Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "hemiblokk" x
  • All content x
Clear All

Összefoglaló. A bal oldali septalis fasciculusblokk EKG-manifesztációja a magas, keskeny R-hullám a V1–2-elvezetésekben. Egy eset kapcsán ennek frekvenciafüggő megjelenése kerül bemutatásra. A hazai szakirodalomban még nem ismert a bal oldali septalis fasciculusblokk, irodalmilag is ritka ennek frekvenciafüggő megjelenése. Orv Hetil. 2020; 161(47): 2011–2013.

Summary. Electrocardiogram with dominant R wave in the right precordial leads (V1–2) are the most important ECG manifestations of left septal fascicular block. A case is presented with acceleration-dependent left septal fascicular block. Its a rare manifestation of the tetrafascicular conduction system, not published in the Hungarian medical records. Orv Hetil. 2020; 161(47): 2011–2013.

Restricted access

A jelenleg érvényes irányelvek szerint szisztolés szívelégtelenség New York Heart Association II–IV. osztályaiban, ha a bal kamra ejekciós frakciója ≤35%, a QRS-komplexus ≥120 ms és az EKG bal-Tawara-szár-blokkot mutat, biventricularis pacemakerkezelés indikált. A szív reszinkronizációs kezelése és korábbi humán elektrofiziológiai és patológiai adatok újraértelmezése azt mutatja, hogy ha a bal-Tawara-szár-blokkban mért QRS szélessége ≤130 ms (nőkben), illetve ≤140 ms (férfiakban), nem beszélhetünk valódi bal-Tawara-szár-blokkról. Ez utóbbiban az aszinkrón balkamra-aktiváció jellemzője nőkben ≥130 ms, férfiakban ≥140 ms QRS-idő, a depolarizáció kezdetét >40 ms-mal követő csomós, kettős megtöretést mutató R-hullám az I, aVL és V1, V2, V5 és V6 EKG-elvezetés közül legalább kettőben, a korábban dokumentált nem szárblokkos ingerületvezetéshez képest ≥40 ms késés, ami hirtelen jön létre. Lassan, folyamatosan szélesedő bal-Tawara-szár-blokk-„szerű” QRS-komplexus bal mellső hemiblokk és hypertrophia együttesére vagy metabolikus/infiltratív kóreredetre utal. Orv. Hetil., 2013, 154, 688–693.

Open access