Search Results

You are looking at 1 - 10 of 68 items for :

  • "head and neck cancer" x
  • All content x
Clear All

Schneider-Stock, R., Mawrin, C., Motsch, C. és mtsai: Retention of the arginine allele in codon 72 of the p53 gene correlates with poor apoptosis in head and neck cancer. Am. J. Pathol., 2004, 164 , 1233

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dániel Sinkó, Tímea Klinkó, Csaba Weisz, Csaba Nemeskéri, Attila Fekésházy, Viktória Tóth, Zoltán Tóth, and Árpád Mayer

advanced head and neck cancer. N. Eng. J. Med., 2004, 350 , 1945–1952. Ozsahin M. Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Szilasi, Valéria Jósa, Zsombor Zrubka, Tünde Mezei, Keresztély Merkel, Frigyes Helfferich, and Zsolt Baranyai

, YeErDaoLaiTi Y, Yang G, et al. Effects of regional and general anesthesia on survival in head and neck cancer. Int J Pharmacol. 2018; 14: 528–533. 4 He Y

Open access

Absztrakt

A regionális nyaki lymphadenectomia – elterjedt nevén nyaki dissectio – a fej-nyaki tumorsebészet fontos alapműtéte. Ezen műtét 110 éves evolúciója során a különböző iskolák, nevezéktanok és műtéti technikák keveredése nyomán olyan mértékű zavar alakult ki az irodalomban és a mindennapi szakmai életben, amely szinte lehetetlenné teszi a sebészi és onkológiai eredmények standardizálását és objektív összehasonlítását. Ezt a helyzetet kísérlik meg a szerzők jelen összefoglaló munkájukban közérthetően tisztázni, a multidiszciplináris fej-nyaki terápiás döntésekben részt vevő kollégák kommunikációját megkönnyítendő annak érdekében, hogy a fej-nyaki tumoros betegek számára minden esetben optimális terápiás döntés szülessék. A közlemény történeti és irodalmi áttekintést ad, valamint ismerteti a két legelterjedtebb műtéti technika eredményeinek statisztikai összehasonlítását. A műtéti technika megválasztása szignifikáns hatással van az onkológiai hozamra. A megfelelő sebészi koncepció az onkológiai haszon maximalizálása mellett a betegek életminőségét a lehető legkisebb mértékben befolyásolja, egyrészt a primer sebészi terápiás morbiditás csökkentése, másrészt az adjuváns indikációk optimalizálása révén. Orv. Hetil., 2016, 157(47), 1871–1879.

Restricted access

identification, expression and prognostic role of estrogen and progesterone receptors in head and neck cancer Int J Oncol 30 155 160 . 6

Restricted access

Increase of hypophyseal hormone levels in male head and neck cancer patients Pathol Oncol Res 13 341 344 . 2. J

Restricted access

2012. Int. J. Cancer, 2015, 136( 5), E359–E386. 2 Dobrossy, L.: Epidemiology of head and neck cancer: magnitude of the problem. Cancer Metastasis Rev., 2005, 24 (1

Restricted access

Absztrakt

A fej-nyaki tumorok terápiájában a műtét alternatívájaként egyre hangsúlyosabb szerepe van a “szervmegőrző” kezeléseknek. Ennek legfontosabb eszköze a sugárterápia. Fej-nyaki daganatok irradiációja során a helyi tumormentesség biztosításának lényeges tényezője a dóziseszkaláció. Megvalósítása külső besugárzással a környező normális szövetek fölösleges dózisterhelésével és az ebből következő mellékhatások előfordulásának emelkedésével jár. A brachyterápia (BT) lehetővé teszi a helyileg magasabb dózis leadását a környező ép szövetek kímélésével. A kis dózisteljesítményű (low-dose-rate, LDR) brachyterápiát már évtizedek óta alkalmazzák a terápiában, de újabban kezdi kiszorítani a nagy dózisteljesítményű (high-dose-rate, HDR), illetve pulsed-dose-rate (PDR) BT. A tanulmány célja a brachyterápia szerepének és indikációjának ismertetése a fej-nyaki daganatok kezelésében, szervekre, régiókra is lebontva az irodalmi adatok alapján.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kovács, Evelin Szita, Kitti Schvarcz, Szabolcs Kamu, Judit Kalincsák, Árpád Kovács, Imre Repa, and Janaki Hadjiev

rehabilitation in head and neck cancer patients who underwent surgical treatment. [A dohányzás hatása a fej-nyak régió daganata miatt sebészi terápiában részesült betegek protetikai rehabilitációt követő

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Orosz, Katalin Gombos, Péter Révész, István Kiss, József Pytel, Imre Gerlinger, and István Szanyi

., Lai, S. Y.: Head and neck cancer: an evolving treatment paradigm. Cancer, 2008, 113 (Suppl. 7), 1911–1932. Iorio, M. V., Croce, C. M.: MicroRNA involvement in human cancer. Carcinogenesis, 2012, 33 (6), 1126

Restricted access