor során. A választott interperszonális jelenség a versengés volt, amely a gyerekek életének számos helyszínén (családban, játszótéren, óvodában, iskolában) előfordul._

Restricted access

M. és Sándor M. ( 2008 ). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében . Pszichológia , 28 ( 2 ), 195 – 220 . Fülöp

Restricted access

Absztrakt:

1968-ban nemcsak politikai forradalmak rázkódtatták meg a világot. A diákmozgalmak résztvevői az emberek életformáját is forradalmasítani kívánták. Egyenlő magatartásnormákat követeltek férfiaknak és nőknek, új emberi kapcsolatokat és intézményeket próbáltak kialakítani. Változtattak a nevelésen, a gyerekkori szocializáción. Új szellemben határozták meg magánélet és közélet határait, kommunákat szerveztek. Megújították a gondolkodás és ízlés tartalmait, a kultúra értelmét. A tanulmány ezeket a törekvéseket, eredményeiket és hatásukat tekinti át.

Open access

N agy T. ( 2013 ). Életünk egy versengő világban: a győzelem és vesztés pszichológiája . In BÖHM G. és F edeles T. (szerk.), Bölcsészakadémia ( 73 – 96 ). Pécs : Pécsi Tudományegyetem

Restricted access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében Pszichológia 28 2 195 220 . M. Fülöp

Restricted access

–65. Fülöp M. és Sándor M. (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia, 28 (2), 195–220. Fox, T. J., & Thomas, G. V. (1990). Children’s drawings of an anxiety-eliciting topic: effects on

Restricted access