Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "health inequalities" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 38 Marmot M, Allen J, Goldblatt P, et al. Fair Society, Healthy Lives – The Marmot Review: Strategic review of health inequalities in England post-2010. Available from

Open access

A társadalmi egyenlőtlenségek testi és pszichikai egészségre gyakorolt hatását számos kutatás igazolta a modern társadalmakban. Ez a hatás azonban az életciklus folyamán nem mutatkozik egyenlő mértékben; gyermek- és felnőttkorban jelentős az összefüggés a társadalmi helyzet és az egészségi állapot között, a serdülők és idősek körében viszont kevésbé nyilvánvaló és koherens a kapcsolat. Míg serdülőkorban, ahol az egészségi állapot szintjén ritkán igazolhatók társadalmi egyenlőtlenségek, a pszichikai állapotban, akár az objektív, de főként a szubjektív társadalmihelyzet-indikátorok hatása egyértelműen kimutatható, mint például a pszichoszomatikus tünetek, az egészség önértékelése vagy a depresszió. Jelen tanulmány célja ezért a középiskolások pszichikai egészségének felmérése a szüleik által meghatározott társadalmi státusz tükrében. Kérdőíves adatfelvételünkre 2008 tavaszán került sor Szegeden, középiskolás diákok körében (N=881). A társadalmi helyzetet a következő mutatókkal mértük: szülők iskolai végzettsége és alkalmazási minősége, valamint a társadalmi helyzet önbesorolása; a függő változók között az egészség önértékelése, a depresszió, az élettel való elégedettség és az optimizmus szerepelt. Eredményeink szerint mind az objektív, mind pedig a szubjektív társadalmihelyzet-mutatók összefüggnek a középiskolások pszichikai állapotával. A szubjektív mutatók szerepe erőteljesebb és grádiensszerű; az objektív mutatók közül a szülők iskolai végzettsége és a végzettséggel összefüggő szellemi foglalkozása, illetve vállalkozói státusza gyermekeik jobb pszichikai állapotával jár együtt; az apa munkanélkülisége viszont a serdülők élettel való elégedettségét rontja.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágota Moravcsik-Kornyicki, Zsigmond Kósa, Anikó Gyulai, Renáta Jávorné Erdei, and Karolina Kósa

Absztrakt:

Bevezetés: A lakosság egészségi állapotának ismerete nélkülözhetetlen az egészségpolitikai döntések meghozatalához, különösen igaz ez a várandósok és gyermekek esetében. Célkitűzés: Az elemzés célja, hogy jellemezze a várandós nők egészségi állapotában bekövetkezett változásokat az 1997 és 2012 közötti időszakban. Módszer: Az adatok forrását a területi védőnői jelentések szolgáltatták. Az elemzett adatok köre: dohányzó, fokozott gondozást igénylő, későn (28. hét után) gondozásba került várandós és gondozás nélkül szült nők. Az idősoros elemzés Microsoft Excel és STATA 13.0 programok segítségével történt. Eredmények: A dohányzó várandósok aránya országosan 13,8% volt a vizsgált időszakban, ettől magasabb (p<0,01) a dohányos várandósok aránya Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Somogy megyékben. A fokozottan gondozott várandósok aránya az országoshoz képest magasabb (p<0,01) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékben. A várandósok több mint 1%-a későn jelentkezett várandósgondozásra. A védőnők által regisztrált szült nők közül kevesebb mint 1% nem vett részt várandósgondozáson. Következtetés: A kedvezően alakuló országos tendencia jelentős területi egyenlőtlenségeket rejt, ami beavatkozásokat sürget. Orv Hetil. 2017; 158(29): 1131–1142.

Restricted access

Vitrai J. Individual and social determinants of health and health inequalities. PhD thesis. [Az egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői. PhD-értezés.] Pécsi

Restricted access

Health Inequalities. Social Science and Medicine , 62(9): 2171–2182. Hunt K The Wealthy Get Healthy, the Poor Get Poorly? Lay Perceptions of Health Inequalities

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Márta Bakacs, József Vitrai, Zoltán Várhalmi, Csilla Kaposvári, Dóra Hermann, Sándor Kabos, and András Löv

Kunst, A. E.: Development of health inequalities indicators for the Eurothine project. Erasmus MC Rotterdam, 2008; http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_16_rep3_en.pdf Joumard, I

Restricted access

., Leinsalu, M., et al. (2008). Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. New England Journal of Medicine, 358 , 2468—2481. Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. Lancet, 365 , 1099

Restricted access

Growth . Handbook of Health Economics , 2 : 1 – 43 . Deaton , A. ( 2003 ): Health, Inequality, and Economic Development . Journal of Economic Literature , 41 ( 1

Restricted access

A hazai csecsemőhalandóságban 2019-ben tapasztalt emelkedés lehetséges okainak vizsgálata

Investigation of possible causes of increase in Hungarian infant mortality in 2019

Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Valek, József Vitrai, Lilla Erdei, Gabriella Branyiczkiné Géczy, Bea Pászthy, Attila Szabó, and Miklós Szabó

New Labour’s English health inequalities strategy on geographical inequalities in infant mortality: a time-trend analysis. J Epidemiol Community Health 2019; 73: 564

Open access

Psychology of Addictive Behaviors 17 13 23 West, P., Sweeting, H. (1996): Health inequalities: What's going on

Restricted access