Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "harmonizáció" x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány célja a terminológiai szabványosítás és harmonizáció kérdéskörének összefoglalása a szabványokban és a szakirodalomban található információk és a gyakorlat alapján. A szabványosítás általános kérdéseinek tárgyalása után a terminológiai szabványosítás folyamata kerül összefoglalásra. A terminológiai harmonizáció kérdéskörét az ISO 860:2007 hivatkozási számú terminológiai szabvány, valamint Cabré (1996, 2005b) és Skujiņa et al. (2006) írására támaszkodva részletezzük. Végül a magyar terminológiai szabványosítás és harmonizáció számára vonunk le következtetéseket.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A D-dimer-teszt legfőbb indikációs területe a vénás thromboemboliás betegségek kizárása. A kereskedelemben elérhető különböző D-dimer-tesztek tulajdonságai viszont jelentősen különbözhetnek egymástól, és a velük kapott eredmények is nehezen hasonlíthatók össze. Célkitűzés: Célunk az volt, hogy összehasonlítsunk három, kereskedelmi forgalomban lévő D-dimer-tesztet, vizsgáljuk az ugyanazon mintán kapott eredmények korrelációját, illetve a vágóértékek optimalizálásával összehangoljuk a tesztek szenzitivitását és specificitását. Módszer: A Semmelweis Egyetemen 158, vénás thromboembolia gyanújával vizsgált beteg plazmamintájában határoztuk meg a D-dimer-szintet három különböző reagenssel. Az egyik tesztet (INNOVANCE D-Dimer) referensnek választottuk, és a másik két teszt (STA-Liatest D-Di; Dia-D-DIMER) esetében vizsgáltuk a teszt eredménye alapján pozitív/negatív betegeket, a vágóérték 0,2–1 µg/ml (fibrinogénekvivalens egység – FEU) közötti változtatása mellett. Khi-négyzet-próbával, illetve a diagnosztikai tesztet jellemző paraméterek számolásával megbecsültük az optimális vágóértéket e tesztek esetében. A D-dimer-szintek korrelációját regressziós analízissel vizsgáltuk. Eredmények: A khi-négyzet-statisztika alapján a STA-Liatest D-Di teszt 0,3 és 1 µg/ml (FEU) között változtatott vágóértékei mellett nincs szignifikáns különbség az INNOVANCE D-Dimer-hez képest. A Dia-D-DIMER esetében, 0,2–0,3 µg/ml (FEU) vágóértékeknél szignifikáns a különbség, 0,4 µg/ml (FEU)-nál határeset, és 0,5–1 µg/ml (FEU) értékeknél nincs egyértelmű különbség a tesztekkel kapott eredmények között. A STA-Liatest D-Di szenzitivitásának értéke 82,7 és 100% között mozgott 0,2–1 µg/ml (FEU) közötti vágóértékek esetében, míg a Dia-D-DIMER-nél 92,3 és 100% közöttiek az értékek. A specificitásértékek 50–96,3%, illetve 35,2–87% között mozogtak. Az optimális vágóérték becslésekor a STA-Liatest D-Di tesztnél a 0,5–0,6, míg a Dia-D-DIMER tesztnél a 0,7 µg/ml (FEU) vágóértéket állapítottuk meg. Következtetés: Minden diagnosztikus laboratóriumnak meg kell határoznia, hogy a vizsgált populációban az általa használt D-dimer-tesztnél mekkora az optimális vágóérték. Orv Hetil. 2019; 160(15): 585–592.

Open access

Summary

This paper discusses challenges Latvian terminology has to encounter at the beginning of the new millennium and the ways of resolving these problems.

As Latvian was proclaimed a state language in 1988 by the State Language Law, it had to face several challenges. First, Latvian terminology had to be established to serve Latvian as state language. Second, all specific subject fields had to be provided with proper terms in Latvian. This necessity required a rather quick term coining in every area of everyday life: juridical, economic, social, medical, technological, cultural and other fields. During the last two decades more than 60 dictionaries containing the terminology of different domains have been published and voluminous databases have been created.

After joining the European Union Latvian acquired the same rights and obligations as other EU languages possess. The EU juridical documentation, regulations, instructions and guidelines need Latvian equivalents, new terms had to be coined at a high speed. For creating terms of new concepts we can use words of the national language, coin new words or borrow some terms of other languages; E. Drezen, Latvian terminologist and interlinguist had postulated that terms of national languages are often better perceptible than borrowings from other languages.

The last but not the least challenge is finding agreement about methods and algorithms for data exchange; the main goal is to provide the common user with the necessary information about a needed concept and to enhance effective professional communication. Experience from developing explanatory term dictionaries and ways of extended data exchange is considered.

Restricted access

Summary

The Hungarian terminology of wellness. The aim of this study is showing examples for interpreting the terms of Hungarian terminology of the wellness domain as it evolved during one decade. The domain of wellness provides an excellent model for the research of terminological problems, because it has developed from more traditional disciplines and professions (medicine, recreation, physiotherapy, etc.), and the necessary terminological harmonization has not been realized. Detailed examples will be shown for the national differences, the consequences of missing interpretation, the possibilities of ordering, and the necessity of harmonization. The results can be used in other fields of linguistics, for example in the study of theoretical and practical questions of translation.

Restricted access

–2 105 124 . Fóris E Sermann 2010 A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció

Restricted access

. Fóris Á. – Sermann E. 2010 . A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció . Magyar Terminológia 3 ( 1 ), 41 – 54

Restricted access

A tanulmány célja az volt, hogy felmérje a legnagyobb hazai területi lefedettséggel rendelkező, túlnyomóan archív adatokat tartalmazó talajtani adatbázisok harmonizációs lehetőségeit nemzetközi adatbázisokkal. A cikk fókuszában a Világ Talaj Referenciabázis (World Reference Base for Soil Resources, WRB) rendszere által meghatározott követelmények állnak, mivel számos modern adatbázis talajadat-struktúrája igyekszik alkalmazkodni annak követelményeihez. Négy kiválasztott adatbázison vizsgáltuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges-e meghatározni alapvető, a hazánk környezeti viszonyai között előforduló WRB egységeket. Mindegyik adatbázis saját módszertanából kiindulva egyszerűsített algoritmusokat hoztunk létre, hogy a lehető legtöbb archív információ hasznosuljon. Az eredmények alapján látható, hogy a WRB rendszerét adoptáló adatbázisokba a hazai archív talajadatok korlátozott mértékben ugyan, de beilleszthetőek. Megfigyelhető továbbá, hogy míg az egyes archív adatbázisok önmagukban csupán korlátozott információt nyújtanak a WRB számára, kombinációjukkal ez az információhiány jelentősen csökkenthető.

Restricted access

. 2014 . A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései . PhD értekezés. ELTE , Budapest . Schmitz , K.-D. 2011 : Managing

Restricted access

.09.2013) Fóris , Á. – Sermann, E. 2010 . A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció [Terminology standardization and terminology harmonization] . Magyar Terminológia [Journal of Hungarian Terminology] 3 ( 1 ), 41 – 54

Restricted access