Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "hálózatépítés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A terminológia Romániában

Terminology in Romania

Magyar Terminológia
Authors:
Georgeta Ciobanu
and
Eszter B. Papp

Absztrakt

A cikk áttekinti a romániai terminológia helyzetét. Röviden felvázoljuk a terminológia fejlődésének fontosabb lépéseit, majd kitérünk a terminológia műveléséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokra is. A főbb terminológiai tevékenységek a “Kutatás” és “Kiadványok” alcímek alatt olvashatók. Az ezt követő részek, az “Információ és dokumentáció”, a “Szabványosítás” és a “Hálózatépítés” további részletekkel szolgálnak tevékenységi körünkről, és teljesebbé teszik a képet.

Restricted access

Erasmus+ program mint változásokat indukáló európai uniós pályázati lehetőség

Erasmus+ Is the European Union Grant Opportunity that Induces Changes

Educatio
Author:
Zita Kaszalik

A tanulmány célja a 2014-ben létrehozott Erasmus+ programra történő pályázási aktivitás vizsgálata. A tanulmány kiemelten vizsgálja a program szakképzési területének 2014 és 2019 közötti magyarországi pályázatait, a pályázati aktivitás területi, kereskedelmi, hálózati összefüggéseit. Az eredmények rámutatnak a pályázók területi koncentrálódásának tényére, amely összefügg az adott terület gazdasági fejlettségével, feladatot adva a következő pályázatok esélyegyenlőséget kínáló, új digitalizációs törekvései számára.

Open access