Search Results

You are looking at 1 - 10 of 313 items for :

  • "happiness" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1386 Bruni, L. — Porta, P. L. (eds) (2005): Economics and Happiness: Framing the Analysis . Oxford: Oxford University Press

Restricted access

50 4 31 34 . M. Csíkszentmihályi 1992 Flow: The psychology of happiness

Open access

Journal of European Social Policy 1996 6 17 37 Frey, B. — Stutzer, A. (2002a): Happiness and

Restricted access

Malthus, T. R. (1803): An Essay on the Principle of Population, or, A View of its Past and Present Effects on Human Happiness, with an Inquiry into our Prospects Respecting the Future Removal or Mitigation of the Evils which it Occasions , Second Edition

Restricted access

with PAN UK, London, 2003. Dalai Lama — Howard, C. — Cutler, M. D. (1999): The Art of Happiness . Riverhead Book. Greenwald, J. (2004): Happy Land. Yoga Journal , 2004/July–August. http

Restricted access

„A pénz nem boldogít…” vagy mégis? – avagy az anyagi helyzet változásának kapcsolata a boldogsággal

„Money can’t buy happiness”… or can? – the relationship between financial status change and happiness

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Sándor Nagy
,
Szilvia Ádám
, and
Veronika Mészáros

Irodalom Bayer , C ., & Juessen , F . ( 2015 ). Happiness and the persistence of income shocks . American Economic Journal: Macroeconomics , 7 ( 4 ), 160 – 187 . Boes , S ., & Winkelmann , R . ( 2010 ). The effect of income on general

Open access

Validity of the Hungarian version of the Subjective Happiness Scale (SHS-HU)

A Subjective Happiness Scale magyar változatának (SHS-HU) pszichometriai validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Attila Szabó

References Abdel-Khalek , A.M. ( 2006 ). Measuring happiness with a single-item scale . Social Behavior and Personality: An International Journal , 34 ( 2

Open access

translators do and say in the widest possible contexts of their professional practice to further develop sociologically-minded TS. More recently, there seems to be a steep rise of research interests in the construct of happiness at work in social sciences (e

Restricted access

Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában

Happiness factors in the work of educators

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágota Kun
and
Anett Szabó

performance . E-Journal of Applied Psychology , 5 , 89 – 95 . Argyle , M. , Martin , M. , & Crossland , J. ( 1989 ). Happiness as a function of personality and social encounters . In

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Béres
,
Zsuzsanna Lelovics
,
Péter Antal
,
Gergely Hajós
,
András Gézsi
,
Árpád Czéh
,
Erika Lantos
, and
Tamás Major

A pozitív élményekkel kapcsolatos pszicho-neuro-immunológiai vizsgálatok száma kevés, klinikai alkalmazhatósága korlátozott. Célkitűzés: A Mosolygó Kórház Alapítvány művészeinek beteg gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálták a szerzők. Módszer: Branülön keresztül, fájdalommentesen vérmintákat vettek infektológiai osztályon mesélő, bábos és kézműves művészek látogatása előtt 30 perccel és utána egy órával. Huszonnégy gyermeket meglátogattak a művészek, a kontrollcsoportban kilenc gyermek volt. Vizsgálták a vérben a lymphocytaszámot és a Th1/Th2 citokinszinteket. A művészek a látogatást követően hatásukat szubjektív skálán értékelték. Eredmények: A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedés 8,43%-kal kifejezettebb, a csökkenés 12,45%-kal mérsékeltebb volt. A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedést mutató gyermekek aránya nagyobb volt. A változások a művészek szerint sikeresebb látogatásoknál voltak kifejezettebbek. A meglátogatott csoportban páros t-próbával nem szignifikáns, de nagy szórás mellett is mérhető változást találtunk az interferon-γ-szintben (p < 0,055) és a Th1/Th2 citokin mérlegben (q-érték = 0,076 permutációs teszttel). Következtetések: Ez az első gyermekeken végzett klinikai pszicho-neuro-immunológiai felmérés, amely azt jelzi, hogy a gyermekekre fordított kitüntetett figyelem esetén gyors immunváltozásokkal is számolhatunk. Orv. Hetil., 2011, 152, 1739–1744.

Open access