Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "health impact assessment" x
Clear All

: March 18, 2020]. 11 Molnár A, Ádány R, Ádám B, et al. Health impact assessment and evaluation of a Roma housing project in Hungary. Health Place 2010; 16

Open access

Modeling tool for generic Health Impact Assessments. PLoS ONE 2012; 7: e33317. 28 Lhachimi SK, Nusselder WJ, Lobstein TJ, et al. Modelling obesity outcomes: reducing obesity risk in

Open access
Authors: Márta Bakacs, József Vitrai, Zoltán Várhalmi, Csilla Kaposvári, Dóra Hermann, Sándor Kabos and András Löv

Az informált döntéshozatal nemzetközileg egyre elfogadottabb eszköze az egészség-hatáselemzés. A szerzők olyan statisztikai modellek kidolgozásában vettek részt, amelyek segítséget nyújtanak az egészségügyi szektoron belüli és kívüli döntések egészségre kifejtett hatásainak becsléséhez. Logisztikus regresszióval vizsgálták a mortalitást befolyásoló egyéni tényezők közül a nem, az életkor, az iskolázottság és a gazdasági aktivitás halandóságot befolyásoló szerepét az összhalandóságra, a keringési rendszer betegségei és a rosszindulatú daganatok miatti halandóságra. Az eredmények igazolták, hogy az életkorral emelkedő halandóságra a nem, az iskolázottság és a gazdasági aktivitás egyidejűleg úgy hatott, hogy egymás hatását is módosították, közöttük többszörös interakciók voltak. A halandóságot több tényező összetett hatásrendszere befolyásolja, ezért ennek vizsgálatára csakis többváltozós statisztikai módszerek alkalmasak. A közleményben bemutatott modellek kiindulópontjai lehetnek azoknak a kutatásoknak, amelyek az egyéni tényezők mellett térségi társadalmi-gazdasági tényezőket is bevonhatnak az egészség-hatáselemzésekbe.

Restricted access
Authors: Dávid László Tárnoki, Ádám Domonkos Tárnoki, László Csáthy and Mark J. Travers

Ádám, B., Molnár, A., Gulis, G., et al.: Integrating a quantitative risk appraisal in a health impact assessment: analysis of the novel smoke-free policy in Hungary. Eur. J. Public Health, 2013, 23 , 211

Open access

Ádány, R. (szerk., 2003). A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón. Budapest: Medicina Kiadó Balázs, Á., Molnár, Á., Bárdos, H., & Ádány, R. (2009). Health impact assessment of

Restricted access

, RK 2008 Institutionalising Health Impact assessment: The New Zealand experience . Impact Assessment and Project Appraisal 26 : 2 – 6 10.3152/146155108X300547 . National Research Foundation

Restricted access