Search Results

You are looking at 1 - 10 of 69 items for :

  • "hálózatok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Scientia et Securitas
Authors:
Brigitta Tóth
,
Ádám Boncz
,
Bálint File
,
István Winkler
, and
Márk Molnár

Összefoglalás. A hálózatkutatás idegtudományi alkalmazása áttörő eredményt hozott a humán kogníció és a neurális rendszerek közötti kapcsolat megértésében. Jelen tanulmány célja a neurális hálózatok néhány kutatási területét mutatja be a laborunkban végzett vizsgálatok eredményein keresztül. Bemutatjuk az agyi aktivitás mérésének és az agyi területek közötti kommunikációs hálózatok modellezésének technikáját. Majd kiemelünk két kutatási terület: 1) az agyi hálózatok életkori változásainak vizsgálatát, ami választ ad arra, hogy hogyan öregszik az emberi agy; 2) az emberi agyak közötti hálózat modelljének vizsgálatát, amely a hatékony emberi kommunikáció idegrendszeri mechanizmusait próbálja feltárni. Tárgyaljuk a humán kommunikációra képes mesterséges intelligencia fejlesztésének lehetőségét is. Végül kitérünk az agyi hálózatok kutatásának biztonságpolitikai vonatkozásaira.

Summary. The human brain consists of 100 billion neurons connected by about 100 trillion synapses, which are hierarchically organized in different scales in anatomical space and time. Thus, it sounds reasonable to assume that the brain is the most complex network known to man. Network science applications in neuroscience are aimed to understand how human feeling, thought and behavior could emerge from this biological system of the brain. The present review focuses on the recent results and the future of network neuroscience. The following topics will be discussed:

Modeling the network of communication among brain areas. Neural activity can be recorded with high temporal precision using electroencephalography (EEG). Communication strength between brain regions then might be estimated by calculating mathematical synchronization indices between source localized EEG time series. Finally, graph theoretical models can describe the relationship between system elements (i.e. efficiency of communication or centrality of an element).

How does the brain age? While for a newborn the high plasticity of the brain provides the foundation of cognitive development, cognition declines with advanced age due to so far largely unknown neural mechanisms. In one of our studies, we demonstrated that there is a correlation between the anatomical development of the brain (at prenatal age) and its network topology. Specifically, the more developed the baby’s brain, the more functionally specialized/modular it was. In another study we found that in older adults, when compared to young adults, connectivity within modules of their brain network is decreased, with an associated decline in their short-term memory capacity. Moreover, Mild Cognitive Impairment patients (early stage of Alzheimer) were characterized with a significantly lower level of connectivity between their brain modules than the healthy elderly.

Human communication via shared network of brain activity. In another study we recorded the brain activity of a speaker and multiple listeners. We investigated the brain network similarity across listeners and between the speaker and listeners. We found that brain activity was significantly correlated among listeners, providing evidence for the fact that the same content is processed via similar neural computations within different brains. The data also suggested that the more the brain activity synchronizes the more the mental state of the individuals overlap. We also found significantly synchronized brain activity between speaker and listeners. Specifically 1) listeners’ brain activity within the speech processing cortices was synchronized to speaker’s brain activity with a time lag, indicating that listeners’ speech comprehension processes replicated the speaker’s speech production processes; and 2) listeners’ frontal cortical activity was synchronized to speaker’s later brain activity, that is, listeners preceded the speaker, indicating that speech content is predicted by the listeners based on the context.

Future challenges. Future research could target artificial intelligence development that is capable of human-like communication. To achieve this, the simultaneous recording of brain activity from listener and speaker is needed together with efficiency of the communication. These data could be then modelled via AI to detect biomarkers of communication efficiency. In general, neurotechnology has been rapidly developing within and outside of research and in clinical fields thus it is time for re-conceptualizing the corresponding human right law in order to avoid unwanted consequences of technological applications.

Open access

Follow the Rivers?•

Group identity, interactions and the role of rivers in late Hallstatt southern Pannonia

Folyók mentén?•

Csoportidentitás, interakciók és a folyók szerepe a késő Hallstatt-kori dél-pannoniai régióban
Archaeologiai Értesítő
Author:
Bence Soós

időszakban. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a Kárpát-medence déli területeinek Kr. e. 6. század végi és Kr. e. 5. század eleji temetkezései alapján a térség közösségei között milyen kapcsolatok és interakciós hálózatok rajzolhatók fel

Open access

A vállalati biztonsági háló meghatározó tényezői

Determining factors of the corporate safety-net

Scientia et Securitas
Author:
Ágnes Kemendi

.04.035 3 Barabási A-L. (2006) A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig. Magyar Tudomány, Vol. 167. No. 11. pp. 1298–1308, http://www.matud.iif.hu/06nov/03.html

Open access

Kiberbiztonsági kompetencia hálózatok Európában – K+F+I lehetőségek a következő évtizedben

Cybersecurity Competence Network in Europe – R&D&I Opportunities in the Next Decade

Scientia et Securitas
Author:
Csaba Krasznay

Összefoglalás. Az elektronikusan tárolt információ biztonsága, általánosabban véve a kiberbiztonság, az egyik legnagyobb kihívás a 21. században. Folyamatosan jelennek meg újabb és újabb fenyegetések, melyekre innovatív és újszerű megoldásokat kell adni. Ezek az innovatív megoldások mindenképpen magukkal hozzák az olyan új típusú technológiák használatát az információbiztonságban, mint például a Nagy Adatokból (Big Data) való építkezés és az erre épülő mesterséges intelligencia. Ennek támogatása érdekében az Európai Unió a 2021 és 2027 közötti időszakban kiemelt fontosságúnak tartja a kiberbiztonsági innovációkat. A tanulmány bemutatja a kiberbiztonsági kompetenciahálózatok tervezetét, illetve ismerteti, hogy milyen kutatás-fejlesztés-innovációs lehetőségek lesznek a következő évtizedben Európában.

Summary. Security of stored digital information and more generally, cybersecurity is one of the biggest challenges of the 21st century. Besides the negative effects of cybercrime, cyberespionage, or other state sponsored activities, like cyberwarfare, our society and economy should face the exposure of infocommunication systems all around us. At the dawn of 4th industrial revolution when the whole world is going to be digitalized and will be surrounded by networked digital devices in homes, cities and industry, new threats are constantly emerging that need to be responded with new innovative solutions. These innovative solutions should include the usage of big data and artificial intelligence built onto it. They should also give a response for the inherited risks of legacy systems that can be found in many critical information infrastructures. Meanwhile, they should protect the digital privacy of citizens by not giving out unnecessary user data which is contradictory with the need of big data and AI mentioned before.

Due to the emerging cybersecurity threats and the virtually non-existence of European cybersecurity market, European Union gives high importance for cybersecurity innovation and will support it between 2021 and 2027. In the proposed budget for this period, approximately 3 billion of euros is expected to be spent to cybersecurity related research. On the one hand, that fund may help European research institutes, enterprises, and startups to appear on the global market, on the other hand this is the only possible way to regain Europe’s digital independence from the United States and China. In alignment with the European security policy, these innovative solutions may also lead to reducing the amount of cybercrime, ensure the resilience of continental critical information infrastructure and can help to establish strong European cyberwarfare capabilities. As Ursula von der Leyden, president of the European Commission said in her op-ed in February 2020, “The point is that Europe’s digital transition must protect and empower citizens, businesses and society as a whole. It has to deliver for people so that they feel the benefits of technology in their lives. To make this happen, Europe needs to have its own digital capacities – be it quantum computing, 5G, cybersecurity or artificial intelligence (AI). These are some of the technologies we have identified as areas for strategic investment, for which EU funding can draw in national and private sector funds.” The study presents the draft of cybersecurity competence networks and describes what R&D&I possibilities will be in Europe in the next decade.

Open access

Mire jók a hálózatok: modern megoldás a tanulás és tanítás kihívásaira

What Networks Are Good for: A Modern Solution to the Challenges of Learning and Teaching

Educatio
Author:
Zsófia Zsuzsanna Frányó
Open access

A középfokú oktatási ingázás vizsgálata Magyarországon a 2010-es években

Examination of Secondary Education Commuting Patterns in Hungary in the 2010s

Educatio
Authors:
Norbert Apáti
and
János Pénzes

A középfokú oktatási ingázás fontos szerepet tölt be az oktatás rendszerében hazánkban. Vizsgálatunk során három időmetszetben (2013, 2016 és 2019) elemeztük az ingázási hálózatokat, amely során az intézményi adatokat településekre összesítettük. Az ingázás csökkenő értékeiben közrejátszanak a demográfiai folyamatok és a hazai oktatáspolitika hatása (a tankötelezettségi korhatár csökkentése). Ez a csökkenés azonban elsősorban a vidéki és elmaradott térségekben jelentkezett, ugyanakkor a nagyvárosok agglomerációs térségeiben intenzív és bővülő ingázási övezeteket lehet megfigyelni.

Open access

Szimbolikus ábrázolásokkal díszített urnák kisapostag-dunai-dűlőből

Alternatív javaslat a Budapest-Pannonhalmi úti edény ábrázolásának értelmezésére

Archaeologiai Értesítő
Author:
Tamás Keszi

In 2004, the Intercisa Museum uncovered part of an Early and Middle Bronze Age cemetery at the Kisapostag bridgehead of the Danube bridge of the M8 Motorway. Two Early Bronze Age urns from the site are decorated with a design of various incised motifs. Over thirty years have elapsed since Rózsa Schreiber published her comprehensive overview and assessment of similar depictions in Archaeologiai Értesítő. These new finds differ from the earlier ones in several respects, offering an excellent opportunity for revisiting earlier theories.

Restricted access

. Barabási , A.-L. 2003 . Behálózva. A hálózatok új tudománya . Budapest : Magyar Könyvklub . 7. Billmeier , G. 1969 . Wortaufigkeitsverteilungen vom Zipfschen Typ

Restricted access

Barabási, A. L.: Linked: How everything is connected to everything else. Perseus Books, Cambridge, 2002. [Hungarian version: Behálózva – a hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003

Restricted access