Search Results

You are looking at 1 - 10 of 93 items for :

  • "health-behaviour" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

during pregnancy and after childbirth. British Medical Journal , 323: 257—260. Faden, V.B., Hanna, E., Graubard, B.I. (1997): The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy outcome

Restricted access

health behaviour ( Küster-Boluda & Vidal-Capilla, 2017 ). In line with global trends, the market share of functional foods face explosive growth in East-Central Europe, too, and research on habits, expectations, and attitudes of targeted consumer groups

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

A leendő orvosok vélemény- és attitűdformáló hatása, példaképszerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek és szemlélet formálásában nemcsak a betegek, hanem rajtuk keresztül a hozzátartozók, a tágabb népesség körében is érvényesül. Azért fontos megismerni már tanulmányaik során egészségmagatartásukat és az arra ható tényezőket, hogy azt szükség esetén formálni lehessen. Célkitűzések és módszer: A jelen vizsgálat az orvostanhallgatók egészségi állapotának és egészségmagatartásának felmérése céljából történt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának I–V. évfolyamain magyar nyelven tanuló orvostanhallgatók körében, kérdőíves adatfelvétellel. A kérdőív a demográfiai adatokon túl az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Eredmények: A debreceni orvostanhallgatók közel háromnegyede jónak, illetve nagyon jónak ítéli egészségi állapotát; csaknem mindannyian úgy vélekednek, hogy sokat, illetve nagyon sokat tehetnek az egészségükért. A hallgatók csaknem kétharmada soha nem dohányzott; 15%-uk napi rendszerességgel szív cigarettát. Alkoholt a hallgatók több mint négyötöde fogyaszt, de leginkább csak alkalmanként. Egynegyedük kipróbált már valamilyen kábítószert, a leggyakrabban marihuánát, illetve altatót és nyugtatót orvosi javaslat nélkül. A debreceni orvostanhallgatók adatait az átlagnépesség azonos korosztályával összehasonlítva elmondható, hogy az orvostanhallgatók közül kevesebben dohányoznak, és a naponta dohányzók aránya is kisebb; közel 50% a heti rendszerességgel italozók aránya. Következtetések: Az orvostanhallgatók közt korábban történt felmérések és a jelen vizsgálat eredményeit összehasonlítva a szerhasználat gyakorisága nem emelkedett lényegesen. Aggasztó azonban, hogy a hallgatók körében szignifikánsan magasabb a lelki egészség zavarára utaló pontszám átlaga, mint a hasonló korú átlagnépesség körében.

Restricted access

Tanulói egészségmagatartási csoportok jellemzői és azok területi megoszlása

The Characteristics and Territorial Distribution of Student Clusters in The Light of Health-Behaviour

Educatio
Author: Karolina Eszter Kovács

: 2018. 09. 26.] 5 Kovács K. E., Nagy B. E. & Hegedűs R. (benyújtva) The Connection between Health Behaviour and Academic Achievement among Hungarian Adolescents in an

Open access

): Socioeconomic status, psychosocial health and health behaviours among Hungarian adolescents. European Journal of Public Health , 17(4): 353–360. Fitzpatrick K M Socioeconomic status

Restricted access

health behaviour among the students of the University of Debrecen. [Az egészségmagatartás iránti attitűd tanulmányozása a Debreceni Egyetem hallgatói körében.] Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2016. június

Restricted access

Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors: Ágnes Németh, Zsolt Horváth, and Dóra Várnai

., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., … & Barnekow, V. (2012, eds) Social Determinants of Health and Well-being among Young People. Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study

Open access

egészségmagatartása . (Health behaviour in school-aged children.) Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Bp., pp. 93–108. Kökönyei Gy. Iskoláskorú gyermekek

Restricted access
Developments in Health Sciences
Authors: ZS. Molnár, L. Varga, G. Gyenes, Á. Lehotsky, E. Gradvohl, Á.J. Lukács, R.A. Füzi, A. Gézsi, A. Falus, and H.J. Feith

education starts in childhood, the more efficient it becomes, so it is recommended to develop children's hygienic behaviour from the first school years on. It is important to note that adoption of a health behaviour and turning it into a habit are predicted

Open access
Developments in Health Sciences
Authors: HJ Feith, Á Lehotsky, Á Lukács, E Gradvohl, R Füzi, S Darvay Mészárosné, I Krekó Bihariné, ZS Karacs, ZS Kiss Soósné, and A Falus

answers), the best type of the hand-drying methods (closed question with only one correct answer), and the best type of the soap (closed question with only one correct answer). 4. Health behaviour

Open access