Search Results

You are looking at 1 - 10 of 215 items for :

  • "health behavior" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

behaviour during gestation on pregnancy outcome. J. Subst. Abuse, 1997, 9 , 63–76. Graubard B. I. The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy

Restricted access

health behaviour ( Küster-Boluda & Vidal-Capilla, 2017 ). In line with global trends, the market share of functional foods face explosive growth in East-Central Europe, too, and research on habits, expectations, and attitudes of targeted consumer groups

Open access

during pregnancy and after childbirth. British Medical Journal , 323: 257—260. Faden, V.B., Hanna, E., Graubard, B.I. (1997): The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy outcome

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

A leendő orvosok vélemény- és attitűdformáló hatása, példaképszerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek és szemlélet formálásában nemcsak a betegek, hanem rajtuk keresztül a hozzátartozók, a tágabb népesség körében is érvényesül. Azért fontos megismerni már tanulmányaik során egészségmagatartásukat és az arra ható tényezőket, hogy azt szükség esetén formálni lehessen. Célkitűzések és módszer: A jelen vizsgálat az orvostanhallgatók egészségi állapotának és egészségmagatartásának felmérése céljából történt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának I–V. évfolyamain magyar nyelven tanuló orvostanhallgatók körében, kérdőíves adatfelvétellel. A kérdőív a demográfiai adatokon túl az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Eredmények: A debreceni orvostanhallgatók közel háromnegyede jónak, illetve nagyon jónak ítéli egészségi állapotát; csaknem mindannyian úgy vélekednek, hogy sokat, illetve nagyon sokat tehetnek az egészségükért. A hallgatók csaknem kétharmada soha nem dohányzott; 15%-uk napi rendszerességgel szív cigarettát. Alkoholt a hallgatók több mint négyötöde fogyaszt, de leginkább csak alkalmanként. Egynegyedük kipróbált már valamilyen kábítószert, a leggyakrabban marihuánát, illetve altatót és nyugtatót orvosi javaslat nélkül. A debreceni orvostanhallgatók adatait az átlagnépesség azonos korosztályával összehasonlítva elmondható, hogy az orvostanhallgatók közül kevesebben dohányoznak, és a naponta dohányzók aránya is kisebb; közel 50% a heti rendszerességgel italozók aránya. Következtetések: Az orvostanhallgatók közt korábban történt felmérések és a jelen vizsgálat eredményeit összehasonlítva a szerhasználat gyakorisága nem emelkedett lényegesen. Aggasztó azonban, hogy a hallgatók körében szignifikánsan magasabb a lelki egészség zavarára utaló pontszám átlaga, mint a hasonló korú átlagnépesség körében.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Tzu Tsun Luk, Man Ping Wang, Chen Shen, Alice Wan, Pui Hing Chau, John Oliffe, Kasisomayajula Viswanath, Sophia Siu-chee Chan, and Tai Hing Lam

Chinese. Identifying sociodemographic and health behavioral risk factors associated with PSU can help identify at-risk population for further research and guide targeted interventions. Most related studies to date were conducted in relatively small

Open access

status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine , 30(3): 263–285. Chen E Socioeconomic status and health behaviors in adolescence

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Rosta, Zsuzsanna Almási, István Karácsony, Barna Konkolÿ Thege, and Katalin Hegedűs

.: Health behaviour survey among medical students. [Az egészségi állapot és az egészség-magatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében.]. Orv. Hetil., 2008, 149 , 2165–2171. [Hungarian] Ádány R

Open access

—193. Horwitz, A.G., Hill, R.M., & King, C.A. (2011). Specific coping behaviors in relation to adolescent depression and suicidal ideation. Journal of Adolescence, 34 , 1077—1085. Iannotti, R.J. (2006). The Health Behaviors in School

Restricted access

Prosztatarákkal diagnosztizált betegek egészségmagatartásának vizsgálata

Health behavior of Hungarian prostate cancer patients

Orvosi Hetilap
Authors: Brigitta Szabó, Zsuzsanna Kívés, Orsolya Máté, Éva Polyák, and Henriette Pusztafalvi

–27. [Hungarian] 13 Szakály Z. Health behaviour, behavioural change and personalised nutrition: the conception of lifelong health. In: Fehér A, Kiss VÁ, Soós M, et

Open access

Túl az etikán – a humán kutatások kockázatérzékenysége és pszichológiai aspektusai

Beyond ethics – risk sensitivity and psychological aspects of human research

Scientia et Securitas
Author: Valéria Csépe

Opinion in Psychiatry Vol. 22. No. 2. pp. 218–223. 4 Chapman, G. B., & Coups, E. J. (2006) Emotions and preventive health behavior: Worry, regret, and

Open access