Search Results

You are looking at 1 - 10 of 67 items for :

  • "healthcare worker" x
Clear All

. J. Infect. Control, 2001, 29 (6), 395–399. 8 Creedon, S. A.: Healthcare workers’ hand decontamination practices: compliance with recommended guidelines. J. Adv

Restricted access
Authors: András Terebessy, Melinda Matyasovszky, Ferenc Horváth, Áron Horosz, Irén Juhász and Zsuzsa Győrffy

prevention among healthcare workers. Ann. Occup. Hyg., 2013, 57 (4), 528–544. 5 Landsbergis, P. A.: Occupational stress among health care workers: A test of the job

Open access
Authors: Ákos Lehotsky, Júlia Morvai, László Szilágyi, Száva Bánsághi, Alíz Benkó and Tamás Haidegger

hygiene program emphasizing positive reinforcement. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011; 32: 59−66. 9 Boyce M. Measuring healthcare worker hand hygiene activity: current

Open access
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós and Tímea Németh

Absztrakt:

Bevezetés: Kutatásaink során egészségügyi dolgozók körében vizsgáltuk a legnagyobb hazai etnikai kisebbséggel, a roma populációval kapcsolatos előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátás során. Célkitűzés: Válaszokat kerestünk arra, hogy az ellátórendszerben esetlegesen jelen lévő előítélet mennyire befolyásolhatja ezen csoportok ellátáshoz való hozzáférését, az ellátás minőségét és ezeken keresztül a páciensek egészségét. Módszer: Félig strukturált interjúkat készítettünk 2017. június és 2018. május között 13 interjúalannyal. A diktafonnal rögzített interjúk leiratát kvalitatív módszerekkel értékeltük. Eredmények: Válaszadóink általánosságban megerősítették az előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátórendszerben. Kevéssé jellemző az előítéletes attitűd és diszkriminatív magatartás azokon az osztályokon, ahol eleve gyakoribb a hátrányos helyzetű (HIV-pozitív, hajléktalan) betegek előfordulása (például infektológia). Az előítéletesség nem kifejezetten a roma etnikai kisebbség felé irányul, hanem kiterjed olyan populációkra is, amelyek rossz társadalmi-gazdasági körülmények között, mélyszegénységben élnek, vagy amelyek rossz egészségi állapotának hátterében önromboló magatartásformák feltételezhetők (alkoholizmus, droghasználat). Válaszadóink határozott véleménye szerint az esetleges előítéletesség nem vezet a mindenki számára hozzáférhetőnél rosszabb ellátáshoz, sőt gyakran inkább pozitív diszkrimináció valósul meg. Az előítéletesség közvetlenül nem vezet rosszabb egészségi állapothoz, az azonban nem zárható ki, hogy közvetve hozzájárulhat, amennyiben a beteg egy korábban megélt vagy vélt negatív tapasztalat miatt a későbbiekben nem fordul időben orvoshoz. Következtetés: Felméréseink megerősítették a romák iránti előítéletesség alkalomszerű jelenlétét a hazai egészségügyi ellátórendszerben, vizsgálatunk alapján azonban a roma populáció rosszabb egészségi mutatóihoz ez kevéssé járul hozzá. Eredményeink felhívták a figyelmet arra is, hogy a megelőzés szempontjából kulcsfontosságú mindkét fél edukációja, valamint az ellátók kiégésprevenciója. Orv Hetil. 2020; 161(19): 789–796.

Open access

pneumonia and bloodstream infection associated with intermittent otitis externa in a healthcare worker. Infection Control and Hospital Epdemiology 25 , 1083–1089 (2004). Zawaczki A. An

Restricted access

burden, burnout among the healthcare workers. PhD dissertation. [Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében. Doktori értekezés.] Semmelweis Egyetem, Mentális

Restricted access
Authors: Ágnes Lukács and Helga Judit Feith

Szirtesi, Z.: Potential conflicts between the Roma and healthcare workers. [Lehetséges konfliktusforrások romák és egészségügyi dolgozók között.] In: Egészségügy, kommunikáció, cigányság. Soros Alapítvány

Open access

, R. R., Wasson, A., Stirling, I., et al.: Is your phone bugged? The incidence of bacteria known to cause nosocomial infection on healthcare workers’ mobile phones. J. Hosp. Infect., 2006

Open access

-term persistence of IgG antibodies in SARS-CoV infected healthcare workers. February 14, 2020. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20021386v1 [accessed: April 19, 2020

Open access

healthcare workers in Sweden. Work 2012; 42: 403–414. 13 Skarbski Á, Kopp M, Rózsa S, et al. Sense of coherence as an important determinant of mental and physical health. [A koherencia

Open access