Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "hasonmás kiadás" x
  • All content x
Clear All

A XV. században az orvosok és a gyógyszertárak csak kézzel írott, másolt receptkönyveket használtak. A könyvnyomtatás kezdetén azonnal népszerű lett a receptgyűjtemények kiadása is, amelyek eltérő szerkezetű és eredetű gyógyszeres vagy orvosi könyvekben jelentek meg, mintegy a hivatalos gyógyszerkönyvek előfutáraként. A „Szegények patikája” (Medicina Pauperum) címmel a XVI. századtól kezdve jelentek meg olyan könyvek, amelyek a művelt emberek segítségére szolgáltak, hogy magukat és az udvarnépet, cselédséget, környezetüket betegség esetén elláthassák. Az első, kimondottan a „Medicina Pauperum” témakörébe, műfajába tartozó mű ismereteink szerint magyarul 1660-ban jelent meg, és az eddigi források, dokumentumok, illetve kutatások alapján csak töredékesen maradt fenn, „Szegények patikája” címmel, ismeretlen szerzőtől. A ritka véletlen bekövetkezett, és az elveszettnek hitt „könyv” előkerült kéziratos, „másolt” formában, 97×139 mm méretű, kenderzsineg bordákra fűzött, körülvágott, kötetlen állapotban. A töredékként ismert nyomtatott könyv hiánytalanul, kézírásban maradt ránk, összesen 318 oldalon, hét jól elkülöníthető részből állva. A kutatások alapján feltételezhető, hogy a szerző a Nagyszombaton dolgozott és élt Johann Misch Astrophilus. Az iniciálé és a cifrák, valamint a betűtípusok és a vízjel vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az eredeti könyvet a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatták. A kézirat bekötésre került. A további széles körű kutatáshoz hasonmás kiadás készül az eredeti digitalizálásával és nagyításával, számozott példányokban. Orv. Hetil., 2011, 152, 1093–1097.

Open access

Gulyás, P.: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Argumentum MTA könyvtára, hasonmás kiadás, 1992, 1107. Gulyás P

Restricted access

Révai Great Lexicon, Vol. XVII, “Svédország” entry. [Révai Nagy Lexikon, XVII. kötet, „Svédország” szócikk.] Hasonmás kiadás, Babits Kiadó, Budapest, 1925, 875. [Hungarian]. Hungarian Great Lexicon

Restricted access

2010 Werbőczy I.: Hármaskönyv. (Fordította: Kolosvári S., Óvári K.) Franklin Társulat kiadása, Budapest, 1897. Hasonmás kiadás: Pécs

Restricted access

dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármaskönyve. Franklin Társ., Budapest, 1897. Hasonmás kiadás: Pécs, 1989. Werbőczy I. Tripartitum. A dicsőséges

Restricted access