Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "gyorsteszt" x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: 2020. március végén a SARS-CoV-2-vírusfertőzöttség (COVID–19-betegség) diagnosztizálására megjelentek Magyarországon a vírussal szembeni specifikus antitestek jelenlétét kimutató gyorstesztek. Célkitűzés: Munkánkban két gyorsteszt, az Anhui és a Clungene teszt diagnosztikai teljesítményét értékeltük a fertőzés kimutatásában arany standardnak számító ’real-time’ (valós idejű) PCR (a továbbiakban: PCR) vizsgálati eredmények alapján. Módszer: 2020. március 16. és április 14. között intézetünk 20 120, COVID–19-fertőzéssel kapcsolatos rekordot küldött be az országos adatszolgáltató rendszeren keresztül. Ebben 4140 személynél csak IgM és IgG jelenlétét kimutató gyorstesztvizsgálat történt; 3210 személynél csak PCR-teszt, 1654 személynél pedig PCR- és gyorstesztvizsgálat (Anhui: 625, Clungene: 1029) végzésére maximum 3 nap eltéréssel is sor került. PCR-pozitívnak azt a személyt tekintettük, akinél bármikor PCR-pozitivitás fordult elő, illetve antitestpozitívnak azt, akinél IgM- és/vagy IgG-pozitivitást észleltünk. (Megjegyzés: a Clungene tesztet Lungene néven is forgalmazzák.) Eredmények: A 4864, PCR-rel vizsgált személy közül 308 volt PCR-pozitív (a PCR-pozitivitás prevalenciája 6,3% volt). A PCR alapján az Anhui gyorsteszt szenzitivitása 33,3%, specificitása 72,85%; a Clungene gyorsteszt szenzitivitása 35,48%, specificitása 85,02% volt. 6%-os PCR-pozitivitási prevalencia esetén a pozitív és a negatív prediktív érték az Anhui gyorsteszt esetében 7,28%, illetve 94,48%, míg a Clungene gyorsteszt esetében 13,13%, illetve 95,38% volt. Következtetés: Az aktuális fertőzöttségi prevalencia melletti alacsony pozitív prediktív értékek alapján az általunk értékelt gyorstesztek jelenleg nem alkalmasak a SARS-CoV-2-vírusfertőzöttség (PCR-pozitivitás) kimutatására az általános populációban. Az Anhui és a Clungene gyorstesztek negatív eredményei a jelenlegi 6%-os prevalencia mellett mintegy 95%-os valószínűséggel jelzik a SARS-CoV-2-vírusexpozíció hiányát. Az Anhui és a Clungene – SARS-CoV-2 vírus elleni IgM- és IgG-antitesteket kimutató – gyorstesztek alkalmazása a COVID–19-fertőzés differenciáldiagnosztikájában szakmailag vállalhatatlan. Orv Hetil. 2020; 161(20): 807–812.

Open access
Authors: Éva Görbe, Judit Jeager, Bálint Nagy, Ágnes Harmath, Erik Hauzman, Ervin Hruby, Barbara Kőhalmi, Mónika Perlaki, Lilla Sassi and Attila Rab

Bevezetés: A neonatális szepszis mortalitása magas, és koraszülöttek esetén a szepszis rizikója emelkedik a születési súly csökkenésével. Anyag és módszer: A szerzők gyorsteszt segítségével 12 érett újszülött és 60 igen kis súlyú (VLBW) koraszülött interleukin-6-vérszintjét határozták meg a C-reaktív protein vizsgálatával egyidejűleg, akiket a Semmelweis Egyetem I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Neonatális Intenzív Centrumában kezeltek 2005-ben és 2006-ban. A szérum-IL-6 meghatározása gyorsteszt segítségével történt (Milenia Quickline IL-6, PicoScan system). Eredmények: Vizsgálataikban a szérum-interleukin-6- és CRP-meghatározás korrelált. A szérum-IL-6-meghatározás szenzitivitása a CRP-értékkel együtt az általuk vizsgált betegcsoportban 100% volt, álnegatív eset nem fordult elő. A vizsgálat pozitív prediktív értéke 93%. Adataikat Mann–Whitney-teszt segítségével analizálták (SPSS Statistical Software Package, Chicago, IL, USA). Szignifikáns különbség volt az igazolt szepszis és az infekciós betegcsoport IL-6-értékei között ( p = 0,048), valamint az infekciós és nem infekciós csoport interleukin-6-értékei között ( p < 0,005). Következtetések: Az igen kis súlyúak nem specifikus infekciós tünetekhez hasonló reakcióit értékelve, a szeptikus és nem infekciós esetek elkülönítése a neonatális morbiditás és mortalitás csökkentése érdekében is fontos szempont, a költségek csökkentésével egyidejűleg.

Restricted access

kapcsolata Orvosi Hetilap 143 1423 – 1425 . 6 Buzás , GyM , Illyés , Gy , Győrffy , H et al. 2000 A Controloc gyorsteszt és a polimeráz láncreakció értékelése a Helicobacter pylori

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A bronchiolitis csecsemő- és kisdedkorban súlyos légzészavart okozhat. Leggyakoribb kórokozója a respiratory syncytial vírus (RSV). Célkitűzés és módszer: A szerzők felmérték a bronchiolitis elmúlt hat szezonbeli előfordulását, illetve célul tűzték ki a 2014/2015-ös járvány klinikumának vizsgálatát, továbbá az RSV-pozitív és RSV-negatív betegek csoportjainak összehasonlítását. A fertőzést RSV-gyorsteszt segítségével mutatták ki. Összehasonlították az anamnesztikus adatokat, a klinikai és laboratóriumi paramétereket. Eredmények: A szerzők osztályán a 2014/2015-ös szezonban 72 bronchiolitises beteget kezeltek (a betegek kora 4,0 ± 2,8 hónap, súlya 5622 ± 1892 gramm volt), közülük 61-nél végeztek RSV-kimutatást: 36 RSV-pozitív és 25 RSV-negatív esetük volt. A betegcsoportokban a koraszülöttek aránya jelentős (33% és 18%) volt. Az RSV-pozitív, intenzív osztályos ellátást igénylő betegek szignifikánsan hosszabb intenzív terápiát igényeltek, más statisztikai különbség nem mutatkozott. Következtetések: 2014/2015-ben a bronchiolitisszezon jelentős volt, amely tanulságként szolgálhat a 2016/2017-es szezon előtt. A betegek szupportív ellátása mellett törekedni kell a megelőzésre, a rizikócsoportok passzív immunizálására. Orv. Hetil., 2016, 157(51), 2034–2039.

Restricted access

.: Dementia screening by a short cognitive test. [Demencia szűrővizsgálat cognitív gyorsteszt segítségével.]. Orv. Hetil., 1988, 129 , 2797–2800. [Hungarian] Maglóczky E. Dementia screening

Restricted access