Search Results

You are looking at 1 - 10 of 715 items for :

  • "healthcare" x
  • All content x
Clear All

Introduction Substance-use disorder (SUD) – of either legal or illicit substances – not only affects individuals, political, and legal systems, but it has a great impact on the healthcare system as well [ 1 ]. On examining the

Open access

enquiry into maternal deaths. RCM Midwives J., 1999, 2, 80–81. British Medical Association: Child and adolescent mental health: a guide for healthcare professionals. BMA, London, 2006

Restricted access

–305. Bezerédyné Hertelendy, M., Hencz, A., Zalányi, S.: Secular struggle for the Hungarian healthcare. [Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért.] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967. [Hungarian] Schütz, O

Restricted access

Poland Pharmaceuticals and Healthcare Report (2010): Poland Pharmaceuticals and Healthcare Report Q1 2011. Business Monitor International , http://www.companiesandmarkets.com/Market-Report/poland-pharmaceuticals-and-healthcare-report-q1

Restricted access

1 Introduction The Social Insurance Healthcare System (SIH) and the National Health Service System (NHS), also termed as the Bismarck and Beveridge healthcare models respectively, are the dominant arrangements in the developed world. But no national

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: GheorghiŢa Dincă, Marius Sorin Dincă, and Maria LetiŢia Andronic

1 Introduction This study aimed to identify the most efficient healthcare systems using a sample of 17 EU states. The health sector is an area where public expenditures are of a great importance so that the findings of this study would have strong

Restricted access

Khan Nayma. Beckman W. A. Analyzing patient flow: Reviewing literature to understand the contribution of space syntax to improve operational efficiency in healthcare settings, Short paper presented at the 8th

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Csupor, Ágnes Kuna, Judit Nóra Pintér, Zsuzsa Kaló, and Márta Csabai

Patton, C. M.: Conflict in health care: A literature review. Internet J. Healthcare Admin., 2014, 9 (1), 1–11. 5 Almost, J., Wolff, A. C., Stewart-Pyne, A., et al

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Barcs, Aranka Kovács, Katalin Antmann, Anita Becker, and Gyula Domján

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések hatékony megelőzése elképzelhetetlen intenzív mikrobiológiai részvétel nélkül. A szerzők a Semmelweis Egyetemen 2008 végén megvalósult infekciókontroll-centrum modelljét ismertetik. A felügyelet új modellje a diagnosztikai és kísérletes mikrobiológiai eredményeken alapul. A klinikai mikrobiológiai laboratórium ugyanazokkal a módszerekkel végzi a járványügyi célú vizsgálatokat is. A leletek két feladatot látnak el: közlik a klinikussal a kimutatott kórokozót és annak antibiotikum-érzékenységét, továbbá értesítést küldenek a járványügyi szakembereknek a nosocomialis jelentőségű mikroorganizmusok megjelenéséről. A legfontosabb kórokozók kimutatása klinikai és szűrőmintákból egyaránt nagy érzékenységű specifikus automatizált PCR-módszerrel történik. Az izolátumok biotipizálásának alapja a kiterjedt szubsztráthasznosítási spektrum, a genotipizálás és ennek alapján a rokonság szerinti clusterbesorolás a repetitív DNS-szekvenciák polimorfizmusát kimutató DNS-csip-módszerrel valósul meg. Az OSIRIS Epidemiology több szempontú keresőprogramjai segítik az adatok statisztikai elemzését. Orv. Hetil., 2011, 152, 437–442.

Open access

service, and indemnity insurance], International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems codes (i.e., ICD-9-CM codes), health-care services and pharmaceuticals provided in all health-care settings in MA, service dates, provider

Open access