Search Results

You are looking at 1 - 10 of 138 items for :

  • "health survey" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Sawitri Assanangkornchai
,
Edward B. McNeil
,
Nopporn Tantirangsee
,
Phunnapa Kittirattanapaiboon
, and
Thai National Mental Health Survey Team

gambling has been conducted in Thailand. Using data from the National Mental Health Survey in 2013, this study aimed to examine the prevalence of problem and pathological gambling, gender and age-group differences in gambling types, and comorbidities with

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Emese Pék
,
István Mártai
,
József Marton
, and
József Betlehem

Statistical Office: Health survey, 2009. [Központi Statisztikai Hivatal: Egészségfelmérés (ELEF), 2009.].; Statisztikai Tükör, 2010/50. [Hungarian] Hegedűs, K., Szabó, N., Szabó, G., et al.: Are health

Restricted access

Elméleti háttér: A közösségi szintű lelki egészségfejlesztés fontossága folyamatosan nő, ezért egyre lényegesebb a lelki egészségre vonatkozó információk áttekinthető kommunikálása. Cél: Kutatócsoportunk — a hódmezővásárhelyi önkormányzat felkérésére — arra vállalkozott, hogy empirikus vizsgálattal tárja fel a lelki egészségfejlesztési prioritások megállapításához szükséges adatokat. Módszerek: A hódmezővásárhelyi lakosság körében végzett (N = 1839 fő) vizsgálat során sor került a pszichológiai életminőség felmérésére, valamint a Mentális Állapotfeltáró Kérdőív felhasználásával a mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett csoportok azonosítására. Eredmények: A hódmezővásárhelyiek körében a WHO Jól-lét Kérdőív (6,84 ± 3,12), a Beck Depresszió Kérdőív (10,30 ± 11,00), az Általános Énhatékonyság Skála (8,14 ± 3,12) és a Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív Élet Értelmessége Alskála (BSCI-LM; 8,36 ± 2,71) pontszámai szignifikánsan (p < 0,001) kedvezőtlenebbek a Hungarostudy 2013 országos adatainál. A mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett csoportok mentén végzett ANOVA-próba a WHO Jól-lét Kérdőív, Általános Énhatékonyság Skála és a BSCI-LM esetében monoton csökkenő; a Beck Depresszió Kérdőív és az általános unalom vonatkozásában pedig monoton növekvő, szignifikánsan eltérő (p < 0,001) átlagokat mutat. A megkérdezettek 38,7%-a tekinthető mentálisan egészségesnek, 35,3%-a sérülékenynek, 16,3%-a pedig veszélyeztetettnek (nem besorolható: 9,7%). Drámai helyzetben van a 45—64 éves korú, általános iskolai végzettségű férfiak csoportja (4,5% mentálisan egészséges, 45,5% sérülékeny, 50% veszélyeztetett). De a 18—44 éves korosztályba tartozó, általános iskolai végzettséggel rendelkező nők (20,3% mentálisan egészséges, 42,4% sérülékeny, 37,3% veszélyeztetett), és — meglepő módon — a 45—64 éves korosztályba tartozó diplomás nők (25% mentálisan egészséges, 51,3% sérülékeny, 23,8% veszélyeztetett) is kiemelt intervenciós célcsoportként kezelendőek. Következtetések: A Szegedi Egészségfejlesztő Műhely kutatócsoportjának eredményei alapján a Mentális Állapotfeltáró Kérdőív alkalmas lehet egy célcsoport lelki egészségének tájékozódó jellegű, közösségi szintű jellemzésére.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Éva Susánszky
,
András Székely
,
Gábor Szabó
,
Zsuzsa Szántó
,
András Klinger
,
Barna Konkolÿ Thege
, and
Mária Kopp

Tanulmányunkban a magyar lakosság életminőségét és a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések lefolyását, kialakulásuk bio-pszicho-szociális okait vizsgáló követéses egészségfelmérés (Hungarostudy Egészség Panel) általános módszertanát mutatjuk be. Ismertetjük az egészségpanel népegészségügyi fontosságát, áttekintést adunk az egészségi állapottal kapcsolatos nemzetközi és hazai panelvizsgálatokról, bemutatjuk a kutatás vizsgálati elrendezését, a felmérés előkészítését és lebonyolítását, a súlyozási eljárás menetét, a kérdőívfejlesztés folyamatát és az újonnan alkalmazott tesztbattériát. Összesítve a követéses vizsgálat eredményét: a panelminta 91,5 százalékát (7321 fő) a felmérés és a pótfelmérés során megtaláltuk, közülük 4524-en vettek részt az újabb vizsgálatban. A panel két hulláma közt a becsült halálozási arány 4,3 százalék, a visszautasítási arány 23,7 százalék volt, valamivel magasabb, mint a Hungarostudy 2002-es felmérés idején. A súlyozási eljárással biztosítottuk a minta korra, nemre, régiókra vonatkozó reprezentativitását. A felmérés adataira épülő kutatási eredmények kiterjeszthetők a felnőtt magyar népességre, lehetőséget nyújtanak a betegségek prognózisának vizsgálatára, valamint az egészségi állapot és a társadalmi, gazdasági és pszicho-szociális háttértényezők közötti ok-okozati összefüggések feltárására.

Restricted access

-Bowker B. Gandek M. E. Maruish 2008 User's manual for the SF-36v2 Health Survey 2nd Ed. Quality Metric

Open access

in 2035 the prevalence will increase to 14.1 million [ 1 ]. The Indonesian National Basic Health Survey (INBHS) 2013 found that diabetes prevalence in Indonesia is increasing, with the age-adjusted prevalence of adults (aged 15 years and above

Open access

A vezetői beosztás mint egészségprotektív tényező szellemi munkát végzők körében

Leadership position is protective for health among non-manual workers

Orvosi Hetilap
Authors:
Karolina Kósa
,
Szilvia Vincze
,
Ilona Veres-Balajti
, and
Éva Bácsné Bába

–389. [Hungarian] 14 Hungarian Central Statistical Office. European population health survey questionnaire 2014. [Európai lakossági egészségfelmérés kérdőív 2014

Open access
Physiology International
Authors:
V. Fazekas-Pongor
,
M. Fekete
,
P. Balazs
,
D. Árva
,
M. Pénzes
,
S. Tarantini
,
R. Urbán
, and
J.T. Varga

-specific instruments can be used to quantify the HRQOL. For instance, the generic 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) includes questions for eight separate HRQOL components [ 16 ]. Among the COPD-specific questionnaires, one of the most frequently used is the COPD

Open access

A csípő-, valamint térdízületi arthrosisos betegek funkcióképességének és egészségi állapotának vizsgálata

Study of the functional capacity and health status of patients with hip as well as knee osteoarthritis

Orvosi Hetilap
Authors:
Anett Tóvári
,
Anikó Kőnigné Péter
,
Péter Tardi
,
Eleonóra Leidecker
,
Eszter Ambrus
,
Iuliana Boros-Balint
,
Mária Hermann
,
János Kránicz
, and
Márta Hock

–65. 20 Ware JE. Jr. (ed.) SF-36 Health Survey. Manual & interpretation guide. Nimrod Press, Boston, MA, 1993. 21 Czimbalmos Á, Nagy Zs, Varga Z, et al

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Terebessy
,
Melinda Matyasovszky
,
Ferenc Horváth
,
Áron Horosz
,
Irén Juhász
, and
Zsuzsa Győrffy

individualization of treatment. Addict. Behav., 1978, 3 (3–4), 235–241. 15 Ware, J. E. Jr., Sherbourne, C. D.: The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual

Open access