Search Results

You are looking at 1 - 10 of 56 items for :

  • "harm reduction" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

are associated with psilocybin. Of concern, nearly two-thirds of individuals who have ever used LSD, methamphetamine, and/or heroin also reportedly used psilocybin. Harm reduction strategies (e.g., treating users with dignity, avoiding the harm of

Open access

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jing Shi, Mark van der Maas, Nigel E. Turner, and Marc N. Potenza

related to problematic risk-taking involving emerging technologies. Just as some harm reduction measures and interventions may not be effective for different disorders, one framework may not be applicable to all types of emerging technologies. However, we

Open access

Breaking the habit

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Kai Wilhelm Müller

of interests and to secure good scientific practice, governmental grants are required to support empirical research here. Rethinking Prevention: Harm Reduction The concept of harm reduction aims at reducing the negative

Open access

) AND finances (e.g., cash, credit, funding, bank, debt, financial, economics) AND limit (e.g., barrier, harm minimisation, harm reduction, prevention, note acceptors, consumer safety, social responsibility, ban, restriction). A grey literature search

Open access

shooting galleries in Budapest. Considerations on harm reduction. [Út a túléléshez. Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten. Az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások.] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian

Open access

A W Blume G A Parks 2001 Integrating harm reduction therapy and traditional substance abuse treatment Journal of

Open access

those who knew the dose, 21.6% took a medium dose, 10.8% a high dose, and 6.5% a low dose. Similarly, 65% of respondents were not aware of the purity of the drug. The remainder of the sample did objective analyses through harm-reduction

Open access

prevention and harm reduction rather than solely on treatment or prevention of a mental health condition ( Baxter, Hilbrecht, & Wheaton, 2019; McMahon, Thomson, Kaner, & Bambra, 2019 ). Impacts of gambling may occur not only to the individual gambler, but

Open access

Elméleti háttér

Az utóbbi években a szintetikus kannabinoid termékek (SZKT), mint új pszichoaktív szerek terjedése a hazai szerhasználók körében új kihívások elé állítják a segítő szakmát és a kutatókat egyaránt. A használók körében végzett vizsgálatok és klinikai tapasztalatok alapján, az SZKT használata együtt jár más szerek esetében nem tapasztalt hatásokkal, újszerű, szokatlan testi és pszichés tünetekkel. Azonban mind hazai, mind nemzetközi téren hiányoznak az olyan kvalitatív kutatások, amelyek az SZKT-használat élményének vizsgálatát, a tapasztalat személyközpontú megismerését célozzák.

Cél

A vizsgálat célja az SZKT-használat élményének feltárása volt egy olyan kvalitatív pszichológiai módszerrel, az interpretatív fenomenológiai analízissel (interpretative phenomenological analysis továbbiakban: IPA), amelynek központjában az egyén tapasztalata és értelmezése áll.

Módszerek

A vizsgálati személyek az IPA kutatási elrendezésének megfelelően kerültek kiválasztásra két drogrehabilitációs intézet kliensei közül. A vizsgálatban hat 20 és 27 év közötti férfi vett részt. Szerhasználatuk (elsődleges SZKT-használat) hossza 2–6 év volt és a vizsgálatot megelőző (legalább) egy hónapban nem használták a szert. A vizsgálat során félig-strukturált interjúkat használtunk, ahol a vizsgálati személyek az SZKT használatából származó élményeiket, tapasztalataikat értelmezték. Az interjúkat az IPA alapján elemeztük; először a megjelenő témákat összegeztük, majd ezek alapján alakítottuk ki az ún. főtémákat.

Eredmények

Az elemzés témái és főtémái képezték az eredményeket. A főtémák az SZKT észlelésére vonatkoznak, amelyet az interjúalanyok „kiszámíthatatlannak” (első főtéma) és „irányítónak” (második főtéma) érzékeltek. Az első főtéma alá a „paranoid észlelés — mindenhol ott van”, „paranoid észlelés — fenyegető veszély”, „kiszámíthatatlan hatások — pozitívból negatívba változó élmények” című témákat soroltuk. A második főtéma alá soroltuk a „kiszámíthatatlan élmények, amelyek az SZKT, mint irányító észleléséhez vezetnek”, „SZKT társas leválasztó hatása” és a „függőségből származó élmények” című témákat.

Következtetések

Az SZKT-használat élménye más szerek használatához képest igen különbözőnek mondható. A kiszámíthatatlanság, a gyorsan negatívba forduló élmények és a szer „irányítása” miatt a használók kevéssé tudják a tapasztalataikat értelmezni, vagy más szerekkel összehasonlítani, ami nehézséget jelent a kezelés során. Ez az élményszerveződés egyfajta magyarázat lehet az SZKT használóknál megfigyelhető súlyos pszichopatológiai tünetekre is.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Rune A. Mentzoni, Jon Christian Laberg, Geir Scott Brunborg, Helge Molde, and Ståle Pallesen

50 729 734 . M. Cantinotti R. Ladouceur 2008 Harm reduction and

Open access