Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "hemoglobin A" x
  • All content x
Clear All

hemoglobin A1c. J. Diabetes Sci. Technol., 2009, 3 (3), 439–445. 3 Weykamp, C.: HbA1c: a review of analytical and clinical aspects. Ann. Lab. Med., 2013, 33 (6), 393

Open access

.: Hemoglobin A1c values are affected by hemoglobin level and gender in non-anemic Koreans. J. Diabetes Investig., 2014, 5 (1), 60–65. Herman, W. H., Cohen, R. M.: Racial and ethnic differences in the relationship between

Restricted access

Allen, D. W., Shroeder, W. A., Balog, J.: Observations on the chromatographic heterogeneity of normal adult and fetal human hemoglobin: a study of the effects of crystallization and chromatography

Restricted access

skin fluorescence spectroscopy is comparable to hemoglobin A1c and fasting plasma glucose for detection of abnormal glucose tolerance. J. Diabetes Sci. Technol., 2013, 7 (4), 990

Restricted access

Az új évezredben a hipertónia és a cukorbaj fenyegeti világszerte a leginkább a populáció egészségi állapotát. A cukorbaj (hemoglobin-A1c < 6,5%) és a hipertónia (vérnyomás < 130/80 Hgmm) együttes beállítása központi helyet foglal el a cukorbetegek macro- és microvascularis betegségének megelőzésében. Az „Action in Diabetes and Vascular Disease: PreterAx and DiamicroN” tanulmány az első nagy prospektív, multicentrikus, randomizált, kontrollált vizsgálat, amelyben 2 × 2 faktoriális elrendezésben állapítják meg a vérnyomáscsökkentés (perindopril/indapamid kombináció) és a gliclazide-MR-en alapuló intenzív vércukor-beállítás hasznosságát a macro- és microvascularis kimenetelre.

Restricted access

Góth L.: A hemoglobin-A 1c -meghatározás analitikai problémái és az eredményközlés gondjai. Orv. Hetil., 2009, 150 , 747–751. Góth L. A hemoglobin-A1c-meghatározás analitikai

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Hajnalka Horváth, Mónika Ecsedy, Illés Kovács, Gábor László Sándor, Klaudia Mallár, Cecília Czakó, Zoltán Zsolt Nagy, and Anikó Somogyi

Absztrakt:

Bevezetés: A swept source optikaikoherencia-tomográfia egy új, noninvazív eszköz, amely lehetővé teszi a retina mellett a chorioidea vizsgálatát, és segítséget nyújthat a diabeteses chorioidopathia patogenezisének megismerésében. Célkitűzés: Diabeteses retinopathia különböző súlyosságú stádiumaiban a chorioideavastagság meghatározása, valamint a különböző terápiás lehetőségek és a jól ismert általános rizikófaktorok (a diabetes fennállási ideje, típusa, hemoglobin-A1c-szint, hypertonia) chorioideavastagsággal való korrelációjának meghatározása. Módszer: Prospektív keresztmetszeti vizsgálat Swept Source DRI Triton optikaikoherencia-tomográfia segítségével. Macula- és chorioideavastagság-térképet készítettünk 60 diabeteses beteg 117 szeméről. Kontrollcsoportként 24 fő 45 szemét vizsgáltuk. A chorioideavastagság változásának a cukorbetegséggel, valamint a szisztémás rizikófaktorokkal való összefüggését elemeztük. A chorioideavastagság és a diabeteses retinopathia súlyossága (nincs, nonproliferatív/proliferatív stádium) közötti kapcsolatot, valamint a panretinalis lézerkezelés hatását is vizsgáltuk. Eredmények: Cukorbetegekben szignifikánsan alacsonyabb chorioideavastagságot találtunk egészséges kontrollcsoporttal összehasonlítva (p<0,05). Az egész beteganyagot vizsgálva az életkor (p<0,001) és a hypertonia jelenléte (p<0,05) szignifikáns korrelációt mutatott a chorioidea elvékonyodásával. A cukorbetegség fennállási ideje és a chorioidea elvékonyodása között szignifikáns összefüggést mutattunk ki (p<0,05). A szisztémás rizikófaktorokat többváltozós modellben vizsgálva a betegség fennállási ideje a chorioideavastagság-csökkenés szignifikáns prediktora maradt (β –0,18, p = 0,02). Szignifikánsan alacsonyabbnak találtuk a chorioideavastagságot a proliferatív retinopathiában szenvedő és a panretinalis lézerkezelésen átesett betegekben a nonproliferatív csoporttal összehasonlítva (p<0,05). Következtetés: Vizsgálatunk igazolta, hogy a szisztémás rizikófaktorok (életkor, hypertonia, a diabetes fennállási ideje) mellett a diabetes jelenléte és a diabeteses retinopathia progressziója is hatással van a chorioidea elvékonyodására. A továbbiakban kimutattuk, hogy panretinalis lézerkezelés hatására a chorioideavastagság szignifikáns csökkenése figyelhető meg. Orv Hetil. 2020; 161(35): 1475–1482.

Open access

Bevezetés: A nagyízületi endoprotézis-implantációk jelentős vérveszteséggel járó beavatkozások. Az elmúlt években több szerző is beszámolt a perioperatív időszakban alkalmazott tranexámsav vérzéscsökkentő hatásáról. Célkitűzés: A szerző vizsgálta, hogy primer csípőízületi totális endoprotézis-beültetés előtt 30 perccel, majd hat óra múlva ismét alkalmazott intravénásan adagolt tranexámsav csökkenti-e a posztoperatív vérveszteséget, a beadott vörösvértest-koncentrátum készítmények számát, s ezen keresztül a beavatkozás költségeit. Módszerek: A szerző retrospektíve hasonlította össze 2010 áprilisa és 2011 decembere között operált 54, tranexámsavval végzett gyógyszeres vérzéscsillapító terápiában részesült (1. csoport) és 50, tranexámsav-kezelésben nem részesült (2. csoport), primer totális csípőendoprotézis-beültetésen átesett betegnél a műtét utáni vérzés, a hemoglobin, a hematokrit, a vörösvértestszám változását és a beadott vérkészítmények számát. Számítást végzett a gyógyszeres vérzéscsillapítás költségvonzatát, költséghatékonyságát illetően. Eredmények: Az 1. csoportban a műtét utáni vérzés átlagos mennyisége 732 ml (210–1280 ml), a 2. csoportban 1092 ml (420–2640 ml) volt. Az 1. csoport 54 betegéből 10 beteg szorult transzfúzióra, egyenként 2 E vörösvértest-koncentrátumot kaptak. A 2. csoport 50 betegéből 49-en szorultak vérpótlásra, összesen 98 E vörösvértest-koncentrátum fogyott. Tranexámsav alkalmazása mellett egyetlen esetben sem alakult ki thromboemboliás szövődmény. A tranexámsavval végzett gyógyszeres vérzéscsillapítás, továbbá az allogén vérkészítménnyel végzett vérpótlás átlagos költsége betegenként 5180 Ft volt az 1. csoportban, és 15 840 Ft volt a 2. csoportban. Következtetések: Tranexámsav intravénás alkalmazásával hatásosan és biztonságosan lehet csökkenteni a posztoperatív időszakban a csípőízületi totális endoprotézis-beültetésen átesett betegek vérzését és transzfúzióigényét. Éves szinten több mint 1,5 millió forint anyagi és 240 egység vörösvértestkoncentrátum-megtakarítást értek el egy egyszerűen, olcsón és biztonságosan megvalósítható gyógyszeres vérzéscsillapító módszer bevezetésével. Orv. Hetil., 2012, 153, 1607–1612.

Restricted access

and hemoglobin A1c goal attainment for HMO patients enrolled in a diabetes disease management program. J. Manag. Care Pharm., 2006, 12 (6), 466–471. 5

Restricted access

intrinsic fluorescence is associated with hemoglobin A(1c) and hemoglobin glycation index but not mean blood glucose in children with type 1 diabetes. Diabetes Care, 2011, 34 , 1816–1820. Liu S

Restricted access