Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "hallgatólagos tudás" x
  • All content x
Clear All

A rendszerváltás nyomán számos volt szocialista országban lényeges átalakulásnak vagyunk tanúi a foglalkoztatásban. A változások jól illeszkednek a globalizálódó világgazdaság fő áramlataiba. A munka, amely a tervgazdaságok legmerevebb tényezője volt - nem kis részben a külföldi vállalatok térnyerésének köszönhetően - mozgásba jött. A világszerte zajló változások különös erővel érintik a tranzíciós országok munkavállalóit, hiszen ezekben az országokban a munkaviszonyok még a fejlett világban tapasztalhatóaknál is sokkal merevebbek voltak. A korábbi állapot a 90-es évek közepétől Magyarországon is szinte mindenben az ellenkezőjére váltott. Az alapvetően a bizonytalanságra visszavezethető feltételes foglalkoztatás azonban jóval kisebb arányú Magyarországon, mint a nyugodtabb viszonyokkal jellemezhető régi EU-tagországokban. E tanulmányban a szerző magyarázatot keres erre a paradoxonra.

Restricted access

KunMiklós: Kedves Hilda. Egy elmeorvos az elmebeteg huszadik században. Medicina, Budapest, 2004 DonáthPéter: Adalékok Nagy László pályájához. 1918-1922. Trezor Kiadó, Budapest, 2007 HorváthGizella: Maine de Biran. Egy filozófus életútja. Pro Philosophia, Kolozs­vár-Szeged, 2005 MesterBéla: Magyar philosophia. Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2006 Andler, D., Fagot-Largeault, A. és Saint-Sernin, B.: Philosophie des sciences . I-II. Gallimard, Párizs, 2002 BorosJánosés VajdaMihály(szerk.): Ethics and herutage. Essyas on the philosophy of Ágnes Heller. Brambauer, Pécs, 2007 SzívósMihály: A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete. Előzmények, keletkezéstörténet és új távlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 AldousHuxley: Előadások az emberről . (Fordította: Kassai Melinda) Kairosz Kiadó, Budapest, 2006 BrezsnyánszyLászló(szerk.): A „Debreceni Iskola”neveléstudomány-történeti vázlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007 FalusIván(szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007 NiklasLuhmann: Bevezetés a rendszerelméletbe. (Fordította: Bruncel Balázs) Gondolat Kiadó, Budapest, 2006 JacquesRoubaud: Költészet és emlékezet . (Fordította: Seláf Levente) Typotex, Budapest, 2007 SzakadátIstván: Egyben az egészet. Typotex, Budapest, 2007

Restricted access