Search Results

You are looking at 1 - 10 of 88 items for :

Clear All

. Leviatán. Jávor I. (1987): A hatalom szerkezete a vállalatban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. A hatalom szerkezete a

Restricted access

American Pragmatists. Meridian Books Inc., New York. The American Pragmatists Jávor, I. (1988): A hatalom szerkezete a vállalatban

Restricted access

. Abrahamsson, B. (1993): The logic of organizations. SAGE Publications, London. The logic of organizations. Jávor I. (2004a): A hatalom

Restricted access

Szervezeti hatalom és konfliktus

Esettanulmány a nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezéséről

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

A dolgozat a titkosszolgálatok átszervezése nyomán lezajló hatalmi játszmákat és konfliktusokat teszi vizsgálat tárgyává szervezetszociológiai nézőpontból. Ennek megfelelően először röviden áttekinti a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni kiépülését, és felvázolja az államigazgatáson belüli strukturális-funkcionális helyüket. Ezt követően kerül sor a reformelképzelé__

Restricted access

értekezés, Debrecen. P Ántya J. és K ovÁcs J. ( 2014 ). A hatalom pszichológiai következményei — A hatalmi elE- hangolást alkalmazó

Restricted access

Jávor István (1988): A hatalom szerkezete a vállalatnál. Közgazdasági és Jogi Kónyvkiadó, Budapest. Jávor István (2002): Felelötlen szervezetek: a bíróság. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest. Kézirat

Restricted access

A türk birodalom bukása klasszikus értelemben vett családi dráma, amelynek lefolyásába csak annak végkifejleténél avatkoztak be idegen erők. Bilge kagán fiainak egymást követő Teng-li (Täri) kagán trónneve arra utal, hogy a kagáni hatalom megkísérelt visszavonulni a szakralitás bástyái mögé, anyjuk intrikái, illetve az A-shih-na ház belharcai azonban a birodalom összeomlásához vezettek. A türk birodalom bukásának helyes dátuma nem 744, hanem 745.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Resch and Tamás Bella

Kezdetben karizmatikusnak vélték az emberfeletti képességgel rendelkező, varázslatos erővel felruházott mágusokat, bölcs bírákat és háborús hősöket. A tudomány mai állása szerint a karizma részben veleszületett adottság, a személyiséghez tartozó alkotó, de nem személyiségtípus. Több komponensből (expresszivitás, dominancia, érzelmi intelligencia, puritanizmus ...) tevődik össze. A karizmatikus ember belső pozitív tartalmai, értékrendje modell az őt követőknek. Ez az interakció kölcsönös, folyamatos dinamizmust mutat: végpontokon a személyiségtényezők, illetve a környezet kölcsönös kapcsolatai, amelyek az egyes elméletekben különböző hangsúllyal szerepelhetnek. A karizma mint ilyen összességében nem örökölhető és nem tanulható. A hatalom és a vagyon pedig szekunder módon kapcsolódhat hozzá, semmiképpen sem ez a fő indíték. A jelen tanulmányt a szerzők hiánypótlásnak szánták az adott témában, miáltal a karizma esszenciájához kerülhetünk közelebb.

Restricted access

. Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete. Kézirat. Jávor István (1988): A hatalom szerkezete a vállalatban . KJK, Budapest. Jávor István (2004a): Felelőtlen szervezetek. Sajátos szervezettípusok, nem tönkremenő

Restricted access

Jávor I., Rozgonyi T. (2005): Hatalom, konfliktus, kultúra. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Hatalom, konfliktus, kultúra

Restricted access