Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "hajléktalanság" x
  • All content x
Clear All

. Kántor Á. ( 2005 a). A hajléktalanság földrajza? A hajléktalan jelenség üzenetei . In Süli-Zakar I. (Ed.), „Tájak – Régiók – Települések…” (pp. 342 – 350 ). Debrecen : Didakt

Restricted access

-23. Győri P. (1990): Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990. In Andorka R., Kolosi T., Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi riport . TÁRKI, Budapest, 430–446. Gyuris T. (2003): Hajléktalanság nálunk és az Európai

Restricted access

Teiszl I. - Kumbor T. (1997): A hajléktalanság szociológiai és kriminológiai kérdései - Csongrád megyi hajléktalanok. Belügyi Szemle , 2, 50-60. A hajléktalanság szociológiai és

Restricted access

Retrospektív tanulmányunkban, amely 2002-ben regisztrált 66 budapesti hajléktalantól származó M. tuberculosis törzset ölel fel, egy helyi mikrojárványt igazoltunk Budapest legmagasabb tuberculosis-incidenciájú kerületében. A molekuláris genetikai vizsgálatok (IS 6110 -RFLP DNS-ujjlenyomat, spoligotyping, mycobacterial interspred repetitive unit < MIRU > és katG - gyrA tipizálás) egy helyi eredetű, Budapest-specifikus M. tuberculosis törzs jelenlétét igazolták. Ugyancsak figyelemre méltó a világszerte elterjedt, virulens Beijing-törzs hiánya. Eredményeink arra utalnak, hogy a hajléktalanok között a tuberculosis kontrolljára nagyobb figyelmet kell fordítani, és a megelőzés területén komolyabb lépésekre van szükség.

Restricted access

, K. ( 2017 ): A közmunka szerepe a foglalkoztatáspolitikában, a szegénység és a hajléktalanság kezelésében [The Role of Public Works in Employment Policy and the Amelioration of Poverty and Homelessness] . PhD dissertation. Gödöllő : Szent Istvan

Open access