Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "házastársi stressz" x
Clear All
Authors: PIROSKA BALOG, ANDREA SZÉKELY, GÁBOR SZABÓ and MÁRIA KOPP

Célkitűzés: A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Kockázat Vizsgálatának célja elsősorban a nyitott szívműtéten átesett betegek pszichoszociális kockázati tényezőinek vizsgálata és követése. Módszer: 137, nyitott szívműtéten átesett betegnél (87 férfi és 50 nő) a 17 tételes Házastársi Stressz Skála magyar változata a műtét után két évvel került felvételre, majd a kérdőív Varimax rotációval történő faktoranalízisét követően teszteltük a kérdőív rövidített változatát is. Eredmények: A 17 tételes Házastársi Stressz Skála (Cronbach-alfa 0,77) a faktoranalízis során öt különálló dimenziót eredményezett: a szeretet-bizalom, a problémák, a szexuális kapcsolat, a szívbetegség hatása a szexualitásra, valamint a személyes identitás faktorokat. A tételek az egyes dimenziókban jól elkülönültek, mindössze két tételt találtunk, melyek nem egyértelműen tartoztak egy faktorhoz, ezeket a rövidítés során kihagytuk. A kiválasztott Rövidített Házastársi Stressz Skála öt tételének (három kérdés az első faktorból, egy a másodikból, egy az ötödikből) skálaösszege korrelált a 17 tétel skálaösszegével (r = 0,902, p<0,001), belső konzisztenciája megfelelő (Cronbach-alfa 0,69). Konklúzió: A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői megfele­lőek.

Restricted access
Authors: Piroska Balog, Csaba Dégi L., Gábor Szabó, Anna Susánszky, Adrienne Stauder, Andrea Székely, Paul Falger and Mária Kopp

–233. Balog P. (2006a): Házasság és életminőség: házasság, házastársi stressz, válás. In: Kopp, M.S., Kovács, M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón . Semmelweis Kiadó, 233–245. Balog P. (2006b): A szív

Restricted access
Authors: Anna Susánszky, Éva Susánszky, Piroska Balog and Mária Kopp

magyar társadalomban . Semmelweis Kiadó, Budapest, 260–265. Balog P., Székely A., Szabó G., Kopp M. (2006): A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7: 193

Restricted access
Authors: Éva Kovács, Piroska Balog, Eszter Mészáros and Mária Kopp†

, házastársi stressz, válás. In M. Kopp, & M.E. Kovács (szerk.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (233—244). Budapest: Semmelweis Kiadó Balog, P. (2008). A házastársi/élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben

Restricted access

eredményességében. Konferencia kiadvány (59—64). Győr: Széchenyi István Egyetem Balog, P., Székely, A., Szabó, G., & Kopp, M. (2006). A rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3

Restricted access

Balog P., Székely A., Szabó G. és Kopp M. (2006). A Rövidített Házastársi stressz skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3), 193

Restricted access
Authors: Zsuzsanna Cserép, Eszter Losoncz, Anikó Malik, Andrea Székely, Piroska Balog and Mária Kopp

Balog, P., Mészáros, E.: Házastársi stressz, depressziós tünetek és a cardiovascularis vulnerabilitás – nőknél. LAM, 2005, 8 , 685–692. Mészáros E. Házastársi stressz

Restricted access

, házastársi stressz, válás. In: Kopp M., Kovács M. (szerk.). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón . Semmelweis Kiadó, Budapest, 233—245. Balog P. (2008): A házastársi / élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben

Restricted access
Authors: Szilvia Ádám, Zoltán Cserháti, Piroska Balog and Mária Kopp

.C. (1997): Everyday Stressors and Gender Differences in Daily Distress. Journal of Personality and Social Psychology , 75 (3): 670–680. Balog P. , Székely A., Szabó G., Kopp M. (2006): A rövidített házastársi stressz skála

Restricted access

Balog , P. , Székely , A. , Szabó , G. , & Kopp , M. ( 2006 ). A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzoi . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7 ( 3 ), 193 – 202

Restricted access