Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "hemodynamic monitoring" x
  • All content x
Clear All
Physiology International
Authors: E. Kovács, D. Pilecky, Z. Szakál-Tóth, A. Fekete-Győr, V.A. Gyarmathy, L. Gellér, B. Hauser, J. Gál, B. Merkely, and E. Zima

, blood gas and serum lactate level analysis, and echocardiography), advanced hemodynamic monitoring with PiCCO™ (Pulse index Contour Cardiac Output; Pulsion Medical System, Feldkirchen, Germany) was applied, if it was available. Measurements with

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Dávid Zakariás, Gábor Marics, Kata Kovács, Ágnes Jermendy, Barbara Vatai, György Schuster, Péter Tóth-Heyn, Attila Szabó J., and Csaba Lódi

ultrasonic cardiac output monitor in cardiac surgical patients in intensive care unit. Br J Anaesth. 2005; 94: 287–291. 8 Proulx F, Lemson J, Choker G, et al. Hemodynamic monitoring by

Open access

–327. 34 Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014; 40

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Bettina Zsikai, Lajos Bizánc, Péter Sztányi, Gergely Vida, Enikő Nagy, Lucian Jiga, Mihai Ionac, Dániel Érces, Mihály Boros, and József Kaszaki

Absztrakt

Bevezetés: A sepsis és a septicus shock megoldatlan terápiájának egyik fő oka, hogy a komplex patológia megfigyelésére alkalmazott állatkísérletek és a klinikai valóság között jelentős az eltérés. Célunk olyan kísérletes modell kialakítása volt, ami megfelelően leképezi a humán intraabdominalis sepsis jól ismert klinikai lefolyását. Anyag és módszerek: Törpesertésekben 0,5 gr/kg autofaeces intraperitonealis injektálásával peritonitist indukáltunk (n = 9), majd a beavatkozást követő 16. órától elkezdtük a ketamin-propofollal altatott állatok invazív haemodynamicai monitorozását (PiCCO monitor, pulmonalis katéter). A megfigyeléseket további 8 órán keresztül folytattuk, artériás és vénás vérgázanalízis mellett regisztráltuk az extravascularis tüdővíz (EVLWI) változását. A sublingualis régió mikrokeringését orthogonalis polarizációs spektrális képalkotó módszerrel vizsgáltuk, a microperfusiót a vörösvértestek áramlási sebességével és a kapillárisok perfusiós arányával jellemeztük. Plazmamintákból big-endothelin (big-ET) és high-mobility group box protein-1 (HMGB1) szinteket határoztunk meg ELISA módszerrel. Az eredményeket álműtött kontrollcsoport (n = 6) párhuzamos adataihoz hasonlítottuk. Eredmények: A septicus csoportban az artériás középnyomás fokozatosan 70 Hgmm alá csökkent, miközben a perctérfogat szignifikánsan emelkedett. A hyperdynamiás makrokeringés ellenére az EVLWI, a big-ET és a HMGB1 plazmaszintek jelentős növekedését és a sublingualis microperfusio szignifikáns csökkenését detektáltuk a kontrollcsoport adataihoz képest. Következtetés: A törpesertésmodell jól tükrözi a humán sepsis kóros keringési és biokémiai jellegzetességeit, így alkalmas lehet új terápiás eljárások vizsgálatára.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Kóbori, Dénes Görög, Imre Fehérvári, Balázs Nemes, János Fazakas, Enikő Sárváry, Marina Varga, Zsuzsanna Gerlei, Attila Doros, Katalin Monostory, and Ferenc Perner

57 675 688 Fazakas, J., Horovitz, P., Gondos, T., et al.: Experience with volumetric and conventional hemodynamic monitoring in liver

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Melczer, László Melczer, Ilona Goják, Attila Kónyi, Sándor Szabados, László Bence Raposa, András Oláh, and Pongrác Ács

adverse events in heart failure? Heart Fail Clin. 2015; 11: 59–72. 18 Lau CP, Siu CW, Tse HF. Implanted sensors for rate adaptation and hemodynamic monitoring. In: Ellenbogen KA

Restricted access
Physiology International
Authors: G. Molnár, V. A. Gyarmathy, J. Takács, S. Sándor, B. Kiss, J. Fazakas, and P. L. Kanizsai

. https://doi.org/10.1097/ccm.0000000000003313 . 10.1097/CCM.0000000000003313 31. Cecconi M , De Backer D , Antonelli M , Beale R , Bakker J , Hofer C , . Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the

Open access